Mit tesz értünk a Szentlélek?

Pünkösdre hangolódva Chuck Smith Élő víz — A Szentlélek ereje életünkben (Golgota, Budapest, 2005) című könyvét olvastam. Ennek egyik fejezete a Jn 16:7-11-ből kiindulva bemutatja, hogy hogyan munkálkodik a világban a Szentlélek. Egy másik fejezete azonban az egyházra és az egyes keresztények életére fókuszálva ismertet néhány szempontot a Szentháromság harmadik személyének munkálkodásával kapcsolatban.

Forrás: The Calvary Distinctives Poster

Forrás: The Calvary Distinctives Poster

Chuck Smith a Jn 14:26-tal kezdi a fejezetet: “A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek” (RÚF). A Szentlélek szolgálatának alábbi öt területét emeli ki:

1. A Szentlélek elpecsétel minket

“Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására” (Ef 1:13-14). “A Szentlélek egyik legnagyszerűbb munkája a hívő ember életében nem más, mint egyfajta különleges elpecsételés… Isten szeretné tudomásunkra hozni, hogy megváltásunkat komolyan gondolja. Be fogja fejezni a megkezdett ‘tranzakciót’, és nem áll szándékában visszakozni. Ennek jeléül adta nekünk a Szentlelket, a megígért eljövendő dicsőség zálogát” (pp. 84-86).

2. A Szentlélek tanít bennünket

 “A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek… Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 14:26, 16:13). “Amíg Jézus a földön járt, szerette volna tudatni tanítványaival, hogy a Szentlélek mellettük áll majd, és Jézushoz hasonlóan segít nekik megérteni Isten útjait és az Ő Igéjét… Nem aggódom az olyan ember hite felől, aki csak a Bibliát olvassa. Nem ódzkodom attól, hogy bárkinek is azt tanácsoljam, csak az Igét olvassa. Ha megkérjük a Szentlelket, hogy tanítson bennünket, amikor a Bibliát olvassuk, hiszem, hogy elvezet bennünket minden igazságra” (pp. 86-88).

3. A Szentlélek fohászkodik értünk

“Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért” (Róm 8:26-27). “Erőtlenségünkkel Pál arra utal, hogy nem mindig látjuk Isten akaratát. Nem mindig tudjuk, hogyan imádkozzunk. Amikor felmérjük, majd kiértékeljük helyzetünket, elképzelhető, hogy nem Isten akaratával összhangban kezdünk imádkozni a megoldásért… Meggyőződésem, hogy Isten már azelőtt meg akar nekünk adni minden jót és akarata szerint valót, mielőtt imára kulcsoljuk kezünket… Az imádsággal átadjuk akaratunkat Istennek, felhatalmazva Őt arra, hogy megvalósítsa mindazt, amit a mi javunkra és a mi jólétünk érdekében tervezett” (pp. 89-90).

4. A Szentlélek segít a bizonyságtételben

“Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig” (ApCsel 1:8). “Fontos megvizsgálnunk, kikhez szól Jézus felszólítása. A világ szemében a tanítványok senkik voltak. Öten közülük halászként dolgoztak, mind a tizenketten a Földközi-tenger egyik jelentéktelen keleti tartományában laktak. Ráadásul Jézus tanítványai még a semmitmondó, aprócska tartományon belül is a legjelentéktelenebbnek számítottak. Mégis ők kapták Jézustól azt a küldetést, hogy elvigyék üzenetét a világ minden tájára, és hirdessék azt minden teremtménynek… Isten azonban sosem parancsol olyat, amihez ne adná meg a szükséges képességeket” (p. 92).

5. A Szentlélek segít hasonlóvá válnunk Isten Fiához

“Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3:17-18). “A Lélek elsődleges feladata minden hívő életében az, hogy átformálja őket Krisztus képmására. Minden, amit a Szentlélek az életünkben tesz, ezt a célt szolgálja” (p. 96).

A teljes könyv pdf formátumban letölthető a Golgota Gyülekezet jóvoltából innen. Smith részletesen ír a Szentlélek egyes ajándékairól, azok működéséről, bibliai alapjairól is. Nem csak pünkösdkor lehet hasznos olvasmány!

Reklámok

Mit tesz értünk a Szentlélek? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.