5 ok, amiért a nemzetségi táblázatok fontosak

Legyünk őszinték. Az “Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákóbot” jellegű igeszakaszok nem tartoznak a kedvenceink közé. Amint megpillantjuk őket, hajlamosak vagyunk kettőt lapozni, és máshol folytatni a történetet. Mégis azt látjuk, hogy időről időre beléjük ütközünk az olyan helyeken, mint pl. az 1Móz 5:1-32, 10, Rúth 4:18-22, 1Krón 1-10, Mt 1:1-17, Lk 3:23-28. Megállásra késztetnek, és egy pillanatra elgondolkoztatnak, hogy mi értelme a nevek ilyen hosszú felsorolásának. Olvastam már olyan megjegyzést az 1Tim 1:4-re hivatkozva, hogy nem lenne szabad nemzetségi táblázatokkal foglalkoznunk. Ám ha le vannak írva, Isten valamit üzenni szeretne általuk. Én a következő öt dologra gondoltam.

Jézus családfája (Egyszerű fordítás)

Jézus családfája (Egyszerű fordítás)

1. Nemzetségi táblázatok: Isten törődik az emberi történelemmel

A Bibliában található nemzetségi táblázatok az elbeszélésnek konkrét történelmi keretet adnak. Az események nem csupán valamikor és valahol történtek, hanem a felsorolt személyek életidejében. Ezzel a Szentírás kiemelkedik az erkölcsi tanulságokat tartalmazó könyvek sorából, és konkrét történelmi beágyazottságot nyer. A benne leírt események valóban megtörténtek. A nemzetségi táblázatok megmutatják, hogy Isten Ura és irányítója az emberi történelemnek. Az események nem véletlenszerűen következnek egymás után. Isten évszázadokkal, évezredekkel előre tudja, hogy mi a terve, és azt meg is valósítja sok-sok emberöltő alatt.

Az időbeli utalások a Biblia történelembe ágyazottságáról árulkodnak, a földrajziak pedig arról, hogy térben is behatároltak az események. Ezzel a valóságosságukat hangsúlyozza. Kezdve Józsué könyvének részletes felsorolásáról a törzsek által kapott területekről, mely alapján térképet is készíthetünk, egészen az evangéliumok és az apostoli iratok földrajzi utalásáig, a földrajzi vonatkozások hitelesítik a Bibliát. Ennek értékét akkor értjük és látjuk meg, ha összehasonlítjuk a Mormon Könyvével, melynek időre és földrajzra való utalásait a történelem, a régészet, az antropológia, a néprajz egyaránt cáfolja.

2. Nemzetségi táblázatok: Isten valódi emberekkel foglalkozik

A nevek felsorolása számunkra idegen embereket takar, Isten számára azonban mind ismerősök. Mindegyiküknek saját története van, saját harcaikat vívták meg, megküzdöttek az Istennel való kapcsolatukért. Istent úgy mutatják be ezek a genealógiák, mint aki törődik az egyszerű emberekkel, foglalkozik az életükkel, számon tartja őket, ismeri a történetüket. Isten számára fontosak az egyszerű, hétköznapi emberek, és az életük nem merül feledésbe. Bár nem minden imádója kerül be a Biblia valamelyik nemzetségi táblázatába, mindazok neve, akik őt félték, ott található az élet könyvében.

3. Nemzetségi táblázatok: Isten tökéletlen emberekkel dolgozik együtt

Ha a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét elolvassuk, találkozunk a hit hőseivel, akik jó példaként állnak előttünk. Ha viszont a nemzetségi táblázatokat nézzük meg, a felsorolt nevek között olyanokat is találunk, akik életmódja bizonyos tekintetben kerülendő. Ilyen lehet például Jákób, aki ellopta testvérétől az elsőszülöttségi áldást; Ráháb, aki prostituált volt; Dávid, aki házasságtörést és gyilkosságot követett el; Salamon, aki az ígéretes kezdet után mintegy 1000 felesége és ágyasa hatására bálványimádóvá lett.

Tökéletlen emberek, akiket Isten mégis felhasznált, akikkel mégis foglalkozik. Isten módszere ugyanis nem az, hogy a tökéleteseket hívja el, hogy szolgálják őt. Tökéletlen, bűnös embereket választ ki, akiket a vele való kapcsolatban átformál és jobb emberré tesz. Ha a felsorolt személyekkel tudott foglalkozni, nekünk is van remény!

4. Nemzetségi táblázatok: elrejtett kincsek tárháza

Ha kihagyjuk bibliaolvasásunkból a nemzetségi táblázatokat, lemaradhatunk olyan gyöngyszemekről, melyek egyébként gazdagítják a lelki életünket. Az egyik ilyen eset az 1Móz 5-ben található, ahol a genealógiában Énókról olvashatunk a nevek hosszú felsorolását megszakítva egy rövid megjegyzést: “Szoros közösségben élt Istennel, aki végül magához emelte. Ettől kezdve Énókot senki sem látta többé” (1Móz 5:24, EFO). A Dr. Jeffrey Geoghegan és Dr. Michael Homan által írt GPS a Bibliához című könyv (Panem, Bp. 2014.) ezt írja Énók megjelenéséről a nemzetségi táblázatban: “Látod, ha átugrottad volna az 1Móz 5 családfanévsorát, bizony elmulasztottad volna megismerni Énók életének és titokzatos eltűnésének rejtett ‘teológiai értékét'” (p. 64.).

Egy másik eset a Krónikák első könyvének első tíz fejezetében található hosszú listában van elrejtve. Jabéc életéről a nevén kívül még egy kurta gondolatot tudunk meg: “Jabéc Izráel Istenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle: ‘Istenem, áldj meg engem! Adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk! Kezed legyen velem állandóan! Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne érjen fájdalom!’ Isten megadta neki, amit kért” (1Krón 4:9-10, EFO). Az ő élete nem volt más, mint egyetlen meghallgatott imádság.

5. Nemzetségi táblázatok: Isten megérti a helyzetünket

Máté és Lukács evangéliumában egyaránt szerepel Jézus nemzetségi táblázata (Mt 1?1-17, Lk 3:23-28). Ez a két családfa megmutatja, hogy Krisztus 100%-os isteni természete mellett 100%-ig ember is volt. Jézusnak ugyanolyan családja volt, mint mindannyiunknak — nehézségekkel és örömökkel egyaránt. Mivel tudja, milyen embernek lenni, meg tud érteni minket, azonosulni tud velünk, és irgalmas főpapként tud közbenjárni értünk.

A Zsidókhoz írt levél szerzője ennek teológiai igazságát így foglalja össze: “Nekünk hatalmas Főpapunk van: maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a Mennybe! Ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk! Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben” (Zsid 4:14-16, EFO).

A nemzetségi táblázatokkal kapcsolatban talán Kevin Halloran gondolatával tudok leginkább azonosulni, aki így fogalmazott: A nemzetségi táblázatok “mélységesen fontosak, mert megmutatják, hogy Isten közel van hozzánk, és valóban megérti, hogy min megyünk keresztül. Ennek ismerete hatással kell, hogy legyen arra, ahogyan imádkozunk és imádjuk Istent.”

Reklámok

5 ok, amiért a nemzetségi táblázatok fontosak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.