Hogyan legyünk só és világosság?

Van egy ószövetségi történet, mely jól szemlélteti, mit jelent sónak és világosságnak lenni: “Ezután a jerikói férfiak Elizeushoz mentek, és ezt mondták: ‘Nézd, milyen jó lakóhely ez a város, amint magad is látod! Csak az a baj, hogy a vize egészségtelen, a földje pedig terméketlen.’ Elizeus ezt mondta: ‘Hozzatok nekem egy új tálat, és tegyetek bele sót!’ Oda is vitték hozzá, amit kért. Akkor Elizeus kiment a város melletti forráshoz, és beleszórta a sót, majd azt mondta: ‘Ezt mondja az Örökkévaló: »Meggyógyítottam ezt a vizet, nem származik ezentúl belőle halál és terméketlenség.«’ A víz valóban egészséges lett, és attól kezdve mindmáig ilyen is maradt — úgy, ahogy Elizeus mondta” (2Kir 2:19-22, EFO).

Kép forrása: byhim.org

Kép forrása: byhim.org

A történetben Elizeus, a próféta sót használ arra, hogy ihatóvá tegye a vizet. Hasonló az eset ahhoz, amit a Hegyi Beszédben Jézus mondott arról, hogyan kellene jobbá tennünk a társadalmunkat, amelyben élünk: “Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony, akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécsest gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécstartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek: hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte Mennyei Atyátokat” (Mt 5:13-16, EFO).

Jézus azt szeretné, ha a társadalmunkat áthatnánk, és valódi változást hoznánk. A só és a világosság hatásával kellene e világban élnünk. John Stott Az élő gyülekezet című könyvének befejezése kiemeli, hogyan tudunk eleget tenni ennek a felhívásnak, és taglalja, miben és hogyan mutatkozik meg a só és világosság hatása. Meglátásai a következők:

  • A keresztények teljesen mások, mint a nem keresztények. Bár a világban élünk, de mégis különbözünk a világtól — csak így tudunk rá jó hatással lenni.
  • A keresztényeknek át kell hatniuk a nem keresztény társadalmat. A világosságnak be kell hatolnia a sötétségbe, és a sónak a húsba, hogy hatni tudjon rá. Így nekünk, keresztényeknek is át kell hatnunk a társadalmat, hogy hatással tudjunk rá lenni.
  • A keresztények befolyásolni tudják, sőt megváltoztathatják a nem keresztény társadalmat. A történelem ezt alá is támasztja — Jézus Krisztus a követőin keresztül óriási hatást gyakorolt az emberiség javára.
  • A keresztényeknek fenn kell tartaniuk keresztény másságukat. Ha asszimilálódunk, és elveszítjük másságunkat, nem tudunk hatással lenni a társadalomra. Stott így fogalmaz: “Ha mi, keresztények hatással akarunk lenni társadalmunkra, nemcsak át kell hatnunk, de alkalmazkodnunk sem szabad hozzá. Meg kell őriznünk keresztyén meggyőződésünket és különösen Isten országa értékrendjét, mércéjét és életmódját. Különben nem érünk el semmilyen változást, mert nem hatunk a világra.”

Nehéz feladatnak tűnik egy olyan társadalom átformálása, mely ennyire eltávolodott Istentől. Jézus azonban nem ad nekünk olyan küldetést, melyet — vele — ne tudnánk teljesíteni. És a harcra is felkészít bennünket, megadva mindazokat az eszközöket, melyre szükségünk van, hogy sóként és világosságként hatni tudjunk a világra. Ezek Stott felsorolásában a következők:

  • Imádság — valódi, odaszánt közbenjárás.
  • Evangélizáció — a só íze és a világosság fénye az evangélium.
  • Példamutatás — egyetlen olyan keresztény, aki megalkuvás nélkül kiáll az igazság mellett, másokat is követésre biztat.
  • Érvelés — legyünk etikai apologéták, akik kiállnak és érvelnek Isten erkölcsi szabályainak jósága mellett.
  • Cselekedet — társadalmi-politikai cselekvés.
  • Szenvedés — a szenvedés vállalása azért, amit igaznak hiszünk, nem más, mint a hitelesség vizsgája.

Ahogy Elizeus esetében is történt valami, amikor só került a vízbe, úgy társadalmunkban is történni fog, ha olyan keresztények képviselik az evangéliumot, akik hitelesek tudnak lenni, és jól használják eszköztárukat. Stott így összegzi a só és világosság hatását:

“Mind a só, mind a világosság hatékony árucikk. Megváltoztatják a környezetet, amelybe belejutnak. Mindig történik valami, amikor só kerül a húsra vagy a halra: gátolja a bakteriális bomlást. Amikor felkapcsoljuk a villanyt, megint történik valami: szétoszlik a sötétség. Azzal is érvelhetünk, hogy a sónak és a világosságnak kiegészítő hatása van. A só gátló hatású: gátolja a bakteriális bomlást. A világosság pozitív hatású: bevilágítja a sötétséget. Jézus azt akarja, hogy a keresztyéneknek a társadalomra gyakorolt hatása éppen így legyen gátló (korlátozza a gonosz terjedését) és pozitív (segítse elő az igazság és a jóság, de különösen az evangélium terjedését).”

Reklámok

Hogyan legyünk só és világosság? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.