Megtértem! Megtértem?

Jézusnak több példázata is van, mely a valódi megtérést, valódi elkötelezettséget és a valódi tanítványságot hangsúlyozza. A búza és a konkoly példázata (Mt 13:24-30, 36-43) szerint az egyházban együtt növekszik az igaz és a hamis mag; időnként könnyebb, máskor nehezebb megkülönböztetni őket. A hálóról szóló példabeszédben (Mt 13:47-50) azt látjuk, hogy Isten országa magához gyűjthet mindenféle embert, és csak a végső számadásnál derül ki, kik az igazak…

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

…A királyi menyegző története (Mt 22:2-14) szerint sokan vannak a meghívottak, akik közül egyesek nem öltöznek méltón az ünnepi alkalomhoz, ezért kivettetnek a “külső sötétségre”. Egyik kedvencem a talentumok példázata (Mt 25:14-30), mely a szolgák munkájára irányítja a figyelmet, valamint arra, hogy mennyire várták felkészülten uruk érkezését (vö. Mt 24:45-51).

Mindezek a történetek egybe csengenek Jézus Hegyi Beszédben elhangzott híres szavaival: “Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: ‘Uram, Uram!’, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor azt mondom nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7:21-23, RKB). Olyan súlyos szavak ezek, melyeket sosem szeretnénk Jézus szájából hallani. Mégis azt kell mondanunk, hogy igazak Ferenc pápa szavai — az egyházat szemlélő “mintha… már megmentett embereket találna, csakhogy saját mércéjük szerint megmentetteket, akik üzletelve lealkudták a megváltás árát” (Nyitott ész, hívő szív, Új Ember, Bp. 2013. p. 183.).

Saját mércéjük szerint megmentett emberek. Lealkudták a megváltás árát. E szavak nem is állnak messze a valóságtól, ha megnézzük, milyen sok kétmilliárd ember, aki magát kereszténynek vallja, és mégis milyen kevés hatással vannak a világra. Ha saját városomat nézem, mintegy 80 különféle keresztény gyülekezetet látok, de Miskolc lelki állapotán mégse látható e sok keresztény jelenléte és imádsága.

A valódi megtérés ugyanis ott kezdődik, hogy nem mi diktáljuk Istennek a feltételeket (Megváltóként elfogadjuk, de Úrként nem), hanem engedjük, hogy ő formálja a gondolkodásunkat. Pál klasszikus megjegyzése erről így hangzik: “Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata” (Róm 12:1-2, RKB). Lealkudom az üdvösség árát, vagy átformálódok az elmém megújulása által? Saját mércém szerint gondolkodok a hitéletről, vagy teljesen odaszánom magam Istennek áldozatul?

Magyarázatos Biblia egyik bibliaolvasó vezérfonala 14 fejezetet ajánl, melyet érdemes végigolvasni a kereszténnyé válás témájához, és elmélkedni rajta, hogy mennyire valóságos azok üzenete az életünkben.

14 fejezet arról, hogy mit jelent kereszténnyé válni

 1. 1Móz 3 — Az első bűn
 2. Ézs 52 — Megígért megváltás
 3. Ézs 53 — A szenvedő szolga szerepe
 4. Lk 15 — Három történet Isten szeretetéről
 5. Jn 3 — Jézus magyarázata az újjászületésről
 6. Jn 10 — A jó pásztor
 7. ApCsel 8 — Megtérések a zsidóságon kívül
 8. ApCsel 26 — Pál elmondja megtérésének történetét a király előtt
 9. Róm 3 — Isten megoldása a bűnre
 10. Róm 5 — Békesség Istennel
 11. Gal 3 — Az üdvösség elérhetetlen a törvény megtartása által
 12. Ef 2 — Új élet Krisztusban
 13. 1Pt 1 — Az üdvösség végső jutalma
 14. 2Pt 1 — Bizonyosság az üdvösségről

Forrás: Magyarázatos Biblia Philip Yancey és Tim Stafford jegyzeteivel, Harmat-Veritas, Bp. 2014. p. ix.

Reklámok

Megtértem! Megtértem? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.