Milyen az igazi reménység?

Egy évvel ezelőtt zajlott Miskolcon a kábítószer-ellenes világnap programja. Ezen a napon egy amerikai rapper is fellépett, aki sok érdeklődőt vonzott a rendezvényre. Őket kérdeztük meg egy kérdőív segítségével különféle témákról, többek között arról, hogy a fiatalok milyen ok miatt nyúlnak az alkoholhoz és a kábítószerhez. A válaszadók többsége azt mondta, hogy a kilátástalanság és a reménytelenség miatt. Most, miközben gyülekezetünk éves csendes hétvégéjére készültem a témával — mely a hit, remény, szeretet hármasa volt –, azon tűnődtem, hogy mennyire eltérő az emberek elképzelése és a Szentírás tanítása a reménységről.

Kép forrása: calvaryconnect.com

Kép forrása: calvaryconnect.com

1. Hogyan vélekednek a reményről?

A remény az emberek fejében egy vágykép, egy álom, mely az esetek többségében nem valósul meg. A Biblia azonban máshogy határozza meg a görög ἐλπίς (elpisz), azaz remény, reménység szó jelentését. Balázs Károly Újszövetségi szómutató szótára (Logos, Budapest, 1998) a következő meghatározást közli:

“Remél valamit a jövőben a jelenben élő személy, vagy reménykedik egy eljövő dologban, számít rá. A remél, reménykedik szavunk eltorzult azzal, hogy a legtöbb esetben bizonytalan vágy lett belőle, minden reális alap nélkül. A bibliai szó biztos várását jelenti valaminek, ami be is fog következni. Isteni dolgokban maga Isten a biztosítéka annak, hogy a várakozás nem fog csalódást okozni, hanem beteljesedik. A bibliai reménység nem bizonytalan óhaj, hanem megalapozott, örömteli várása annak, ami egészen biztosan be is következik.”

2. Mire jó a remény?

A reménység tehát nem valamiféle bizonytalan vágyálom, hanem biztos várakozás. Épp ezért az igazi, az Istennel való kapcsolatban gyökerező reménység a hasznunkra válik, mert…

  • “…a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya” (Zsid 6:19, RÚF).
  • “…a reménység pedig nem szégyenít meg” (Róm 5:5, RÚF).

A valódi reménység tehát olyan a lelkünknek e világ viharai között, mint egy erős és biztos horgony, mely megtart, és nem enged elsodródni Istentől. Az ilyen reménység pedig nem szégyenít meg, nem okoz csalódást. A kérdés csupán már az, hogy milyen is a valódi reménység.

3. Milyen az igazi remény? 

Ha egy konkordancia vagy szómutató segítségével megkeressük az összes igehelyet, ami a reménységgel foglalkozik, akkor elkezdhet letisztulni a kép, hogy milyen is az igazi reménység Isten szemszögéből nézve. Én — a teljesség igénye nélkül — a következő hat szempontot láttam fontosnak az igazi reménység meghatározásával kapcsolatban:

1. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Az olyan igeversek, mint pl. a Mt 12:21, Róm 15:12, 1Tim 4:10, 5:5, 1Pt 3:5 mind hangsúlyozzák, hogy Istenben kell reménykednünk. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik, és benne bizakodik.

2. Az igazi reménység nem vágyálom — nagyon is valóságos. Aquinói Szent Tamás ezt mondta a hitről és reménységről: “A hit azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyek nem láthatók, a remény pedig azokkal, amelyek nincsenek a kezünkben.” Bár a reménységünk valóban láthatatlan, még nincs a kezünkben (Róm 8:24), mégis a hit bizonyosságát adja számunkra (Zsid 11:1). Általa teljes bizonyosságunk van. Péter apostol ezért erre szólít fell: “teljes bizonyossággal reménykedjetek” (1Pt 1:13, RÚF).

3. Az igazi reménység üdvösséget jelent. Pál apostol összekapcsolja a reményt az üdvösséggel, amikor így ír: “Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét” (1Thessz 5:8, RÚF). Az üdvösség görög szava (σωτηρία, szótéria) megmenekülést, megszabadulást, kiszabadulást jelent. A jó irányba mutató, vagyis Istenben gyökerező reménység kiment minket a kilátástalanság és reménytelenség állapotából.

4. Az igazi reménység egységbe kovácsol össze. “Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást” — írja Pál apostol (Ef 4:4, RÚF). Olyan dolgokat sorol fel, amelyek az egyházon belüli egységet hivatottak megerősíteni: egy test vagyunk, egy Lélek vezet bennünket, és egy reménységünk van. Az igazi egység alapja az, hogy egy irányba nézünk (Zsolt 121:1, Zsid 3:1), tekintetünk pedig a közös reménységünkben, Istenben találkozik egymással.

5. Az igazi reménység a bizonyságtételben ölt testet. Ugyancsak Pál írja egy másik levelében a következőket: “Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem” (Kol 1:23, RÚF). Az apostol itt összekapcsolja a reménységet az evangélium hirdetésével. Az igazi reménység kétféle módon nyilvánulhat meg az életünkben: (1) a bűn fogságából való megváltás által — az erről szóló örömüzenetet pedig hirdetjük másoknak; (2) Istennek az életünkben való munkálkodása által — erről pedig bizonyságot teszünk másoknak, hálaadásként megosztjuk a gyülekezettel is.

6. Az igazi reménység tiszta élethez vezet. A reménységünk akkor valódi, ha a várakozás megmutatkozik az életmódunkban is. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy Istennek mely ígéreteire várakozunk reményteljesen, mivel tudjuk, hogy reménységünk be fog teljesedni, ezért megtisztítjuk magunkat, és tisztán élünk, ahogyan azt János apostol is megfogalmazza: “Ezért aki így reménykedik benne, az megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta” (1Jn 3:3, RÚF).

4. Hogyan táplálhatjuk magunkban a reményt? 

Isten gondoskodott olyan eszközökről, melyek táplálni tudják lelkünkben a reményt:

  • A Biblia olvasása által Isten reménykeltő szavaival találkozunk.
  • Az imádság által válaszolunk Isten reményt adó üzenetére.
  • A gyülekezeti közösség a reménység egységébe foglal minket.
  • Az úrvacsora Krisztus jelképes testével és vérével táplálja reményre éhes lelkünket.
  • A keresztény szolgálat eltereli a figyelmünket önmagunkról, és Istenre irányítja, akiben reménykedhetünk.

Ezek az Istentől kapott adományok felébresztik és életben is tartják a reménységünket, a vágyunkat Isten jelenlétének megtapasztalása iránt. Ennek mellékhatásaként pedig már itt a földi életünkben is csodás dolgokat tapasztalhatunk meg Istennel járva.

Reklámok

Milyen az igazi reménység? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.