Szentlélek vagy Szent Szellem?

A teológia és a bibliafordítások visszatérő dilemmája, hogy hogyan értelmezzék és fordítsák a héber rúah és nefes, valamint a görög pneuma és pszükhé szavakat. Karizmatikus körökben, bizonyos evangéliumi gyülekezetekben (pl. Keresztyén Testvérgyülekezet), ill. szentháromság-tagadó körökben (pl. Jehova Tanúi) előnyben részesítik a Szent Szellem formát (vagy a Tanúknál a szent szellem [sic!]), míg a történelmi egyházakban általában, és más evangéliumi közösségekben elterjedtebb és elfogadottabb a Szentlélek megnevezés. Van néhány forrás, amit talán hasznos lehet átolvasni a teljesebb kép érdekében.

. . .

. . .

Ilyen pl. Lázár Attila cikke, melyet épp az imént olvastam: Szent Szellem vagy Szentlélek? Ebben nyelvi-filológiai, valamint teológiai szempontok alapján jut el végkövetkeztetéséhez. Fontosnak és hasznosnak látom, hogy kiemeli a mai magyar nyelvből azt, hogy mit is jelent a közgondolkodásban a szellem és a lélek szavunk.

Hasznos és alapos munka Szabados Ádám jegyzete is: Az ember felépítése — monizmus, dichotómia vagy trichotómia? Ádám bemutatja a három fő elképzelést, és számos bibliai példán keresztül próbál közelebb vezetni az egyes szavak jelentésének és bibliai használatának, egymáshoz való viszonyának megértéséhez.

Ajánlom egy saját tanulmányomat is: Lélek és szellem. Ebben nagy hangsúlyt próbálok fektetni arra, hogy bemutassam, milyen szinonim előfordulásai vannak az egyes bibliai kifejezéseknek, melyek alapján úgy vélem, hogy kategorikus határokat nem szabad húznunk. Kitérek továbbá arra is, hogy nyelvünkben a szellem kifejezés nem ugyanazt jelenti, mint a görög pneuma, így a következetes ragaszkodás a szellemhez félreértések forrása is lehet. Fontos tisztázni azt a keresztény körökben elterjedt nézetet is, hogy az ember Istennel a szellemén keresztül kerül kapcsolatba; a bibliai leírások ugyanis más képet tárnak elénk.

A téma teológiai áttekintéséhez ajánlom még Wayne Grudem Systematic Theology, valamint Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek című rendszeres teológiájának ide vonatkozó részeit.

Reklámok

Szentlélek vagy Szent Szellem? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.