5 könyv, mely ajándékba adható…

…de nem akárkinek, hanem olyan személyeknek, akik érdeklődnek Jézus személye és a keresztény hit iránt. Sokszor találkoztam már olyan személyekkel, akik nyitottak voltak a beszélgetésre hitbeli kérdéseket illetően. Nekik hasznos ajándéknak bizonyultak azok a könyvek, melyeket direkt arra a célra szereztem be, hogy érdeklődőknek adjam. E könyveknek nem az a célja, hogy elmondják helyettünk a bizonyságtételünket, vagy pótolják a velünk való személyes kontaktust. Inkább igyekeznek összeszedett módon, röviden és érthetően bemutatni keresztény hitünket.

Fotó: Brett Jordan, Creative Commons

Fotó: Brett Jordan, Creative Commons

Olyan könyvek ezek, melyek:

  • Hitvédelmi és evangelizációs céllal íródtak.
  • Elismert és neves teológusok, lelkészek vagy missziós munkások írták őket.
  • Rövid terjedelműek, olvasmányos stílusúak.
  • Könnyen és olcsón beszerezhetők.

Ha valaki épp nem tudja, hogy mit adjon érdeklődő ismerőseinek, vagy egy gyülekezet szeretné a hozzá húsvétkor, karácsonykor ellátogató érdeklődőket megajándékozni, akkor ez az öt könyv nagyon hasznos lehet. Az alábbiakban a könyvek ismertetése során (1) bemutatom a szerzőt, (2) közlöm a könyv bevezető gondolatait (3) és fülszövegét.

1. John Stott: Hinni Jézusban

A szerző. Több mint negyven bibliamagyarázata és teológiai könyve jelent meg, melyeket számos nyelvre lefordítottak. A cambridge-i Trinity College-ban szerezte doktorátusát, és tiszteletbeli doktor az USA, Kanada és Anglia más egyetemein. Magas rangú kitüntetésekben részesült: többek között a világkeresztyénségért végzett szolgálataiért a királynőtől megkapta a “Brit Birodalom Parancsnoka” kitüntetést. Elnöke volt a Brit Szentírás Szövetségnek és a Brit Evangéliumi Szövetségnek, 1974-ben főszervezője a Lausanne-i Nemzetközi Világevangélizációs Kongresszusnak.

A bevezető. Korunkban nagyon sok emberről el lehet mondani, hogy bár nem ellenzi a kereszténységet, de annak igazságáról sincs meggyőződve. Sokan közülük vallásos nevelést kaptak, s így eleinte elfogadták Krisztust és a keresztyén tanításokat. Amikor azonban kritikai érzékük kifejlődött és önállóan kezdtek gondolkozni, akkor könnyebb volt elvetni a gyermekévek vallásosságát, mint komolyan végére járni annak, hogy mi ebből az igazság. Mások nem keresztyén környezetben nőttek fel, s a humanizmus, kommunizmus, egzisztencializmus, vagy éppen hinduizmus, buddhizmus, iszlám hatása alá kerültek. Könyvem azokhoz az emberekhez szól, akik valóban tudni akarják, hogy igaz-e a keresztyénség, s ha igen, akkor milyen kapcsolatban áll a mindennapi élettel, van-e üzenete a hétköznapok számára.Nem az a célom, hogy átfogó képet nyújtsak a keresztyén hitről, illetve életről. Inkább arra szeretnék rámutatni, hogy mi a keresztyénség lényege.

A fülszöveg. John Stott legnépszerűbb és immár klasszikusnak számító könyvében a kereszténység legalapvetőbb tényeit és tanításait összegzi tömören, kristálytiszta logikával és közérthetően. Valóban Isten Fia volt a Názáreti Jézus? Miért feszítették keresztre? Igaz-e, hogy feltámadt a halálból? Mit jelent ma az ő követőjeként élni? A keresztény hit alappilléreinek összegzése segít a hívőknek, hogy újra átgondolják hitük alapjait és értelmét, a keresőknek pedig jó áttekintést nyújt a kereszténység mibenlétéről.

2. Bill Bright: Akihez fogható nincs

A szerző. Bill Bright a 161 országban működő Campus Crusade for Christ (Magyarországon Timóteus Társaság) alapítója és elnöke. Ezekben az országokban — ahol a világ lakosságának 98%-a él — több mint 113000 főállású munkatárs, alkalmazott és kiképzett önkéntes segítségével milliókat vezetett már el Jézus Krisztushoz és tanított a Szentlélekkel teljes, céllal és erővel bíró, gyümölcsöző életre. Dr. Bright a Princetoni valamint a Fuller Teológiai Akadémián végezte egyetemi tanulmányait 1946 és 1951 között. Munkáját több országos és nemzetközi díjjal jutalmazták, öt intézmény avatta díszdoktorává. Dr. Bright számos könyv és kiadvány szerzője.

A bevezető. Ahová Jézus Krisztus igaz üzenete eljutott, ott embereket és nemzeteket forradalmasított, új életet, új reményt és új életcélokat hozott. S úgy gondolom, valóban senki nem cáfolhatja azt a tényt, hogy Jézus Krisztus a történelem legnagyobb forradalmára volt. Minden, ami vele történt, egyedülálló volt: az eljövetelét hirdető próféciák, a születése, az élete, a tanításai, a csodái, a halála, a feltámadása, a történelemre és sok millió emberéletre gyakorolt hatása egyaránt. Azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ki volt Jézus, és miért jött a Földre. Mivel nem világos előttük, hogy miként vonatkoznak Jézus tanításai személyesen rájuk, megkérdőjelezik, hogy van-e helye az életükben, vagy pedig arra próbálnak felelni: ki ez a Jézus? Miért más ő, mint a történelem többi nagy alakja? Mit jelent ő ma nekem? Hogyan kerülhetek személyes kapcsolatba vele? Ahhoz, hogy ezeket a fontos kérdéseket megválaszolhassuk, meg fogjuk vizsgálni, hogy melyek azok az okok, amelyek miatt a kellő ismerettel rendelkező emberek a világ minden táján Jézust tartják a valaha élt legnagyobb embernek.

A fülszöveg. Ki volt valójában a názáreti Jézus? Hogyan lehetséges, hogy még napjainkban is sok millióan lelkesednek érte? Bill Bright segít megtalálni a választ ezekre a kérdésekre. Könyvében kifejti, hogy mitől páratlan Jézus Krisztus személye és élete, és negyvenöt évnyi kutatómunka eredményeit felhasználva mutatja be, milyen hatással volt Jézus az emberi társadalomra, s milyen hatással lehet még napjainkban is az ember gondolkodásmódjára és életvitelére. Mindenkinek szól ez a könyv, aki szeretné új oldalról megismerni azt az embert, akihez valóban nem volt s ma sincs fogható!

3. Josh McDowell: Több mint ács

A szerző. Josh McDowell keresztény hitvédő, evangélista és író. Szerzője vagy társszerzője mintegy 115 könyvnek. Egyik munkája bekerült a Christianity Today listájára a legbefolyásosabb keresztény könyvek között. Tanulmányait a Wheaton College-ban és a Talbot Theological Seminary-n végezte, majd 1982-ben a Simon Greenleaf School of Law díszdoktori címet adományozott neki.

A bevezető. Lassan két évezrede, hogy Jézus egy kis zsidó közösségben az emberek közé jött. Szegény családban született, kisebbségi csoport tagja volt, és a világ egyik legkisebb országában lakott. Megközelítőleg harminchárom évet élt, s ebből csak az utolsó hármat töltötte nyilvános szolgálattal. Ennek ellenére szinte mindenütt még mindig emlékeznek rá. Reggeli lapunk dátuma vagy egyetemi jegyzetünk megjelenési éve tanúsítja még mindig, hogy Jézus minden életek egyik legnagyobbikát élte.

A fülszöveg. Miért van az, hogy Istenről beszélhetünk, és senki sem lesz ideges, de amint kiejted Jézus nevét, az emberek gyakran abba akarják hagyni a beszélgetést? Miért osztja meg az embereket lassan már kétezer éve ez a kérdés: “Kicsoda Jézus?”

4. Tom Short: 5 döntő kérdés a keresztyénségről

A szerző. Tom Short amerikai egyetemi evangélista, aki több mint 100 egyetemet látogatott már meg szolgálata során, és tartott előadást diákoknak és tanároknak egyaránt. A Great Commission Churches néven ismert hálózat tagja, fő feladatának pedig az egyetemi missziót és a megtértek tanítványképzését tekinti.

A bevezető. Ha velem tartasz ezen a rövid könyvön keresztül, fel fogok tenni olyan döntő kérdéseket, amelyeket az emberek kérdeznek meg a keresztyénséggel kapcsolatban, és érveket hozok fel neked a Krisztusban való hitre — érveket, amelyekre talán sosem gondoltál.

A fülszöveg. “Azt mondták nekem, hogy egyszerűen hinnem kell… Amikor a főiskolára kerültem, felfedeztem, hogy a többi ember is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül, de választ nem kapnak ők sem — és így lettem ateista.” (Egy ateista lány Texasból). Valóban van bizonyíték arra, hogy Isten létezik? A Biblia nem csupán egy szokványos könyv? Végtére is nem én határozhatom meg, hogy számomra mi a jó? Jézus nem csupán egy jelentős tanító volt? Nem unalmas keresztyénnek lenni, és a keresztyénség nem szab-e korlátokat? A kezedben tartott könyv az egészséges emberi értelem számára kihívó információkat nyújt a keresztyén hit alapjairól. Tom Short egészen új megvilágításban nyomós, meggyőző érveket ad Jézus Krisztusról és a Bibliáról, megfontolásra ösztönözve az olvasóit. De vigyázat! Rá fogsz jönni, hogy a keresztyén hit valóban következetes, és aztán az összes kérdés közül a legfontosabb előtt találod magad.

5. John Maisel: Isten-e Jézus?

A szerző. John Maisel az alapítója és nyugalmazott elnöke az East-West Ministries International nevű missziós szervezetnek. Az Oklahoma State University-n üzleti és filozófiai tanulmányokat folytatott, majd szolgálata a Európa keleti része felé irányult, ahol a volt szovjet államokban pásztorok és laikus munkások képzését segítette elő.

A bevezető. Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam a Szovjetunióban 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye, állításai és céljai egyedülálló voltát, és érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredményeként a hallgatóság nagy része jelezte, hogy szeretne velem imádkozni, és átadta az életét Jézusnak. Mint azt az egyik egyetemi tanár mondta: “Ez az első alkalom, hogy a keresztény hit egyedülállóságának ésszerű magyarázatát hallottam.”

A fülszöveg. A Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga.

Reklámok

5 könyv, mely ajándékba adható… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.