Légy egyre jobb tanító

“És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra” (Ef 4:11-13, RKB). Pál apostol szavai ezek arról, hogy Isten különféle szolgálati ajándékokkal látott el bennünket. Az ő célja nem más, mint hogy népében olyan embereket lásson, akik a hitben érettek, lelkileg nagykorúak, és képesek betölteni Isten életükre vonatkozó tervét. Ennek érdekében olyan szolgálókat állít munkába, akiknek a Szentlélek különféle — természetfeletti — ajándékokat ad, hogy Isten céljának elérésén munkálkodjanak.

Kép: Luis Palau Association

Kép: Luis Palau Association

Az elhívás és a kegyelmi ajándék Istentől származik. Azonban rajtunk is múlik, hogy mennyire fejlesztjük azt magunkban. Egy dán mondás szerint az életünk ajándék Istentől — de az, hogy hogyan éljük meg, a mi ajándékunk Istennek. Ha Isten az egyházában tanítói szolgálatra hívott el bennünket, akkor egyre jobban munkáljuk azt ki magunkban, hogy a munkánk dicsőséget szerezzen neki, és hasznára legyen a testvéreinknek. Hogyan tudjuk ezt megtenni?

1. Fogadd el, hogy Isten hívott el és kent fel a szolgálatra

Tudva azt, hogy mivel jár a tanítói és pásztori szolgálat, nem biztos, hogy sokan önként vállalnák. Amikor valaki nem a meggazdagodás és a mások előtti hatalom-fitogtatás lehetőségét látja benne, hanem a munkát, melyet Isten ad (“ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván” — 1Tim 3:1, MBT), a felelősséget, a sok-sok másokért elmondott imádságot, az ellenállást, amibe ütközik — nem valószínű, hogy isteni elhívás nélkül pásztori-tanítói pályára adná a fejét.

Az egyház alapjait Isten fektette le, és ő építi is azt: “én… építem fel egyházamat” (Mt 16:18, MBT). Amint az 1Tim 3:1-ben is láttuk, részünkről megnyilvánul a kívánság; vágyat érzünk magunkban, hogy ezt a szolgálatot végezzük, a valódi elhívásunk alapja azonban az, hogy…

  1. A Szentlélek kiválasztja a vezetőket: “Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: ‘Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket'” (ApCsel 13:2, MBT).
  2. A Szentlélek tesz minket vezetővé: “Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20:28, MBT).
  3. A Szentlélek akarata dominál a kiválasztásban, és nem a miénk: “Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róm 9:16, MBT). “De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Kor 12:11, MBT).

Bár a kés mindig adott lehet a konyhánkban, hogy használjuk, időről időre meg kell éleznünk, hogy jól működjön. Ugyanígy van ez a szolgálatunkkal is — fejlesztenünk kell magunkat, hogy hatékonyak lehessünk: “Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét” (1Tim 2:15, RKB).

2. Tanulmányozd a tanítással kapcsolatos forrásokat

Egy bizonyos ügy kivizsgálásával kapcsolatban Isten erre hívja a népét: “keress, kutass, és szorgalmasan tudakozódjál” (5Móz 13:14, RKB). A tanításban való fejlődés alapja az, ha folyamatosan olyan források után kutatunk, melyek fejleszthetnek minket. Érdemes felkutatni és elolvasni azokat az ó- és újszövetségi szakaszokat, melyek a jó tanítókról és a jó tanításról szólnak (Mózes, Nehémiás, Salamon, Jézus, Pál stb.). Ha az ő tanításaikat olvassuk, bepillantást nyerhetünk a módszereikbe, gondolkodásukba, érvelésükbe.

Ezen kívül jó, ha olyan könyveket olvasunk, melyek konkrétan a tanítással, igehirdetéssel foglalkoznak. A magyarul is elérhető könyvek közül ajánlom John Stott Hiszek az igehirdetésben című könyvét (Harmat, Bp., 1992), mely komoly és átfogó bibliai alapvetés egy gyakorlott, hiteles életű evangéliumi vezető tollából. Stott számára az igehirdetés hídépítés a bibliai kor kultúrája és modern világunk között — úgy, hogy az üzenet hitelesen és változtatás nélkül, ám érthetően jusson el a mai hallgatókhoz. Gyakorlatiasabb jellegű Telegdi József Homiletika — Az igehirdetés szolgálatában című könyve (PTF, Bp., 2012), mely a Pünkösdi Teológiai Főiskola hivatalos homiletika tankönyve.

3. Hallgass és nézz más igehirdetéseket

Mindannyiunknak lehetőségünk van arra, hogy más igehirdetőktől tanuljunk, stílusukat és módszereiket megfigyeljük. Ha biblikusan működik egy gyülekezet, ott nem egyetlen személy lesz, aki tanít, hanem több igehirdető is van (mint hogy több vezetője van a gyülekezetnek). Lehetőségünk van konferenciákon részt venni, ahol olyan “öreg rókákat” hallgathatunk meg, akik talán már évtizedek óta szolgálnak. Az ő gyakorlatuk segítség lehet saját tanítói identitásunk megtalálásában, stílusunk és technikánk fejlesztésében. Ha az eddigiek közül egyikre sincs lehetőségünk, modern világunkban szinte bármit megtalálunk az Interneten is. A gyülekezetek honlapján vagy a videomegosztó oldalakon számos igehirdetést láthatunk ismert magyar és külföldi vezetőktől, igehirdetőktől, akiktől érdemes tanulni.

Azt gondolom azonban, hogy érdemes megfelelő kritikával is illetni — az elhangzottakon kívül — a stílust is, ahogyan valaki tanít. A bibliai alapok ismerete és a szakkönyvek segíthetnek megállapítani, hogy az éppen hallgatott tanító stílusa és módszerei összhangban vannak-e azzal, ahogyan a Szentlélek elhív valakit a szolgálatra. Lehetséges ugyanis, hogy az elhívás Istentől származott, de az évek alatt olyan távol kerültek a módszerei a helyénvaló mintától, hogy csak kárunkra válna, ha bármit is átvennénk az illetőtől. Gondoljunk csak Salamonra, aki az ígéretes kezdet után élete végére bálványimádóvá vált.

4. Hallgasd és nézd saját magad

Egy prédikátor nagyon sokat tanulhat abból, ha visszahallgatja vagy visszanézi a prédikációit. Ami tanítás közben fel sem tűnik neked, szemet fog szúrni, amikor meghallgatod vagy megnézed a vasárnapi igehirdetésed. Szembesülsz vele, hogy milyen szavakat használsz, mennyire beszélsz gördülékenyen vagy akadozva, mennyire érthetők a szemléltetéseid, hogyan állsz, milyen a gesztikulációd és a mimikád. Látva magadat, észre fogod venni, hogy mely területekre kell odafigyelned, és miben kell fejlődnöd.

Véleményem szerint a tanítói szolgálat hatalmas áldás forrása lehet. Amikor valaki hosszú ideig foglalkozik egy textussal vagy témával, tanulmányozza azt, tanulságokat szűr le belőle, rendezi és rendszerezi az anyagot, a végén pedig e hatalmas kutatásnak egy apró szeletét megosztja a gyülekezettel is, ő maga nagyon sokat épül, ill. a hallgatók javára is válik. Ha Isten erre ajándékot adott neked, dolgozz keményen, hogy neked minél több áldást adjon a szolgálatod. Ha te áldásnak érzed, valószínűleg ezt tapasztalják majd a hallgatóid is.

Reklámok

Légy egyre jobb tanító bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.