Az ezredik blogbejegyzés: Teljes odaszánás Istennek

Gyülekezetünk szoros kapcsolatban van Miskolcon azokkal a protestáns, evangéliumi közösségekkel, melyek tagjai az Aliansznak, azaz a Magyar Evangéliumi Szövetségnek. Minden hónapban a gyülekezetek vezetőivel találkozunk, az Igéről elmélkedünk, és imádkozunk a munkáért, melyet városunkban végeznünk kell. E hónap elején is találkoztunk, a témánk pedig az Istennek való teljes és feltétel nélküli odaszánás volt. Megosztottuk egymással a tapasztalatainkat arról, hogyan tudjuk gyülekezeteink tagjait bátorítani és motiválni, hogy adják magukat át Istennek. Ehhez összegyűjtöttem a Róm 12:1 néhány fordítását, mely gondolatindítóként szolgált, a bejegyzés további részében ezek olvashatók.

Róm 12:1, Újszövetségi szótanulmányok

Róm 12:1, Újszövetségi szótanulmányok

RÚF: “Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.” (Revideált új fordítás, Magyar Bibliatársulat, Bp., 2014.)

CSIA: “Esengek hozzátok, testvéreim, hogy testeteket az isteni irgalmasságon keresztül állítsátok oda élő, szent, Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti istentiszteleti szolgálatotok, mely az Igének megfelel.” (Csia Lajos: Újszövetség, 4. kiadás, Százszorszép Kiadó, Bp., 2005.)

VIDA: “Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek.” (Vida Sándor: Újszövetségi Szentírás, VikArt Bt., h.n. 1993.)

KON: “Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, szánjátok oda testeteket élő, szent és tetsző áldozatként az Istennek, mint ésszerű istentiszteleti szolgálatot.” (Pál apostol: Levelek – Konkordáns fordítás, ford.: Balázs Károly, Üdvtörténeti Figyelő, Passau, 2004.)

EFO: “Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek!” (Egyszerű fordítás, Bible League International, World Bible ranslation Center, 2012.)

KNB: “Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti ésszerű istentiszteletetek.” (Káldi-Neovulgata Bibliafordítás, Szent Jeromos, Bp., 1997.)

BD: “Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen észszerű hódolatotok.” (Újszövetségi Szentírás, ford.: P. Békés Gellért, P. Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Bp., 2014.)

MSG: “Azt szeretném, hogy ezt tegyétek – Isten segítségével: Vegyétek a mindennapi, hétköznapi életeteket – az alvást, evést, munkába járást, az élet dolgaival való foglalkozást – és helyezzétek azt Isten elé, mint felajánlást. Ha átölelve elfogadjátok, amit Isten tesz értetek, az a legjobb dolog, amit tehettek érte.” (The Message, ford.: Eugene H. Peterson, 1993.)

JBPh: “Nyíljon fel tágra a szemetek Isten irgalmának meglátására. Könyörgök nektek, testvérek, hogy ésszerű istentiszteletként adjátok oda a testeteket, mint egy élő áldozatot Istennek, neki odaszentelve, úgy, hogy az számára elfogadható legyen.” (The New Testament in Modern English, ford.: J. B. Philips, HarperCollins, 1962.)

LB: “Így hát, drága testvérek, kérlellek titeket, hogy adjátok oda a testeteket Istennek. Legyetek élő és szent áldozat – olyan, melyet ő elfogad. Ha arra gondoltok, amit ő tett értetek, akkor túl nagy kérésnek tűnik ez?” (Living Bible, Tyndale House Publishing, 1971.)

YLT: “I call upon you, therefore, brethren, through the compassions of God, to present your bodies a sacrifice – living, sanctified, acceptable to God – your intelligent service.” (Young’s Literal Translation, ford.: Robert Young, 1898.)

LUTH: “Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst.” (Luther Bibel, Public domain, 1545.)

LXX: “Obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem sanctam Deo placentem rationabile obsequium vestrum.” (Biblia sacra Vulgatae, Public domain)

Reklámok

Az ezredik blogbejegyzés: Teljes odaszánás Istennek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Hozzászólások lezárva.