A férfi 3+1 feladata

Olyan világban élünk, melyben a nemi szerepek egyre jobban keverednek, és elmosódik a határvonal a férfi és a nő, a férj és a feleség között. Ennek oka az, hogy a bibliai családmodell több ponton is sérült. A Szentírás így fogalmaz az ideális esetről: “Azt akarom azonban, hogy értsétek meg: Krisztus a ‘feje’ minden férfinak, a férj ‘feje’ a feleségének, Krisztusnak pedig az Atya-Isten a ‘feje'” (1Kor 11:3, EFO). Máshol pedig ugyancsak Pál apostol hasonlóan nyilatkozik: “Minden feleség úgy rendelje alá magát a férjének, mint az Úrnak! Mert az asszony ‘feje’ a férje, ahogyan az Eklézsia ‘feje’ Krisztus. Az Eklézsia Krisztus ‘Teste’ — és Krisztus ennek a ‘Testnek’ az Üdvözítője. Ahogy az Eklézsia alárendeli magát Krisztusnak, ugyanúgy a feleség is minden dologban rendelje alá magát a férjének!” (Ef 5:22-23, EFO). Ilyen értelemben a visszatérés a biblikus mintához nem visszalépés, hanem a fejlődés és kibontakozás lehetősége lenne a férfiaknak és az egész családnak.

Kép: National Geographic

Kép: National Geographic

Gecse Attila református kórházlelkész Férfi a családban című cikke rávilágít 3+1 feladatra, mely a férfiak vállán nyugszik (megjelent: Reforrás — A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja, I. évf. 2. szám, 2013. május, pp. 6-7.). A szerző kiemeli, hogy a férfi szó (zakar) jelentése hármas: emlékszik, elindul, helyreállít. E kategóriák mentén határozta meg azokat a feladatokat, melyeknek ,minden férfinak illene megfelelni.

1. Emlékszik az igazságra

Míg az emberek álmukból felébresztve is emlékeznek a jelszavukra, pin-kódjukra stb., addig csak kevesen tartják észben Isten igazságát, a Biblia tanításait. Isten igazsága, mely Krisztusban megjelent, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13:8). Egy férjnek és családfőnek fontos feladata, hogy önmagát és családját mindig emlékeztesse arra, hogy Istennek tervei vannak velük, az akarata pedig az, hogy Igéjét kövessék. Mivel azonban a férfiak sok helyen eltűntek a gyülekezetekből, ezt a felelősségüket nem tudják ellátni.

2. Gondoskodás a családról

A férfiak évezredeken keresztül nap mint nap elindultak, hogy élelmet szerezzenek a családjuknak. Ez a feladatunk napjainkban is tetten érhető, amikor reggel dolgozni indulnak, hogy gondoskodjanak a feleségükről, gyermekeikről. A szerző kiemeli a felelősségvállalás egyik fontos elemét: “A felelősségvállalásnak az egyik megnyilvánulása, hogy elsősorban nem magamért, hanem az Istentől rám bízott családtagjaimért dolgozom, és vállalok minden téren felelősséget.” Ez összhangban van Pál szavaival az efezusi levélből (5. fejezet), ahol a férjeknek feladatul adja, hogy krisztusi önfeláldozó módon szeressék feleségüket és gondoskodjanak róla. Az anyagi és fizikai szükségletek betöltése mellett ez magában foglal lelki természetű gondoskodást is — így a férjeknek spirituális vezetőknek is kell(ene) lenniük.

3. Az elromlott dolgok helyreállítása

A férfiak egy része szívesen bíbelődik elromlott dolgokkal, amiket helyreállíthatnak. Bár manapság népszerűbb divat lett kidobni azt, ami elromlott, és újat venni helyette, régen más volt a helyzet. A férfi egyik felelőssége, hogy megdolgozzon mindazért és mindabban, ami elromlott: házassága, családi élete, emberi kapcsolatai, az elromlott világ helyreállítása az evangélium hatóerejével. “Tudnia kell visszaállítani azt az eredeti állapotot, ami jó volt, szép volt, ami reménységet és jövőt jelentett.”

3+1. Isten visszatükrözése

“A férfi további fontos feladata, hogy Istent tükrözze bele a családjába, a szűkebb-tágabb környezetébe.” Egy férfi jellemében sokféle vonást fel lehet ismerni — az ő édesapjáét, felmenő őseiét stb. Milyen jó lenne, ha jellemében Isten szeretetét, törődését és egyéb jellemvonásait lehetne meglátni. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál láthatóbb lesz életén a Teremtőjével való bensőséges kapcsolata. Elég csak Mózesre gondolni, akinek még az arca is ragyogott az Istennel töltött idő után. A férfiak feladata, hogy ápolják az Istennel való kapcsolatukat, mert ha ezt megteszik, az előző három területen megalapozhatják felelősségvállalásukat.

Véleményem szerint ma a feleségeknek, a gyermekeknek, a gyülekezeteknek, az egész világnak olyan férfiakra van szüksége, akik valóban férfiak (zakar) tudnak lenni, akik elfogadják, hogy egy Édesapa van fölöttük is, és akit engednek uralkodni az életükben.

Reklámok

A férfi 3+1 feladata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.