Miért fontosak a gyülekezet összejövetelei?

Miután Isten megteremtette Ádámot, ezt mondta: “Nem jó az embernek egyedül lenni” (1Móz 2:18, RKB). Ez azonban nem csak a házasságra vonatkozik, hanem a társas kapcsolatainkra és a másokkal való közösség megélésére. Isten ugyanis — önmagához hasonlóan — társas lénynek alkotott minket. Szükségünk van más emberek jelenlétére ahhoz, hogy jellemünk fejlődni tudjon, és az életben ki tudjunk teljesedni. Nincs annál nagyobb áldás, amikor olyan személyek társaságát élvezhetjük, akik támogatnak minket életcélunk felfedezésében és megélésében — abban, hogy elmélyítsük az Istennel való kapcsolatunkat, és egyre jobban megismerjük őt. Ennek érdekében Isten létrehozta — saját Fia vére árán — az egyházat, a gyülekezeti közösséget. Az ő találmánya és adománya, mely arra hivatott, hogy az életünket tartalmasabbá tegye.

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

A következő nyolc szempont szeretne segíteni, hogy meglássuk, miért is fontos a gyülekezeti közösség megélése. Akkor, amikor egy individualista társadalomban élve a közösséget romboló impulzusok érnek minket, fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy miért fontos válaszolnunk Isten közösségre való hívásának. A szempontokhoz társított igeversek a Revideál Károli-Bibliából (RKB) származnak, ahogy azt a Magyarázatos Biblia tartalmazza (Harmat-Veritas, Bp. 2014.)

1. A gyülekezeti alkalmakon Isten tanít minket. “Érthetően olvastak a könyvből, Isten törvényéből, és azután megmagyarázták és értelmezték az olvasottakat” (Neh 8:8). “Ez lesz az utolsó időkben: Erősen fog állni az ÚR házának hegye a hegyek fölött, magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fog hozzá minden nemzet. Eljön a sok nép, és azt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az ÚR beszéde” (Ézs 2:2-3).

2. A gyülekezeti alkalmakon bátorítást kapunk. “Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap” (Zsid 10:24-25). “Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre legyen” (1Kor 14:26).

3. Az istentiszteleten hat ránk a Szentlélek, és szól hozzánk. “Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jel 2:7).

4. A gyülekezetben lehetőségünk van a mások iránti szeretet kifejezésére. “Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13:34-35).

5. A gyülekezeti alkalmak egyesítenek minket a testvéreinkkel. “Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor” (Jn 10:16). “Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak” (Zsolt 133:1).

6. Ha részt veszünk az istentiszteleten, azzal (is) megadjuk Istennek, ami őt illeti. “Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, amelyet az ő neve iránt tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok” (Zsid 6:10, vö. 1Jn 3:22, Jel 7:11-12).

7. Ha részt veszünk az istentiszteleten, abból Isten látja, hogy szeretnénk egyre közelebb kerülni hozzá. “Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18:20). “Bár az ínség kenyerét és a nyomorúság vizét adja nektek az Úr, nem kell többé elrejtőzködni tanítóidnak, hanem szemed tanítóidra nézhet! És füled meghallja a mögötted kiáltó szót, amikor jobbra vagy balra letérnétek: Ez az út, ezen járjatok” (Ézs 30:20-21).

8. Ha részt veszünk a gyülekezeti összejöveteleken, azzal Isten országát keressük. “De hála legyen Istennek, hogy jóllehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság szolgáivá lettetek” (Róm 6:17-18, vö. Mt 6:33).

Reklámok

Miért fontosak a gyülekezet összejövetelei? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.