A Biblia és a reinkarnáció

2013-ban Csima Ferenc szerkesztésében és a Favorit Kiadó gondozásában jelent meg Valláshorizontok — vallástudományi tanulmányok címmel egy tanulmánykötet. Ebben Papp Sándor kedves szerzőtársammal (és másokkal) együtt jelent meg egy-egy tanulmányunk; most pedig az ő írását szeretném az Olvasók figyelmébe ajánlani. Sándor történelem és református vallástanár, választott témája pedig a reinkarnáció volt. Azt vizsgálta, hogy valóban igaz-e némelyek felvetése arról, hogy a Biblia bizonyító erejű szövegeket tartalmaz a reinkarnációval kapcsolatban, ill. az egyháztörténelemben a zsinatok szánt szándékkal hamisították meg a szöveget, hogy ezeket a szakaszokat eltüntessék belőle.

. . .

. . .

Tanulmánya bevezetésében így fogalmaz: “Manapság társadalmunkban egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az ezoterika és a reinkarnációban való hit. Számos fórumon nagy lelkesedéssel igyekeznek azt bizonyítani, hogy a reinkarnáció nem csupán keleti tanítás, hanem mélyen bibliai gyökerű is egyben. Ennek érdekében bizonyos bibliai idézeteket is felhoznak, ezekre azonban már évezredek óta ismert keresztény válaszok állnak rendelkezésre. Ezekkel a válaszokkal szembesülve – végső ütőkártyaként – az utóbbi időben egyre több alkalommal írnak arról, hogy a Bibliát valamelyik óegyházi zsinaton meghamisították.”

Szívesen teszek eleget Sándor kérésének, és teszem elérhetővé tanulmányának átdolgozott, elektronikus példányát. Sándor szerzői jogokkal kapcsolatos megjegyzése ez: “Ez a tanulmány szabadon felhasználható, amennyiben az változtatások nélkül, ingyenesen, és a szerző megjelölésével történik. © 2015. Papp Sándor”

A kötet teljes tartalma (a szerzőkkel és témákkal) pedig a következő:

  • Csima Ferenc: Előszó
  • Pete József: Mi a vallásföldrajz?
  • Papp Sándor: Meghamisították a Bibliát?
  • Tóth-Simon Károly: Kritikusan a korszellemről — A Zeitgeist apologetikai vizsgálata
  • Csima Ferenc: A magyarországi zsidóság vallási irányzatai napjainkban
  • Pánczél Hegedűs János: Az elfeledett kemény eledel és az éltető tej (exoterizmus, ezoterizmus és a vallás)

A könyv a szerkesztőnél és a kiadónál beszerezhető, ill. remélhetőleg hamarosan lesz folytatása is további, a vallástudomány és teológia tárgykörébe tartozó írásokkal.

Reklámok

A Biblia és a reinkarnáció bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.