10 elérhetetlen embercsoport pásztorok számára

Felocsúdva a karácsonyi ünneplésből és a nagy családi látogatásokból, próbálom magam ismét belevetni a gyülekezeti munkába. A ChurchLeaders.com oldalon olvastam egy cikket Joseph Matterától, mely a fenti témában íródott (The 10 People Nobody Can Help). Nem épp az az olvasmány, mely a reggeli csendesség után egy kávé mellett feltölti az embert, mégis hasznos gondolatokat fogalmaz meg benne, melyek elejét vehetik a kudarc érzésének a szolgálatban. Ezen kívül a keresztény olvasóknak is segítséget jelenthet abban, hogy megvizsgálják, mennyire tudnak együttműködők lenni pásztorukkal, gyülekezetükkel — hogy ne mondjam: Istennel.

pastoral

Kép: tillhecomes.org

Joseph Mattera olyan vezető, aki más vezetőket képez ki. Szolgálatának, a Mattera Ministries Internationalnek ez a jelmondata: hatással lenni a vezetőkre, akik hatással lesznek nemzetekre. A pásztori szolgálatban eltöltött harminc éve során megpróbált mindenkinek segíteni, de rá kellett jönnie, hogy ez lehetetlen. És nem csak személyes korlátai és végessége miatt, hanem azért, mert nem mindenki hagyja, hogy segítsenek neki, vezessék őt. A következő tíz embercsoportot határozta meg, akiket ő nem tudott elérni pásztori munkájában. Vannak közöttük olyanok, melyek minden szolgáló esetében általánosan akadályt jelentenének. De vannak olyanok is, akikkel egyikünk-másikunk eltérő személyisége, temperamentuma vagy épp lelki ajándékai miatt jobban boldogulhat. Bár a tízes szám bűvösnek és teljesnek tűnik, véleményem szerint a lényeg az, hogy mindannyian meg tudjuk határozni, kik azok az emberek, akikre minden igyekezetünk ellenére sem tudunk hatással lenni.

10 elérhetetlen embercsoport pásztorok számára:

  1. Akik nem vállalnak felelősséget önmagukért. Az első lépés a változás és a lelki fejlődés útján az, ha leküzdjük magunkban a középszerűséggel és kudarcokkal kapcsolatos kifogásainkat, és felelősséget vállalunk magunkért, tetteinkért, életünkért. Azok azonban, akik mindig másokat okolnak a saját bukásaikért és kudarcaikért, sosem fognak a következő szintre lépni lelki érettségükben.
  2. Akiknek nincs Istent kereső szíve. A Biblia ezt tanítja: “A bölcsesség kezdete az ÚR félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet” (Péld 9:10, RKB). Azok az emberek, akik nem ismerik Istent, és valójában nem is akarják megismerni, elérhetetlenek. Megmaradnak a maguk középszerűségében, mert félreismerik az Urat, ahogyan Jézus példázatában a gonosz szolga (Mt 25:31-46). Ha a szemünkben Isten nem elég nagy, elég szent, elég csodálatra és imádatra méltó — mert nem ismerjük őt, akkor nem lesz motivációnk arra, hogy elkezdjünk változni.
  3. Akik maguk és pásztoruk közé falat emelnek, hogy ne legyenek elszámoltathatók. Vannak olyanok, akik csak egy bizonyos távolságra engednek magukhoz közel másokat — a testvéreiket, gyülekezetük tagjait és lelkipásztorait. Jellemző rájuk, hogy amint a felszínre kerülnek olyan jellemvonások vagy problémák, melyek addig rejtve voltak, új gyülekezetet keresnek maguknak. Egyszerűen és magyarul megfogalmazva: egy lelki vezető nem tud annak segíteni, aki nem kér a segítségéből, és nem fogadja azt el.
  4. Akik kitartanak az élettel kapcsolatos negatív látásuk mellett. A Fil 4:8 meghatározza, mik azok a dolgok, melyeken gondolkodnunk kellene. Vannak azonban olyanok, akik az élet negatív kimenetelén és a rossz dolgokon, vagy épp azok lehetőségén gondolkodnak. Nagyon nehéz őket ebből a gondolkodásmódból kimozdítani, mert időnként ez önvédelem náluk. Ezzel próbálják a csalódást elkerülni — inkább nem is reménykednek jó dolgokban, így nem fognak csalódni.
  5. Akiknek nincs látásuk a jövőjükre nézve. A siker és változás kulcsa az, ha vannak terveink a jövőre nézve. Abból tudjuk lemérni életünk változását és irányát, ha vannak konkrét és elérhető céljaink, melyeket igyekszünk megvalósítani. Az pedig még jobb, ha ezek a célok a bibliai alapelveken nyugszanak. Azok az emberek viszont, akiknek nincsenek terveik, nincs látásuk a jövőjükkel kapcsolatban, egyik napról a másikra élnek; nem megélni akarják az életet, csupán túlélni. Nehéz lehet őket arra ösztönözni, hogy olyan irányba változtassák az életüket, mely Istennek tetsző lenne.
  6. Akik önbecsapásban élnek. Olyan emberekre utal itt a szerző, akik kialakítottak maguknak egy sajátos valóságot. Ebben az életet, az emberi kapcsolataikat, de még a Szentírást is a saját szűrőjükön keresztül látják. Ez az életmód pedig elválasztja őket az Írás valódi megértésétől, a pásztoruktól, a Szentlélektől, a lelki fejlődéstől. Jellemző rájuk, hogy ugyanazon a szinten tartanak évek óta, és ugyanazokkal a problémákkal küszködnek időről időre. Amikor lelki vezetőik valamire felhívják a figyelmüket, önvédelmi stratégiába kezdenek, és áldozatként tüntetik fel magukat, akiket nem értenek meg, akikkel nem törődnek, akik fölött uralkodni akarnak. Mattera szomorúan állapítja meg: “Ezek azok az emberek, akiknek nem tudok segíteni, hacsak Isten közbe nem lép, és ki nem vezeti őket a sátáni félrevezetés állapotából” (vö. 2Tim 2:23-25).
  7. Akik nem akarják megfizetni a tanítványság árát. Sokan vannak, akik élvezni akarják a keresztény élet áldásait, de nem akarják megfizetni annak árát. Bármilyen helyzetben is találjuk magunkat az életben, rendszeresen kell áldozatot hoznunk a siker érdekében: a munkában, a családunkban stb. Ez igaz a keresztény életünkre is. Ha valóban Jézus tanítványai szeretnénk lenni, akkor ezért áldozatot kell hoznunk — ez pedig nem más, mint saját magunk keresztre feszítése (vö. Lk 9:23-25, Róm 12:1-2). Nagyon nehéz elérni egy olyan embert, aki bár tudja, mi lenne az az áldozat, melyet meg kell hoznia (kimozdulni a kényelmi zónájából), de nem hajlandó azt megtenni.
  8. Akiknek a törekvései individualisták, és nem Isten országára koncentrálnak. Vannak olyan emberek, akik életcélja csupán az, hogy saját terveiket megvalósítsák. Ők nem akarnak csapatmunkát végezni, és egy gyülekezet mellett elkötelezve Isten országát építeni. Olyanok, akik saját otthonukat építik, még akkor is, ha mellette Isten Temploma romokban hever (lásd Haggeus próféta könyvét). Akik Istent és a gyülekezetet csak eszköznek látják saját céljaik eléréséhez, nem partnerek az együtt gondolkodásban és a változásban.
  9. Akik nem hűségesek az elhívásukhoz. A szerző beszámol róla, hogy szolgálata során sok elhívott, tehetséges munkatárssal dolgozott, akiktől sajnos el kellett határolódnia, mert nem voltak hűségesek elhívásukhoz. Olyan emberek ők, akik szívesen végzik szolgálatukat, és még élvezik is, de életük nem tölti azt meg tartalommal. Vannak olyan dolgok, melyek az együttes szolgálattól fontosabbak — a hűség, az egység, a lelki fejlődés.
  10. Akikből hiányzik az átlátszóság, alázat és tisztesség. A Biblia arra int, hogy járjunk a világosságban, ahogyan Isten is világosság (1Jn 1:7), és hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket (Jak 5:16). Akik nem ismerik be hibáikat, nem vallják meg bűneiket, sose lesznek olyan kapcsolatban egy mentorral, mely a lelki fejlődés alapja lehet.

Ez tehát Mattera tíz kategóriája. Saját szolgálatom alapján meg tudom erősíteni, hogy van alapja. Te felfedezted magadban valamelyik csoport ismertetőjegyeit? Szeretnél változtatni ezen? Pásztorok, mit tehettek, hogy még ezekkel a csoportokkal is hatékonyabban tudjatok foglalkozni?

Reklámok

10 elérhetetlen embercsoport pásztorok számára bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.