C. S. Lewis: A zsoltárokról

Reggelenként a Zsoltárok könyvét olvasom, és olykor csodálattal, máskor megdöbbenve szembesülök az Istenhez vágyódó emberi szív őszinteségén — legyen szó a dicsőítés és imádat kifejezéséről, vagy az igazságszolgáltatás utáni vágyról. Újra és újra felhívják arra a figyelmem, hogy Isten előtt merhetek őszinte lenni — hisz úgyis ismeri a szívem! — és bátran felvállalhatom érzéseimet. A baj ugyanis soha nem az érzések kifejezésével van, hanem az elfojtással, mely oly sok probléma gyökere lehet. Úgy döntöttem, hogy miközben ezt a bibliai könyvet olvasom, kézbe veszem C. S. Lewis nagyszerű munkáját, mely magyarul A zsoltárokról címmel jelent meg (Harmat, Bp. 2013).

C. S. Lewis

C. S. Lewis

C. S. Lewis

Lewis a huszadik századi irodalom kiemelkedő alakja, aki a nem keresztény olvasók számára a Narnia krónikái sorozatával vált ismertté, és ezzel a gyermekeknek szóló fantasztikus irodalom megalkotója is lett. Oxfordban irodalmat tanított, műveiben pedig széles körből idéz, hogy gondolatait illusztrálja, színesebbé tegye, alátámassza.

Keresztény körökben Lewis személye azért is kiemelkedő, mert ateistaként kezdte pályáját, majd egyre inkább meggyőződött Isten létezéséről, végül pedig Krisztusban hitre jutott. Ennek történetét Az öröm vonzásában című életrajzi írásában beszéli el. Megtérését követően a keresztény hitvédelmi irodalom egyik jelentős alakja lett, gondolatait pedig ma is gyakran idézik ismert keresztény szerzők.

A zsoltárokról

Magyarul A zsoltárokról címmel jelent meg könyve (Reflections on the Pslams), melyben elmélkedéseit, meglátásait, esszéit közli a Zsoltárok könyvének egyes témáival kapcsolatban. Könyve céljával kapcsolatban így fogalmaz a szerző bevezetésében:

“Ez a könyv nem tudományos munka. Nem vagyok sem hebraista, sem szövegkritikus, sem ókortörténész, sem régész. A laikusoknak írok olyan dolgokról, amelyekre nézvést magam is laikusnak számítok… Így hát úgy írom e könyvet, mint egyik amatőr a másiknak, olyan nehézségekről szólok, amelyekkel magam szembesültem, vagy olyan meglátásokról, amelyekre magam jutottam a zsoltárok olvasása során, remélve, hogy valamelyest érdekelni, sőt talán még segíteni is fogja a többi nem szakértő olvasót” (pp. 5-6.).

Aki szeretne elmélyülni a Zsoltárok könyvében, valóban találhat átfogóbb szakirodalmat Lewis könyvénél. Elmélkedései azonban nagyon hasznosak lehetnek, ha valaki spirituális céllal közelít ezekhez a költeményekhez.

Lewis sorainak olvasását még élvezetesebbé teszi az általa (és a fordító által) választott bibliafordítások változatos használata. A szerző két fordítást használ; főként a Miles Coverdale — az első angol nyelvű teljes Szentírás fordítója — által fordított Zsoltárokat, melyek bekerültek az anglikán egyház imakönyvébe is (Book of Common Prayer, 1549), valamint James Moffatt skót egyháztörténész fordítását. Főgler László, a magyar fordító a modern bibliakiadások (Új fordításKáldi Neovulgáta) mellett használja a Heckenast Gusztáv által 1857-ben kiadott Károli fordítást, valamint Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítását, a Psalterium Hungaricumot (1607).

Elmélkedéseit C. S. Lewis olyan nehezebb témákkal kezdi, mint az ítéletek és átkok, melyekbe minden olvasó belebotlana, és mindannyiunknak fejtörést okozna az azokhoz való helyes hozzáállás. Majd rátér olyan derűsebb és lélekemelőbb témákra, mint az Isten szépségén és Igéjén való elmélkedés, a természet szépsége, Isten dicsőítése, valamint három fejezetet is annak szentel, hogy a zsoltárokban található többletjelentésekről írjon, melyekkel aztán az Újszövetségben is  találkozunk Jézus és az apostolok idézeteiben.

Isten dicsőítésével kapcsolatban olyan gondolatot fogalmaz meg, mellyel modern szerzőknél is találkozhattunk már idézetként: “A Skót katekizmus szerint az ember fő célja ‘Istent dicsőíteni és gyönyörködni benne mindörökké’. De ehhez tudnunk kell, hogy e kettő ugyanaz. Teljesen gyönyörködni benne ugyanaz, mint dicsőíteni. Amikor Isten azt parancsolja, hogy dicsőítsük őt, arra hív bennünket, hogy gyönyörködjünk benne” (p. 117.).

Könyve hasznos olvasmány lehet mindazoknak, akik nem csak átolvasni szeretnék a zsoltárokat, hanem valódi imádságukként szeretnének velük találkozni.

Reklámok

C. S. Lewis: A zsoltárokról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.