Az Isten szerint megbízható ember profilja

Pál szolgálata végéhez közeledve irányt mutat Timóteusnak a munka folytatásához, és bátorítja, tanácsolja őt, hogy helyesen lássa el azt a feladatot, amelyet országa építésében Isten rá bízott. A 2Tim 2:2-ben megbízható, a 15-ben pedig kipróbált emberről ír az apostol: “És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek… Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” (RÚF). De vajon milyen is lehet az a hívő, akit Isten ilyennek lát?

2Tim 2:2, 15

2Tim 2:2, 15

A teljes szövegkörnyezetet figyelembe véve (2Tim 2:1-10, 15) tízféle összeevőjét láthatjuk az Isten szerint megbízható hívő ember profiljának. De először nézzük magát az igeszakaszt, hogy annak szavai formálhassanak minket.

A textus

“Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.12 Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” (2Tim 2:1-15, RÚF).

A megbízható ember 10 jellemvonása

  1. Megerősödik a kegyelemben, életét a fejlődés jellemzi.
  2. Végzi Isten munkáját, és gondoskodik az utánpótlásról.
  3. Vállalja Jézusért még a szenvedést is.
  4. Magára katonaként, Jézusra pedig parancsnokként tekint.
  5. Nem a hétköznapi élet, hanem Isten dolgai foglalják le.
  6. Szabályszerűen versenyez, engedelmeskedik Isten parancsolatainak.
  7. Elmélkedik az Igén.
  8. Engedi Istennek, hogy megértésre, jobb belátásra vezesse.
  9. Észben tartja az evangélium magvát.
  10. Odaadóan szolgálja gyülekezetét.

Ezeken a területeken mindig van lehetőség a további fejlődésre. Azt tudjuk, hogy Isten kipróbált és megbízható emberekkel szeretné országát építeni. Azt is tudjuk, hogy nem csupán azért mentett meg, hogy örök életet adjon nekünk, hanem azért, hogy fel is tudjon használni minket a saját céljaira. Az már mindannyiunk egyéni felelőssége, hogy e tények birtokában hogyan cselekszünk. A saját tapasztalatomból azonban tudom, hogy Isten országába és a saját gyülekezetünk építésébe érdemes az időnket és az energiánkat befektetni, mert erre adja az áldását.

Reklámok

Az Isten szerint megbízható ember profilja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.