Egy nekrológ széljegyzete

Ugyanazon a hétvégén szolgáltam egy 67 éves idős, pünkösdi hölgy temetésén, és egy fiatal jegyespár bemerítkezésén is — az élet vége és két új élet kezdete. A temetésre készülve egyszerre éreztem a bizonyosság és a bizonytalanság paradoxonát, melyet a következő két idézet szépen szemléltet.

All Saints Church, fotó: wikimedia.org

All Saints Church, fotó: wikimedia.org

1. A lelkész bizonytalansága. “A lelkész megáll a koporsó mellett. A koporsó mellett állókat nem ismeri. Nem tartoznak szorosan a gyülekezethez. Az elhunytról is akkor hallott először, amikor az ismeretlen család bejelentette halálát és az igényt a temetésre. A ravatalozónál álló sírásókat ismeri a jelenlévők közül a legjobban. Egyedül kezdi el az éneket, és később sem kapcsolódik hozzá senki. A liturgia szavai nehezen érik el a gyászolókat. A prédikáció közben egyre távolabb érzi magától a jelenlevőket. A hitvallást, a Miatyánkot megint csak egyedül kell végigmondania. — Mit keresek én itt? — A kérdés egyre erősebb benne, és érzi, ahogyan a tehertől szabadulhat, amikor kilép a temető kapuján” (Krámer György, evangélikus lelkész).

2. Az Ige bizonyossága. “Mert ez a néhány esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek. Lelkem összetört, napjaim peregnek, vár rám a temető… Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll e por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek… Eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel… Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha” (Jób 16:23-17:1, 19:25-27, Jn 5:28-29, 11:25-26, RÚF).

Reklámok

Egy nekrológ széljegyzete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.