15 inspiráló idézet

Keresztény életemben sokat köszönhetek azoknak a szerzőknek, akik könyveit módomban állt elolvasni. Közülük többen is jó és inspiráló hatással voltak rám, szemléletmódomat formálták, lelki életem fejlődésére pedig jelentős hatással voltak. Miközben soraikat olvastam, igaznak éreztem René Descartes-nak, a francia filozófusnak az alábbi megjegyzését: “…minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e műnek szerzőivel társalognánk”. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem néhány, számomra meghatározó személy gondolatát, melyek inspirálhatnak bennünket lelki életünkben.

Bibliofil

Bibliofil

1. John H. Groberg

“Van egy kapocs az ég és föld között. Ha ezt a kapcsolt megtalálod, minden értelmet nyer, még a halál is. De ha elvéted, minden elveszíti az értelmét, még az élet is.”

2. Szalai András

“Aki az írást nem csak azért veszi kézbe, hogy informálódjon, hanem azért, hogy formálódjon, aki nem csak olvasgatja az Írást, hanem hagyja, hogy az olvasson őbenne, az az élő Istennel találkozva igazi csodát élhet át.”

3. Thomas Merton

“Örülök, hogy ezek a lapok olyannak mutatnak meg, amilyen vagyok — lármás, teli saját tökéletlenségeim és szenvedélyeim zenebonájával, a bűneim okozta mély, nyílt sebekkel. De akármilyen csupa-rom is a házam, Te [Istenem] ott élsz benne.”
“Ha nem vagyunk hálásak a létünkért, akkor nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és még nem fedeztük fel, hogy mit jelent a létezésünk és az életünk.”

4. Böjte Csaba

“Naponta küzdenünk kell saját önzésünk sárkányai ellen, amelyek szüntelenül a rossz felé próbálnak rángatni bennünket.”

5. John Donne

“Bár egy hozzám hasonló engedetlen szolgának van oka félni a haláltól, egy olyan irgalmas Úr elé, mint te, nem félelemmel indulok.”

6. Lőrinc barát

“A lelki életben a legszentebb, legáltalánosabb és legszükségesebb gyakorlat: Isten jelenléte. Jól érezni magunkat vele, és hozzászokni isteni társaságához, alázattal megszólítani és szeretettel beszélgetni vele mindenkor, minden pillanatban, szabály és mérték nélkül, de főként kísértések, fájdalmak, szárazság, kedvetlenség sőt hűtlenségek és bűnök idején.”

7. C. S. Lewis

“Ha felfedezek magamban egy olyan vágyat, amit ezen a világon egyetlen élmény sem tud kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy másik világra lettem megalkotva.”
“Hit az, amikor a változó hangulatod ellenére ragaszkodsz azokhoz a dolgokhoz, melyet az értelmed egyszer már elfogadott.”

8. Szent Ágoston

“Igen rövid parancsot kaptál: szeress, és tégy bármit, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass; ha kiáltasz, szeretetből kiálts; ha korholsz, szeretetből korholj; ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld; a szeretet gyökere legyen meg benned, s ebből a gyökérből csak jó fakad.”
“Istenem, én magam számára nem vagyok világosság. Szem talán igen, de nem világosság. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha hiányzik a világosság? Hozzád kiáltok tehát: adj lámpámnak világosságot! Fényed eloszlatja sötétségemet. Magamtól csak a sötétségem lenne, te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórod sötétségemet, és megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság: csak akkor van bennem a fény, ha te megadod.”

9. Dietrich Bonhoeffer

“A keresztény ember nem a maga törvénye szerint él. Nem az önvád mardossa, s nem az önigazolás élteti — Isten vádolja, s csak Istentől kaphat felmentést. Egészen az Igéből él, melyet Isten mond ki fölötte; hittel aláveti magát Isten ítéletének, akár vétkessé, akár igazzá nyilvánítja őt. Nincs kezében sem élete, sem halála; csak az Igében lel rá mindkettőre.”

10. Richard Rohr

“Nem szabad túl hamar megszabadulnunk a fájdalomtól, mielőtt megtalálnánk azt, amit tanítani akar nekünk.”
“Hogy megmaradjunk Isten kezében, hogy bizakodjunk, ahhoz az kell, hogy bizonyos fokig abbahagyjuk az önmagunkhoz való ragaszkodást.”
“Már a mennyekbe vezető út is végig mennyország. És a pokolba vezető út végig pokol. Nem végül, hanem már közben, már most is.”

11.  Donald Miller

“…a kereszténység nem egy vallási rendszer, csupán emberek, akik Jézust követik…”

12. Rick Warren

“Az istentisztelet legmélyebb szintje az, amikor a fájdalom ellenére dicsérjük, a próbatétel közepette hálát adunk, a kísértés idején bízunk benne, a szenvedésben alávetjük magunkat neki, s mikor távolinak tűnik, akkor is szeretjük.”

13. William Barclay

“Krisztus kezei elég erősek ahhoz, hogy megtartsák a világegyetemet, és elég gyengédek ahhoz, hogy letöröljék a könnyeinket.”
“A szeretet nem áll meg, hogy számolgasson, megéri-e. A szeretet nem áll meg annál a pontnál, amelyiknél még mértéktartóan adhat. Az isteni, mindent átható szeretet mindent odaad, amivel csak rendelkezik, és soha nem számolja az árat. A számolgatás nem lehet része semmiféle szeretetnek sem.”

14. Ferenc pápa

“Várom a mindennapok meglepetéseit, amelyekben meg fog mutatkozni a szeretet, az erő, az árulás és a bűn, melyek elkísérnek a végső találkozásig azzal a csodálatos arccal, amelyről még nem tudom, hogy milyen, aki elől állandóan menekülök, de meg akarom ismerni és szeretni akarom.”

15. J. I. Packer

“Mérhetetlen megkönnyebbülés tudni azt, hogy Isten illúziók nélkül szeret: a legrosszabbat is előre tudja rólam, nem érheti utólagos meglepetés, nem csalódhat bennem úgy, ahogy én magam oly sokszor csalódom magamban — áldani akar, s ettől semmi sem tántoríthatja el. Minden bizonnyal alázatosságra int a gondolat, hogy Isten minden görbe utamat látja, amit embertársaim — szerencsére! — nem, s több romlottságot lát bennem, mint én magam — noha az is épp elég. (…) Mégis azt akarja, hogy a barátja legyek, s Fiát halálra adta értem, hogy ez lehetővé váljék.”

Reklámok

15 inspiráló idézet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, példaképek

Hozzászólások lezárva.