Tanulságok szolgálóknak

Ezékiel könyvének 28. fejezete ezt az alcímet viseli a Revideált új fordításban (Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2014): “Tírusz elpusztul felfuvalkodottsága miatt”. A vers azonban olyan szóképeket tartalmaz, melyekből egyesek arra következtetnek, hogy nem csak Tírusz, hanem egyben a Sátán bukását is leírja: “Kiterjesztett szárnyú, fölkent kerúb voltál. Isten szent hegyén helyeztelek el, tüzes kövek közt járkáltál” (Ez 28:14, RÚF). Ha ezt az értelmezést elfogadjuk, akkor egy olyan lényt látunk itt, aki teremtésétől kezdve feddhetetlen volt Isten szolgálatában, egy napon azonban változott a helyzet, elbukott, és kiesett Isten szolgái közül. Épp ezért nagyon fontos tanulságokkal szolgálhat ez a történet olyan személyeknek, akik Isten szolgálatában vesznek részt.

Fotó: Némedi Gabó

Fotó: Némedi Gabó

Ha választ szeretnénk kapni arra a kérdésre, hogy hogyan őrizhetjük meg a helyes hozzáállásunkat, az alázatunkat és az Isten szolgálatában elfoglalt helyünket, akkor érdemes elolvasnunk Ezékiel könyvének 28. fejezetét, mert számos tanulságot levonhatunk belőle, és átültethetünk a gyakorlatba. Íme néhány ezek közül:

1. Mindig tudjuk, kik vagyunk mi, és ki Isten! 

Az első hiba, amit a történet szereplője elkövetett, ez: “Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom” (Ez 28:2). Jó azzal mindig tisztában lenni, hogy kik vagyunk mi: “Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt” (1Kor 1:27-29). Bolondok, erőtlenek, lenézettek, semmik — nem olyan kifejezések ezek, melyeket szívesen alkalmazunk magunkra. Ha azonban tisztában vagyunk vele, hogy Isten minket “alulról” választott ki, hogy a “felül valókat” megszégyenítse, akkor többé nincs okunk arra, hogy felfuvalkodjunk, és többet gondoljunk magunkról, mint ami szükséges (vö. Róm 12:3).

2. Maradjunk közel Istenhez!

A próféta így folytatja: “Édenben, Isten kertjében voltál” (Ez 28:13). Nem elég azonban az, ha csak a kezdeti állapotunkat írják le ezek a szavak. Ha jó kapcsolatban vagyunk Istennel, törekednünk kell arra, hogy ez meg is maradjon. Ugyanakkor mindannyian érezzük, hogy az Istennel való kapcsolatunkon, a hitünk erősségén, az ő követésében való odaszántságon mindig van mit javítani. Ha ezt felismerjük és elismerjük, akkor pedig törekedhetünk a lelki növekedésre. A gyermekét Jézushoz vivő apával együtt valljuk meg hitünket és kérjük, hogy Isten növelje azt: “Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9:24). Fogadjuk meg Jézus tanítását, melyben magát a szőlőtőkéhez, minket pedig a vesszőkhöz hasonlít, és értsük meg, hogy a gyümölcstermő szolgálat alapja az, ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele, táplálkozunk belőle, növekszünk benne (Jn 15). Jakab is a kapcsolat megerősítésére hívja fel az olvasói figyelmét, amikor erre biztatja őket: “Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek” (Jak 4:8).

3. Tartsunk rendszeresen önvizsgálatot!

“Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned” (Ez 28:15). Ha valami jól kezdődött, nincs rá garancia, hogy jól is fog befejeződni. Ha feddhetetlenek voltunk szolgálatunk kezdetekor — és valószínűleg azok voltunk, máskülönben Isten nem bízott volna meg munkával minket, vö. 1Tim 1:12 — nincs garancia arra, hogy a befejezésekor is azok maradunk. Istennek olyan nagy szolgái, mint Saul, Izrael első királya, vagy Salamon, Izrael legbölcsebb uralkodója, életük végén eltávolodtak Istentől, és kimozdultak akaratának teljesítésétől. Az ilyen helyzetekben a rendszeres önvizsgálat a segítségünkre lehet. Jó, ha imádságos szívvel át tudjuk gondolni életünket, cselekedeteinket, az Istennek végzett szolgálatunkat. Az is fontos, hogy legyen olyan személy, aki felé elszámoltathatók vagyunk, aki rákérdezhet életünk kényes pontjaira, és számadásra hívhat minket. Ha pedig szembesülünk azzal, hogy mely területeken kell javítanunk, ne rejtsük azt el, ne seperjük a szőnyeg alá, hanem legyünk elég bátrak ahhoz, hogy dolgozzunk rajta, és törekedjünk a változásra.

4. Hagyatkozzunk mindig a Szentlélekre!

Ezékiel ezt írja: “megteltél erőszakkal” (Ez 28:16). Ezzel szemben Zakariás próféta így fogalmaz: “Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel” (Zak 4:6). Ahelyett, hogy a szolgálatban a saját erőnkre, bölcsességünkre, képességeinkre támaszkodnánk, mindig hagyatkozzunk Isten Lelkére. Pál apostol erre int: “Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel” (Ef 5:18). E verset gyakran félremagyarázzák, és megpróbálnak vele alátámasztani olyan jelenségeket, melyek nem valószínű, hogy a Szentlélektől vannak — ő ugyanis a józanság Lelke. A párhuzam azonban nagyon érdekes és találó a bor és a Lélek között. Ahogy a túlzott alkohol átveszi fölöttünk az irányítást, úgy a Lélekkel teljes életre is az jellemző, hogy nem mi irányítunk, hanem Isten, mely a neki engedelmes életvitelben mutatkozik meg. Így a Szentlélekkel való beteljesedés alapja a neki engedelmes életmód.

5. Legyünk Isten dicsőségének visszatükrözői!

“Megmutatom rajtad dicsőségemet” — mondja Ezékielen keresztül Isten (Ez 28:22). Erre két lehetőség is van. (1) Megmutathatja rajtunk úgy, mint Egyiptom királyán, vagy a többi elítél országon tette — kényszerrel. (2) De megmutathatja úgy is, hogy minden körülmény és nehézség, kísértés és csábítás közepette kitartunk mellette, formálódunk Krisztus képére, és a dicsősége átragyog az életünkön. Pál erről beszél, amikor így ír: “Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3:16). Miközben így élünk, mások látni fogják életmódunkat és cselekedeteinket, és nem nekünk, hanem Istennek adják majd a dicsőséget (Mt 5:16).

Reklámok

Tanulságok szolgálóknak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.