A Jézus-stílus

Ma már ritkábban látom, de egy időben nagy divatja volt a W.W.J.D. feliratú karkötőknek. A rövidítés egy kérdést rejt: Mit tenne Jézus? (angolul: What would Jesus do?). Viselőjét arra emlékezteti, hogy döntéseinél és tetteinél vegye figyelembe azt a krisztusi mintát, amelyet követnie kellene. Ez azonban nem mindig sikerül a keresztényeknek. Legyen szó tüntetőkről, akik “Jézus — igen! Keresztények — nem!” feliratú táblával adnak hangot érzéseiknek, vagy Gandhiról, aki azt mondta, hogy Jézust szereti, de a keresztényeket nem, mert nem hasonlítanak Jézusra — kifejezik kritikájukat arra nézve, hogy milyen szorosan tudjuk Jézus nyomdokait követni.

Jézus a zsinagógában tanít

Jézus a zsinagógában tanít

A valódi kereszténység ott kezdődik, amikor életmódunkban, szavainkban és tetteinkben egyaránt azt a lelkületet követjük, amely Jézust jellemezte. Pál is erre ösztönzi olvasóit: “Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2:5, RÚF). De milyen is ez a lelkület, ez a Jézus-stílus?

A Bibliát kutatva ez a — nem átfogó — lista születhet meg arról, milyen is a krisztusi lelkület:

 • Szolga — “Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki szolgája.”
 • Nem hatalmaskodik mások felett — “Akik a népek fejedelmeinek számítanak, hatalmaskodnak rajtuk… de nem így van közöttetek.”
 • Példa — “Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.”
 • Alázatos — “Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.”
 • Gyermeki — “Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…, mert ilyeneké az Isten országa.”
 • Mint a fiatalabbik — “Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb.”
 • Az utolsó — “Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó.”
 • A legkisebb — “Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy.”
 • Nem fűti becsvágy — “Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel.”
 • Hírnév nélküli — “Krisztus Jézus… megüresítette önmagát.”
 • Emberi — “Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult.”
 • Engedelmes — “Megalázta magát, és engedelmeskedett.”
 • A saját életét is kész feláldozni — “Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
 • Hivatkozott igeversek: Mt 18:4, Mk 9:35, 10:14, 42-44, Lk 9:48, 22:26, Jn 13:14-16, Fil 2:5-11

E jellemvonásokat szépen kifejti A Jézus-stílus (Golgota, Budapest, 2011) című könyvében Gayle D. Erwin lelkipásztor, főiskolai tanár. Olyan igeverseket elemez — és olyan példákat hoz az életből és személyes tapasztalataiból –, amelyek segítenek közelebb kerülni a valódi Jézus-követéshez, és ahhoz, hogy jellemünk valóban hasonlítson a Mesteréhez.

Reklámok

A Jézus-stílus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló, spiritualitás

Hozzászólások lezárva.