Fejezetek egy hajónaplóból

A vége felé közeledünk az Apostolok cselekedetei könyvének, melyből tanítok a Miskolci Keresztény Gyülekezetben. Az ApCsel 27-ben — többszöri kihallgatása után — Pál apostol hajóra száll római katonák és más foglyok társaságában, hogy Rómába menjen, és a császár elé álljon. Lukács pedig, mint úti társa, hűségesen tudósít tengeri kalandjáról, mintegy bepillantást engedve a hajónaplóba. Pál elhívása arra szólt, hogy a legfőbb uralkodók előtt is képviselje Jézust (ApCsel 9:15). Érdekes az életét és az ApCsel utolsó fejezeteiben leírt viszontagságait úgy szemlélni, mint amelyek pontosan e cél beteljesedéséhez viszik őt közel. Lám, sosem tudhatjuk, hogy nehézségeink hogyan munkálják ki életünkben Isten ránk vonatkozó, személyre szabott akaratát.

. . .

. . .

Az ApCsel 27 eseményei egy hajón játszódnak, melyről eszembe jutott a katolikus szerző, J. F. Powers gondolata. Az egyházra vonatkozóan ezzel a hasonlattal él: “Ez egy régi hajó… Nyikorog, ringatózik, dülöngél, és időnként hányingered van tőle. De eljut oda, ahova tart. Mindig is így volt, és mindig is így lesz, egészen az idők végéig. Veled vagy nélküled.” Gyülekezeti és keresztény életünk tekintetében fontos tanulságokkal szolgálhat ez a hajónapló!

1. Milyen hatással vagy másokra a gyülekezetben, a környezetedben?

Az ApCsel 27:1 szerint kezdetben Pál csak egy a többi fogoly közül. A későbbiekben azonban (ApCsel 27:21-25) kiemelkedik közülük — az üzenete és jelenléte mindenki más megmenekülését szolgálja. Jogos kérdésként merül fel: milyen szerepet vállalsz magadra? Milyen üzenetet képvisel az életed? Milyen hatással van jelenléted másokra? A tengeren…

  • …Jónás engedetlensége majdnem ahhoz vezet, hogy vele együtt mások is odavesznek a viharban.
  • …Péter megpróbál kilépni a hajóból, és egyedül menni Jézushoz; hite azonban gyenge, és süllyedni kezd.
  • …Nóé Isten szavának engedve bárkát épít, hogy garantálja családja és az állatvilág túlélését.
  • …Pál jó példát mutat, reményteljes üzenetet képvisel és imádkozik mások megmeneküléséért.
  • …Jézus lecsendesíti a vihart, és a vízen jár.
  • …a Szentlélek jelenlétével életet teremt (vö. 1Móz 1:2).

2. Gondolkodj folyamatban, határozz meg célt, útirányt és állomásokat

Az ApCsel 27:1-8 több állomást és kikötőt felsorol, melyet beiktattak annak érdekében, hogy végső céljukat, Rómát elérjék. Az egyházzal való párhuzam szempontjából fontos megérteni, hogy útjukat hajó nélkül nem tudták volna teljesíteni. Isten országában nincs más közlekedési eszköz. Ezért épített Nóé bárkát, és ezért nem ment Péternek egymagában a vízen járás.

Utunk során kiindulási pontunk az, ha megtesszük a kezdő lépést Isten felé: “Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jak 4:8, MBT). A végeredmény pedig az, hogy mindenféle tengeri kalandon, viharon és megpróbáltatáson át, de a célhoz vezet minket. Nagyon szépen fogalmazza meg ezt a tengeri kalandot a Zsolt 107:23-32, mely azt mondja, hogy végül úti célként a “kívánt kikötőbe” (MBT), “örömünk révébe” (ÚVF), a “kívánt révpartra” (KECS) érünk, “abba a kikötőbe, amelybe törekszünk” (KNB).

3. Életünk üzenete az iránytű, amely másokat vezet — de hová?

Sokan talán nem ismerik fel, de mindenki hatással van másokra. Vannak a környezetünkben olyan emberek, akik figyelnek és követnek minket. Feladatunk épp ezért az, hogy Istentől kapott üzenetünket úgy hirdessük, ahogy Pál az ApCsel 27:10-ben tette. Ez az üzenet nem más, mint az evangélium, a testvéri szeretet, a tanítványi egység, a Jézusról van tanúságtétel (Mt 28:18-20, Jn 13:34-35, 17:21, ApCsel 1:8).

Az ApCsel 27:11 szerint eleinte nem hallgattak Pál tanácsára. Inkább megfogadták a kormányos és a hajó tulajdonosának szavát. Pált nem befolyásolta üzenete képviselésében, hogy éppen hallgatnak-e rá, vagy sikereket ér-e el munkájával. Egyedül Isten akarata számított neki — az, hogy tudta, ez a feladata. Később azonban, mikor a körülmények nehezebbek lettek, odafigyeltek Pál szavára, munkájának beérett a gyümölcse.

4. Hitem az igazi és erős kötél, mely a viharban megerősíti a hajót

Viharok során a tengerészek erős kötelekkel kötötték át a hajótestet, hogy jobban bírja a heves hullámokat (ApCsel 27:17). De mit is jelent hinni? A hit definícióját a Zsid 11:1 pontosan közli. Az ApCsel 27 azonban megmutatja, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Eleinte a tengerészek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy megtartsák a mentőcsónakot, mely a hajó megrongálódása esetén az egyetlen lehetőség a menekülésre (ApCsel 27:14-16). Pál apostol szavára azonban elvágják a köteleit, és engedik elúszni (ApCsel 27:31-32). Az adott helyzetben emberileg nézve a lehető legrosszabb döntést hozták meg. Azonban nem a saját eszükre támaszkodtak, hanem Istenre bízták magukat (Péld 3:5-6).

A valódi hit az, amikor a viharos tengeren egy szétesőben lévő hajón elengedem a mentőcsónakot, ami racionálisan nézve az egyetlen lehetőség a megmenekülésre. És inkább abban bízom, hogy Isten nem hagy odaveszni a tengeren. Elhiszem azt, hogy Jézus eljön, és lecsendesíti a vihart, vagy megtanít a vízen járni.

5. Amikor hitelesen élem az életem…

Pál minden szava és tette saját hitelességét alapozta meg. Ennek a szolgálatára nézve nagy jelentősége van, ugyanis amikor hitelesen éljük az életünket…

…akkor annak lesz következménye. Feladatunk az, hogy szóljuk Isten üzenetét és éljünk hiteles keresztény életet. A következmény pedig az, hogy eljön majd az idő, amikor hallgatnak ránk, amikor üzenetünk célba ér (ApCsel 27:21-26). Isten soha nem küldi szavát hiába — közölje azt akár írott Igéjén, kimondott beszédünkön vagy megélt cselekedeteinken keresztül. Lehet, hogy nem azonnal, de lesz eredménye: “Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem” (Ézs 55:10-11, MBT).

…akkor számon leszünk tartva. A római katonák számon tartották a foglyokat. Amikor a körülmények ezt számukra szükségessé tették, utasításuknak megfelelően ki is akarták végezni mindegyiket. Azonban Isten is számon tartotta őket — ő pedig meg akarta menteni mindegyiküket (ApCsel 27:37, 44). Bízhatunk abban, hogy Isten velünk van a legnehezebb körülmények között is, számon tart minket, erőt ad nekünk, és amikor eljön az ideje, kimenekít — a kívánt kikötőbe, örömünk révébe.

Reklámok

Fejezetek egy hajónaplóból bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: mkgy, tanítások

Hozzászólások lezárva.