Alister McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába

Egy kedves blogger társamtól kölcsön kaptam Alister E. McGarth Bevezetés a keresztény teológiába (Osiris, Budapest, 2002) című könyvét. Nagyon szimpatikus számomra mind a könyv hangvétele, mind pedig stílusa. Rögtön a bevezető gondolataiban igyekszik megláttatni, milyen érdekes és értékes a teológia. Karl Barth svájci teológust idézi: “A teológia olyan, mint a toscanai vagy umbriai táj, amely rabul ejt minket lélegzetelállító látványával.” Majd saját szavaival vall a teológia melletti elköteleződéséről: “…jómagam feltétlenül hiszek abban, hogy a keresztény teológia az egyik leghasznosabb, legtöbb örömöt adó és eredetien izgalmas tárgy, amit az ember valaha is tanulhat.”

Alister E. McGrath

Alister E. McGrath

Könyve értéke abban mutatkozik meg, hogy érthető módon kívánja bemutatni a teológia rendszerét azoknak az olvasóknak is, akik csak most kezdenek el ismerkedni vele. A szerző így ír céljáról: “A keresztény teológia az egyik legizgalmasabb tárgy, amit tanulni lehet. Ez a könyv szeretné ezt a tanulást a lehető legegyszerűbbé és leghasznosabbá tenni. Azzal a feltételezéssel készült, hogy az olvasó nem tud semmit a keresztény teológiáról.”

Az egyszerűségre való törekvése azonban nem ment a szakmai pontosság és alaposság rovására. Olyan bevezetőt nyújt a keresztény teológiához, mely három nagy témakört ölel át. Az első rész a teológia tanulmányozásához és megértéséhez szükséges történelmi alapokat fekteti le. Bemutatja azokat a korszakokat, témákat és személyeket, melyek ismerete fontos a könyv későbbi részeinek megértéséhez. A második rész a teológia forrásait és módszereit mutatja be. Bevezető gondolatokkal szolgál Isten létéről, valamint az ortodoxia és herezis (eretnekség) szembenállásáról. Végül pedig a harmadik része a keresztény teológia rendszerét mutatja be — fő hangsúlyait pedig e témák mentén fejti ki:

  • Isten dogmája
  • A Szentháromság dogmája
  • Krisztus személye
  • Hit és történelem: a krisztológia új tájékozódási pontja
  • A Krisztusban való üdvösség
  • Az emberi természet, a bűn és a kegyelem
  • Az egyház
  • A szentségek dogmája
  • A kereszténység és a világvallások
  • A végső dolgok: a keresztény reménység

McGrath kötetét a javasolt irodalmak jegyzékével zárja — lebontva az egyes témákra (ezek sajnos angolul elérhető könyvek). Megadja még a leggyakrabban használt teológiai kifejezések gyűjteményét és magyarázatát, mely mind a könyv olvasása, mind pedig a teológiával való foglalkozás során hasznos lehet.

A szerző így ír a könyve mögött meghúzódó céljáról, valamint alkalmasságáról: “…nemrégiben egy tekintélyes amerikai vallásos kiadvány arra hívta fel a figyelmet, hogy ‘a legtöbb lelkész felhagyott a teológia olvasásával, a laikusokról nem is beszélve’. Mint az Oxfordi Egyetem teológiatanára, fájdalommal veszem tudomásul, hogy az első sorokban említett lelkesedés és izgatottság [gondolva itt Barth idézetére] igencsak ritka jelenség az egyetemek és szemináriumok teológus diákjai között. A diákokat rendszerint inkább felbosszantja és megtéveszti a keresztény teológia zavarbaejtően bonyolult szóhasználata, a szakterületen megjelent újabb publikációk érthetetlensége, valamint az a tény, hogy a teológia látszólag semmivel sem segíti a keresztény élet és szolgálat gyakorlati kérdéseiben való eligazodást. Mivel jómagam feltétlenül hiszek abban, hogy a keresztény teológia az egyik leghasznosabb, legtöbb örömöt adó és eredetien izgalmas tárgy, amit az ember valaha is tanulhat, gyakran lehangol ez a helyzet, és azon tűnődöm, vajon lehet-e még valamit tenni ezen a téren. Ez a könyv, mely az Oxfordi Egyetemen végzett évtizedes egyetemi és szemináriumi teológiaoktatáson alapszik, erre a kérdésre igyekszik választ adni.”

Reklámok

Alister McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.