Bibliaolvasás az új évben

A Biblia olyan könyv, mely az olvasóit folyamatosan arra biztatja, hogy tovább, és egyre elmélyültebben olvassák, tanulmányozzák, elmélkedjék át a benne foglaltakat. A Zsoltárok könyve, ami a zsidó nép imádságos és énekes könyve volt, azzal kezdődik, hogy az Igén való elmélkedésre hívja a hívőket: “Boldog ember az, aki… az Úr törvényében gyönyörködik” (Zsolt 1:1-2, RKB). Józsué könyve pedig azt is elmondja, hogy aki ezt teszi, az ‘eredményes lesz az útjain, és boldogul’ (Józs 1:8). Az év első napján én is a Szentírás olvasására szeretnék bátorítani mindenkit, és ehhez ajánlok két olvasási tervet.

The One Year Bible

The One Year Bible

Ezek a tervek a The One Year Bible (Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, Illinois, 2004.) kiadású Szentírásból származnak, mely nem a szokványos módon tartalmazza és rendezi el a szöveget. 365 napra osztja be, ám nem a szokásos sorrendben. Az egyik terv párhuzamosan vezet végig az Ószövetségen, az Újszövetségen, a Zsoltárok és a Példabeszédek könyvén — úgy, hogy minden napra mind a négy részből tartalmaz egy elolvasandó szakaszt. A másik terv ugyanezen elv mentén, ám kronológiai sorrendben közli a szöveget, és a Biblián a benne foglalt események sorrendjében vezet végig. Így Mózes első könyvét olvasva ismerkedhetünk meg Jób történetével, ill. az egyes zsoltárokat is akkor olvashatjuk el, amikor megszülettek (pl. Dávid király életének különböző eseményei olvasása során).

A két terv azok számára is elérhető, akik nem rendelkeznek ezekkel a bibliakiadásokkal, vagy nem szimpatikus nekik, hogy a szokásostól eltérő sorrendű Bibliát használjanak. A kiadás honlapjáról ugyanis letölthető mind a két olvasási terv pdf formátumban. Ezek ugyan angolul vannak, ám a bibliai könyvek neveit talán mindenki baj nélkül felismeri majd, vagy egy kis kutatómunkával be tudja azonosítani. Íme a két olvasási terv:

  1. Párhuzamos bibliaolvasási terv
  2. Időrendi sorrendű bibliaolvasási terv

Sok áldást kívánok az új évben a Bibliában való elmélyüléshez Pál apostol haszonelvű ígéretével: “De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kitől tanultad, mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere” (2Tim 3:14-16, RKB).

Reklámok

Bibliaolvasás az új évben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.