“Érted is, amit olvasol?”

Mióta Fülöp úti társul szegődött az Ézsaiás könyvét olvasó etióp eunuch mellé (ApCsel 8:26-40), a bibliaolvasókban is felmerül a címben szereplő kérdés. A reformáció egyik alapja épp az, hogy a Szentírás alapvető üzenete nem túl bonyolult ahhoz, hogy bárki megérthesse azt, és üdvösségre juthasson. Vannak nehezen érthető szakaszok a Bibliában, melyek megértése időt, kemény munkát és tanulmányozást igényel, mégis igaznak fogadhatjuk el a Törvény szavait: “Ezek a tanítások, törvények és parancsok, amelyeket ma elétek tárok, nem megfoghatatlanok vagy érthetetlenek számotokra. Nem nehéz ezeknek engedelmeskednetek” (5Móz 30:11, EFO).

Fotó: Brett Jordan, Creative Commons

Fotó: Brett Jordan, Creative Commons

Nézzünk meg néhány szempontot, melyek segíthetnek megérteni a Bibliát!

1. Helyes szemléletmód

Alapvető szempont, hogy helyes szemléletmóddal és hozzáállással közelítsünk a Bibliához. Az ugyanis bizonyos tekintetben nem ugyanolyan, mint más könyvek. Nincs még egy olyan könyv a világon, mely joggal állíthatná magáról, hogy Isten ihlette, a Teremtő üzenetét tartalmazza, és a Krisztusban testet öltött Isten életét, megváltó munkáját és tanítását közvetíti felénk. Ezért fontos, hogy az üzenet megértése érdekében fogadjuk el a Bibliát annak, ami — Isten szavának.

Pál ezt írja a Thesszalonikában élő keresztényeknek: “Azért is mindig hálát adunk Istennek, hogy befogadtátok az üzenetét, amelyet átadtunk nektek. Nem úgy fogadtátok, mintha csak emberek beszéde lenne, hanem úgy, mint Isten szavát — mint ahogy valóban az is. Isten beszéde pedig hatékonyan működik bennetek, akik hisztek benne” (1Thessz 2:13, EFO). Amikor nem csak információszerzés céljából olvassuk a Szentírást, hanem azért, hogy szavain keresztül Istennek engedjük, hogy szóljon hozzánk, akkor észre fogjuk venni, hogy ‘Isten beszéde hatékonyan működik bennünk’. A megértés érdekében fontos, hogy kellően alázatosak tudjunk lenni Istennel szemben (Jak 4:6).

2. Imádság a megértésért

Mivel a Biblia szerzője Isten, az írókat pedig a Szentlélek ihlette (2Tim 3:16-17, 2Pt 1:20-21), ezért nem kell azzal próbálkoznunk, hogy egyedül értsük meg az olvasottakat. Ahogyan Isten írásra ihlette a szentírókat, úgy ma megértésre ihleti az olvasókat. Ehhez arra van szükség, hogy alázatos hozzáállásunk a megértésért való imádságban jusson kifejezésre.

Egyrészt fogadjuk el azt, amit Isten mond: “Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj” (Péld 3:5, MBT). Másrészt pedig, tisztán látva saját értelmi képességeink határait, és azt a szükséget, hogy a megértésért ki kell szolgáltatnunk magunkat Istennek, imádkozzunk bölcsességért: “Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad” (Jak 1:5, EFO).

3. Rendszeresség

Nem véletlen, hogy betegség esetén az orvosok rendelkeznek róla, hogy napi hány alkalommal kell bevennünk a gyógyszert. A testi gyógyulás érdekében rendszeresen szükségünk van az orvosságra. Ugyanez a helyzet az étkezéssel is — fizikai erőnlétünkhöz rendszeresen kell ételt és folyadékot fogyasztanunk. Jézus a mindennapi kenyerünkért tanított imádkozni minket (Mt 6:11), korábban pedig azt is elmondta, hogy “nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is” (Mt 4:4, EFO).

Ha rendszerességet viszünk bibliaolvasási szokásainkba, többet profitálunk belőle, és Isten szava nagyobb hatást ér el az életünkben. Maga a Biblia is a rendszerességre biztat minket: “Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz” (Józs 1:8, MBT). “Boldog és áldott, aki… abban leli örömét, ha az Örökkévaló tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik” (Zsolt 1:1-2, EFO).

4. Tanulmányozás

Amint olvassuk a Szentírást, idővel olyan kérdések merülnek majd fel bennünk bizonyos tanításokkal és élethelyzetekkel kapcsolatban, melyre a válasz megtalálása alaposabb tanulmányozást igényel. Megvizsgálhatjuk, hogy egyes témákról mit ír a Biblia, kezdve a hit alapvető tantételeitől (Zsid 6:1-2), haladva a nehezen érthető részek felé (2Pt 3:16). A tanulmányozás olyan, mint amikor a bányában aranyat vagy ezüstöt keresnek. A befektetett munka és az elmélyülés meg fogja hozni a várt eredményt. “Fiam, fogadd meg szavamat, jegyezd meg jól parancsaimat! Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, szívvel-lélekkel törekszel a megértésre, ha Istenhez kiáltasz a helyes ítéletért, hozzá könyörögsz értelemért, ha keresed a bölcsességet, mint az ezüstöt, kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor majd igazán megérted, hogy az Örökkévalót tisztelni és félni mit jelent. Akkor igazán megismered Istent” (Péld 2:1-5, EFO).

5. Segítség másoktól

Hasznunkra válhat a Biblia üzenetének megértésében az is, ha nem egyedül tanulmányozzuk. Kezdőként hasznos lehet, ha egy érettebb, tapasztaltabb keresztény a segítségünkre van abban, hogy átlássuk és megértsük a Biblia alaptanításait. A későbbiekben is hasznunkra válik, ha nem csak egyedül, hanem kettesben vagy kiscsoportban tanulmányozzuk a Bibliát. Több szem többet lát — több imádkozó szív pedig többet megért Isten üzenetéből. Ahogy az etióp főember tette, úgy mi is bátran kérjünk másoktól segítséget a Biblia megértéséhez (ApCsel 8:30-31).

Ami nem szükséges

Lehetnek tévképzeteink a Biblia megértésével kapcsolatban, melyeket érdemes tisztázni. A Szentírás nem olyan könyv, a keresztény hit pedig nem olyan tanrendszer, amelyet csak a magasan képzettek, az iskolázottak, a teológiát végzettek érthetnek meg. Jézus apostolai, akik az Újszövetséget írták és az evangéliumot hirdették, szinte mindannyian egyszerű emberek voltak, akikről a kor vallási elitje megállapította, hogy iskolázatlan, írástudatlan emberek (ApCsel 4:13). Mégis megértették és tovább tudták adni az Igét — részben az előbbi öt szempontnak köszönhetően.

A keresztény hit megértése és gyakorlása nem a gazdagok kiváltsága. Nem kell drága tanfolyamokon részt venni, sem bizonyos rejtett igazságokat vagy megvilágosult tanításokat tartalmazó tankönyveket megvenni. Jézus azt tanította, hogy üzenetét ingyenesen hirdessük és terjesszük (Mt 10:8), így még a legszegényebbek is megismerhetik őt.

Reklámok

“Érted is, amit olvasol?” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.