10 kérdés önvizsgálathoz és bűnbánathoz

A 139. zsoltár, amint Isten mindenütt jelenvaló voltáról beszél, azzal fejeződik be, hogy megtalálja őt az emberi szív és lélek legmélyén is. Dávid ebben a zsoltárban egy olyan fohászt mond el, melyben Istent arra kéri, hogy vizsgálja meg őt: “Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján” (Zsolt 139:23-24, RÚF). Ugyanakkor azonban az is fontos, hogy rendszeresen önvizsgálatot tartsunk, és saját magunkat próbáljuk meg, hogy nem követtünk-e el olyasmit — szóval, tettel, gondolattal, mulasztással — amit Isten rossz szemmel néz.

Fotó: Némedi Gabó

Fotó: Némedi Gabó

Böjte Csaba az Út a végtelenbe (Helikon, Budapest, 2011) című interjúkötetben Karikó Éva kérdéseire válaszolva a szentségek, mint Isten ajándékai témakörét járja körbe. A protestáns teológia iránt elkötelezett olvasók is hasznot meríthetnek Böjte Csaba gondolataiból olyan témákban, mint a keresztség, bűnbánat, a megtérés megerősítése, házasság, lelkipásztori szolgálat, úrvacsora vagy eukharisztia. A bűnbánat kérdésén elmélkedve megfogalmaz néhány kérdést, melyet önvizsgálatunk során érdemes feltennünk:

  1. Milyen az Istennel való kapcsolatom? Keresem-e a közelségét imádságban, a bibliaolvasásban, az istentiszteleten és a hétköznapokban?
  2. Milyen a viszonyom a szeretteimmel, hittestvéreimmel, embertársaimmal?
  3. Mivel okoztam fájdalmat, kárt másoknak?
  4. Mi az a jó, amit lustaságból, nemtörődömségből elmulasztottam megtenni?
  5. Megtartottam-e az ígéreteimet? (Pl. “Imádkozni fogok érted…”)
  6. Vállaltam-e tetteimért a felelősséget, szembenéztem-e azok következményeivel?
  7. Rágalmaztam-e, hazudtam-e, pletykáltam-e?
  8. Elvettem-e azt, ami másé, akár csalással, akár titokban, akár tárgyról, akár személyről, vagy bármi más értékről van is szó?
  9. Ártottam-e a saját testemnek-lelkemnek mértéktelen fogyasztással?
  10. Vannak-e olyan szokásaim, szenvedélyeim, függőségeim, amelyek gúzsba kötnek, és akadályoznak abban, hogy szeretettel szolgáljam embertársaimat?

E kérdések átgondolásával kapcsolatban Böjte Csaba ezt a fontos javaslatot teszi: “Nem elég, ha összeszedem, felsorolom vétkeimet, fontos az is, hogy megbánjam őket, hogy szívből sajnáljam, hogy a szerető Istent és embertársaimat megbántottam. Ha nincs bűnbánat, akkor nincs bűnbocsánat, akkor nincs gyógyulás” (p. 61.). Az ilyen őszinte bűnbánat és önvizsgálat esetén pedig előttünk áll Isten ígérete: “Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1Jn 1:9, RÚF).

Reklámok

10 kérdés önvizsgálathoz és bűnbánathoz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.