Zsoltároskönyv

Igazi kincsre bukkantam Miskolcon a színház melletti antikváriumban. Néhány nappal ezelőtt már láttam, de akkor nem vettem meg. Otthon viszont átgondoltam, mit is hagytam ott, és ezért a két ünnep közti első munkanapon visszamentem, és mivel még mindig ott volt, meg is ajándékoztam vele magamat — Farkasfalvy Dénes Zsoltároskönyv címet viselő kötetéről van szó. A könyv tulajdonképpen a 150 zsoltár műfordítása, és számos sajátossága mellett arra szánt kiadás, hogy a hívő ember társa legyen, miközben a zsoltárokat imádkozza. Miért is tetszett meg ennyire?

Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv

Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv

Szerző és kiadás

A fordító P. Farkasfalvy Dénes O.Cist ciszterci apát, a Dallasi ciszterci apátság nyugalmazott apátja, teológus, a Pápai Szentírás Bizottság tagja, nemzetközi hírű Szentírás-szakértő. Ezen utóbbi területen szerzett tapasztalatai az olyan könyveiben is felismerhetők, mint A Római levél, a Zsoltároskönyv, a “Testté vált szó” — Evangélium Szent János szerint, a Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez, vagy az Istenélmény a Zsoltárokban. 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Jelen Zsoltároskönyv 1975-ben jelent meg (Prugg Verlag, Eisenstadt), azóta újabb kiadása — tudtommal — nem volt, így antikváriumokban és internetes oldalakon lehet keresni.

Sajátosságok

A könyv nem egyszerűen a zsoltárok héber szövegének fordítását adja, hanem igényes és szép műfordítás. Erről így vall Farkasfalvy: “A zsoltárfordítás azonban nem könnyű feladat. Minden zsoltár külön költemény: nem egyszerű, nyelvtanilag pontos fordítást, hanem műfordítást igényel” (p. 6.). Ebben Sík Sándor munkáját követi, bár attól több pontos is eltért. A zsoltárfordításokban igyekszik a magyar költészetre jellemző formákban érzékeltetni és visszaadni az egyes imádságok és dalszövegek költőiségét — rímekbe szedi őket, de úgy, hogy megőrizze a szöveg eredeti értelmét és mondandóját. Az akhrosztikont is következetesen fordítja, és minden esetben az ábécé soron következő betűit használja. Ez pl. a 119. zsoltár esetében szembetűnő, ahol az első nyolc vers a-val, a következő nyolc b-vel kezdődik — és így tovább.

Az egyes zsoltároknak a fordító egy-egy rövid és találó címet adott. Ez a cím — a versekhez hasonlóan — egy központi gondolatot kíván megragadni, és rávezetni az olvasót, hogy mire is számíthat az adott zsoltárban. A cím után egy rövid magyarázat is található a zsoltár szövege előtt, mely teológiai, filológiai, fordításbeli kérdéseket kíván tisztázni. A zsoltárok végén pedig néhány vershez vagy kifejezéshez magyarázat is található. Ezt azonban a teljesség igénye nélkül teszi, és nem próbálja egy kommentár látszatát kelteni. Inkább arra kívánja ösztönözni az olvasót, hogy további kutatásokat végezzen, hogy jobban megértse a zsoltárok üzenetét és jelentőségét.

Mindazonáltal a fordító célja az volt, hogy egy olyan műfordítást adjon a hívők kezébe, mely alkalmas egyéni áhítatos használatra, és segíthet a zsoltárok imádkozásában. Ennek fontosságát így hangsúlyozza: “A zsoltárimádság valóban lelki iskola, amelyben az ember saját vágyainak, törekvéseinek és lelki hányattatásainak kifejezését találja meg. De miközben ‘mintegy tükörben’ vizsgálja önmaga arcát (Nagy Sz. Gergely), egyben azt is megtudja, mit jelent rá vonatkozólag az Isten szava, akarata és vágya. Mert ezekben az imádságokban az ember és Isten szava egybefonódik, s ezért egyszerre tanítanak önismeretre és istenismeretre” (p. 18.). Miközben így imádkozzuk a zsoltárokat, eleget teszünk Dávid felhívásának is: “Ízleld és idd magadba: / édes az Úr, / boldog, kinek őbenne van bizalma” (Zsolt 34:9, Farkasfalvy fordítása).

Aki további kutatást szeretne végezni a zsoltárokkal kapcsolatban, annak az alábbi két könyvet ajánlom:

  • C. S. Lewis: A zsoltárokról, Harmat, Bp. 2014.
  • Dér Katalin: A zsoltárok misztériuma, Kairosz, Bp. 2015.

Ízelítő

Végül pedig álljon itt egy kis ízelítő a Zsoltároskönyvből, íme a 23. zsoltár:

Az Úr pásztorom
és nem hiányzik semmi,
mert zöldelő mezőn hagy elpihenni,
csendes vizek mellé visz engemet,
hogy felüdítse tikkadt lelkemet,
s nevéhez illőn
dús legelők felé vezet.
Ha járok vaksötétben,
veszély nem rémít, mert velem vagy ott,
a Te pálcád, a Te pásztorbotod,
az lesz vezérem.
Elémbe asztalt terítettél,
és látja mind ellenfelem.
Keneted gazdagon kiárad homlokomra,
túlcsordul serlegem.
Bizony jóság és kegyelem kiséri
minden nap életem sorát,
s az Úr házában lesz lakásom
örök időkön át.

Reklámok

Zsoltároskönyv bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.