10 ígéret Istentől

A következő tíz ígéret Isten szavából, a Bibliából származik, és a segítségünkre lehet akkor, amikor nehéz abban bízni, hogy a dolgok jó fordulatot fognak venni. Minden idézet az Egyszerű fordításból (EFO) származik (Bible League International, World Bible Translation Center, 2012).

Vizsolyi Biblia

Vizsolyi Biblia

1. Meghallgatja az imádságunkat

“Kitartóan kérjetek, és megkapjátok! Kitartóan keressetek, és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót! Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót” (Mt 7:7-8).

2. Betölti a szükségünket

“Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek” (Fil 4:19).

3. Vezeti az életünket

“Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után! Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utaidat, és vezeti lépteidet” (Péld 3:5-6).

4. Hosszú életet ad

“Meg van írva: ‘Tiszteld apádat és anyádat!’ Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is kapcsolódik: ‘Akkor majd jó dolgod lesz, és sokáig élsz itt a földön'” (Ef 6:2-3).

5. Megadja szívünk kéréseit, ha benne gyönyörködünk

“Gyönyörködj az Örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit! Bízd rá minden dolgodat, benne bízz, majd ő véghez viszi” (Zsolt 37:4-5).

6. Erőt ad a megpróbáltatásban

“Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást” (1Kor 10:13).

7. A Szentlélek ajándékát adja

“Ha tehát még ti is tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, bár gonoszak vagytok, mennyivel inkább fog Mennyei Atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tőle” (Lk 11:13).

8. Szeretetét adja nekünk

“…ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra” (Róm 5:5).

9. Bűneinket megbocsátja

“Péter erre így válaszolt: ‘Térjetek vissza Istenhez, és merítkezztek be mindannyian Jézus, a Messiás nevébe. Isten meg fogja bocsátani bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát'” (ApCsel 2:38).

10. Örök életet ad nekünk

“Mert ez az, amit ő nekünk megígért: az örök élet” (1Jn 2:25).

Reklámok

10 ígéret Istentől bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.