Vasárnapi reflexiók

Istennek énekeltünk éppen, és az úrvacsorára készültünk, amikor az imaház mellett megszólalt a Szent Anna templom harangja. Imádságra és istentiszteletre hívja a hívő embereket. Végtére is ez a harangok dolga. Ezt teszik évszázadok óta töretlenül és hűségesen. A kérdés az, hogy mennyire tartós az ember hűsége és lelkesedése Isten iránt… Én vajon mennyire lelkesen jövök, amikor Jézus így szól: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok”? Bárcsak mindig élő valóság és szentség lenne számunkra a Krisztussal való találkozás az úrvacsora ünnepében és a mindennapok közösségében!

Fotó: Eduard Bonnin

Fotó: Eduard Bonnin

Minél többször és minél elmélyültebben olvasom a Szentírást, az élő üzenet — mely főnevek, melléknevek, igék, határozószók, névmások izgága, kiismerhetetlen, mindig változó és a Szentlélek által megelevenített egyvelege — annál jobban kiismer engem. Nem én őt, hanem ő engem. És annál hatékonyabban beszél a lelkemre.

Akkor vagyunk valakivel testvéri közösségben, amikor észre vesszük egymásban Krisztust.

Az alap Isten Igéje — és a benne található jellemre és lelkületre vonatkozó alapelvek. Nem akkor vagyok igazi egyéniség, amikor “egyedi” vagy “különc” vagyok, hanem akkor, amikor életemet ezekhez az alapelvekhez igazítom.

Legjobban úgy tudjuk egymást megismerni, amikor együtt imádkozunk.

“Öltsetek tehát magatokra — mint Isten választottai, szentek és szeretettek — könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala… Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát” (Kol 3:12-17, 23-24, MBT).

Reklámok

Vasárnapi reflexiók bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.