Mit tanultam a súnemi asszonytól?

Egyáltalán ki az a súnemi asszony? Még a nevét sem tudjuk, életének bizonyos eseményeit pedig csak az Ószövetségben elrejtett mozaik darabkáiból állíthatjuk össze. Ő az az asszony, aki férjével többször is vendégül látta Elizeust, amikor Súnem városában tartózkodott. Még egy külön lakrészt is kialakítottak a prófétának, hogy kényelmesebb körülményeket biztosítsanak számára. Elizeus pedig ígéretet tett arra, hogy gyermeke fog születni.

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

A gyermek valóban megszületett. Később a próféta még a halálból is visszaadta a fiút szüleinek, amikor feltámasztotta. Eddig is kalandos útja volt ennek a családnak — melyben úgy tűnik, hogy a lelki vezető, aki a hitben elől járt, az asszony volt (2Kir 4:8-37). Most pedig további kalandok várnak rájuk, hiszen Elizeus a közelgő éhínségre figyelmezteti őket. A történet így szól:

“Egyszer Elizeus szólt annak a súnemi asszonynak, akinek a fiát életre keltette: ‘Egész családoddal együtt költözz el innen! Telepedjetek le jövevényként, ahol tudtok, mert az Örökkévaló éhínséget hívott elő, s ami még rosszabb, ez hét esztendeig fog tartani ebben az országban!’ Az asszony megfogadta az Isten emberének szavát, és családjával együtt a filiszteusok országába költözött. Ott éltek hét évig. Amikor letelt ez az időszak, visszatértek Izráel földjére. Ekkor azonban az asszony elment a királyhoz, hogy segítségét kérje, mert vissza akarta kapni házát és földjét. A király éppen Géházival, az Isten emberének szolgájával beszélgetett. Kérte, hogy mondja el neki Elizeus összes csodatetteit. Géházi éppen arról beszélt a királynak, hogyan keltette életre Elizeus a súnemi asszony fiát, amikor ez az asszony a fiával együtt bement a király elé, hogy visszakérje birtokát. Ekkor Géházi fölkiáltott: ‘Uram, királyom, ő az az asszony, akiről beszéltem, és ez az a fiú, akit Elizeus életre keltett!’ Akkor a király kikérdezte az asszonyt, aki felelt a kérdéseire. Azután megparancsolta egyik udvari emberének, hogy intézkedjen, és az asszony családjának adják vissza minden vagyonát, sőt még a birtokuk jövedelmét is attól a naptól kezdve, amelyen elhagyták az országot egészen addig, amíg visszatértek” (2Kir 8:1-6, EFO).

Nézzük meg röviden, mi is történt ezzel az asszonnyal eddigi élete során:

  • Gyermektelen volt, Istentől mégis fiút kapott.
  • Fia elvesztése után a halál torkából kapta őt vissza.
  • Figyelmeztetést kap a közelgő éhínségről.
  • Tanácsot kap, hogy meneküljön el.
  • Visszatérésekor jó híre megelőzi őt.
  • Visszakapja a földbirtokát.
  • Megkapja az elmúlt évekre visszamenőleg birtoka jövedelmét is.

Milyen irigylésre méltó élet. Csodák történnek vele, Isten a prófétáján keresztül szól hozzá, megmenekül a nehéz körülmények közül. A történetében azonban van egy nagyon fontos momentum, amit érdemes megtanulnunk, ha olyan életre vágyunk, mint az övé: “Az asszony megfogadta az Isten emberének szavát” (2Kir 8:3, EFO). Az Ószövetségből azt is tudjuk, mi az, ami Istennek a legértékesebb: “Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél” (1Sám 15:22, MBT).

Az engedelmesség a kulcs, mely ajtót nyit előttünk. Talán azt is mondhatjuk, hogy nem Isten előtt nyitja meg az ajtót, hogy valami jó dolgot tegyen az életünkben. Az engedelmesség nem feltétel, melynek teljesülnie kell ahhoz, hogy Isten jót tegyen velünk. Sokkal inkább szemüvegtisztító, mely hatására elkezdjük meglátni, mennyi jót tesz velünk Isten érdemtelenül. Elkezdjük tisztán meglátni, mi mindenért lehetünk hálásak, és mennyi minden töltheti meg bizonyságtételünket Isten nagyságáról.

A napokban olvastam egy gondolatot: 99 C°-on a víz nagyon meleg. 100 C°-on pedig felforr. A forrással vízgőz keletkezik, amivel egy mozdonyt is be lehet indítani. A különbség egyetlen fok. Mi a te egyetlen fokod, ami beindítja a változást? A kérdésre adható egyik (ha nem a legfontosabb) válasz az Isten szavának való engedelmesség.

Reklámok

Mit tanultam a súnemi asszonytól? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.