Énekelni a gyülekezetben?

A gyülekezeti éneklés olyan témakör, mely sokaknak szálka lehet az ujjában. Egy külön szolgáló csoport alakul a gyülekezetekben, akik a zenei szolgálatot ellátják, és biztosítják az élő zenét és az éneklésben való vezetést, hogy a gyülekezet együttesen tudjon énekelni. Ám vannak sokan, akik egyszerűen nem szeretnek, vagy állításuk szerint nem tudnak énekelni. Mások számára viszont épp az éneklés az istentisztelet legfontosabb része, mely során a legjobban érzik magukat (noha az éneklés nem a saját szórakoztatásunkról, hanem Isten dicsőítéséről szól). Bármelyik csoporthoz is tartozzunk, a következő indokokat hasznos lehet átgondolnunk, amiért mégis csak fontos a gyülekezeti éneklés.

St. ANthony's Church (fotó: elementalPaul)

St. ANthony’s Church (fotó: elementalPaul)

1. Engedelmesség

A Bibliában — és az Újszövetségben is! — egyértelmű utasításokat találunk arra vonatkozóan, hogy énekeljünk. A felszólítás pedig mindig tettekre ösztönöz, és cselekvést vár tőlünk, nem pedig tétlen szemlélődést vagy ellenkezést. A konkrét igehelyek a következők: “Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket” (Kol 3:16, EFO). “Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel! Énekeljetek neki új éneket” (Ef 5:19, EFO). Az éneklés nem opcióként szerepel a Szentírásban (“énekelhettek, ha akartok, ha van hangotok, ha szerettek…”), hanem követelményként, mely az imádat szerves részét képezi. Amikor éneklünk, engedelmeskedünk Istennek, az engedelmesség pedig dicsőíti őt.

2. Krisztuskövetés 

A keresztények Jézus követői. Arra hívattunk el, hogy kövessük az ő példáját, és azon az úton járjunk, melyet ő mutatott nekünk. A Bibliában konkrét példát találunk arra, hogy Jézus énekelt: “Ezután elénekelték a zsoltárokat, majd kimentek az Olajfák hegyére” (Mt 26:30, EFO, vö. Mk 14:26). A Zsidókhoz írt levél szerzője a Zsolt 22:22-t idézve úgy mutatja be Jézust, mint aki Isten népével közösségben dicsőítette Istent énekekkel: “Ezért nem is szégyelli Jézus őket a testvéreinek nevezni, hanem azt mondja: ‘Istenem, rólad beszélek testvéreimnek, és dicséreted éneklem összegyűlt testvéreimmel együtt'” (Zsid 2:11-12, EFO). Aki Jézust valóban követni szeretné, nem húzhatja ki magát az éneklés alól sem.

3. Bátorítás

Az éneklés a bátorítás egyik lehetséges módja, melyre a Biblia felszólít minket: “Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást” (Ef 5:19, EFO). Mindannyian bátorításra szorulunk, mert megfáradunk Isten munkájában, szolgálatában, imádatában. Sokféle lehetőségünk van arra, hogy felkaroljuk, erősítsük és bátorítsuk egymást, közülük az egyik épp az együttes éneklés. Miért épp ezt hanyagolnánk el?

4. Közösség

A dicsőítés az istentiszteletnek az a része, amelyben együttesen vehet részt egyszerre, ugyanazt énekelve az egész gyülekezet. Dietrich Bonhoeffer a Közösségben című könyvében (Harmat, Budapest, 2013.) ezt így fogalmazza meg: “Vajon miért énekelnek a keresztények, amikor együtt vannak? Mindenekelőtt egyszerűen azért, mert az együtténeklés lehetőséget ad arra, hogy ugyanazt a szót egyszerre tudjuk mondani és imádkozni, tehát az Igében való egység kedvéért éneklünk együtt” (p. 49.).

Reklámok

Énekelni a gyülekezetben? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.