Önismeret – ahogyan Isten ismer

Pál apostol beszél arról, hogy egy napon mi is úgy fogunk ismerni, ahogyan Isten ismer minket: “Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem” (1Kor 13:12, EFO). Máshol pedig arról beszél, hogy ne gondoljunk többet magunkról, mint amennyit kell (Róm 12:3) — ennek azonban az ellentéte is igaz, azaz kevesebbet se. A helyes önismeret abban gyökerezik, hogy megértjük a Szentírás kijelentéseit magunkról, és felfedezzük, milyennek lát Isten minket. Miután pedig ezt felfedeztük, jó, ha elkezdünk annak az új identitásnak megfelelően élni, melyet Isten gyermekeiként kaptunk.

GAF Library, Yunli Song

GAF Library, Yunli Song

Pál apostol az önismeretünket Jézushoz kapcsolja, és tőle teszi függővé, hogy hogyan lássuk saját magunkat: “Krisztusban jövünk rá, hogy kik vagyunk és miért élünk. Jóval azelőtt, hogy Krisztust megismertük volna, és fölébredt volna bennünk a remény, az ő szeme már megnyugodott rajtunk, és már megvoltak a mi dicsőséges életünkre vonatkozó tervei, annak az általános tervnek a részeként, amellyel mindenben és mindenkiben munkálkodik” (Ef 1:11, MSG).

A következő néhány pontból — a teljesség igénye nélkül — láthatjuk, milyennek lát minket Isten. Melyiket a legnehezebb elfogadni? És megélni? Melyik a legtermészetesebb számodra? És melyik az, mely szinte soha nem jut eszedbe a hétköznapokban? Dolgozz rajta, hogy annak megfelelően lásd magad, és élj, amilyennek Isten lát téged! Gondolkozz azon, mit jelentenek számodra ezek a képek!

Ki vagyok én?

 • Isten gyermeke — Jn 1:12
 • Jézus barátja — Jn 15:15
 • Hajtás Jézus szőlőjén — Jn 15:1-5
 • Megigazított és megváltott hívő ember — Róm 3:23-24, 6:6
 • Krisztus örököstársa — Róm 8:17
 • Krisztus által elfogadott hívő — Róm 15:7
 • Elhívott, kiválasztott szent — 1Kor 1:2, Ef 1:1, Fil 1:1, Kol 1:2
 • A bennem lakozó Szentlélek temploma — 1Kor 3:16, 6:19
 • Egy lélek az Úrral — 1Kor 6:17
 • Új teremtés Krisztusban — 2Kor 5:17
 • Isten igazságossága Krisztusban — 2Kor 5:21
 • Többé nem szolga, hanem Isten gyermeke és örököse — Gal 4:7
 • Szabad Krisztusban — Gal 5:1
 • Minden mennyei áldás birtokosa — Ef 1:3
 • Választott és szent Isten előtt — Ef 1:4
 • A Szentlélek pecsétjének birtokosa — Ef 1:13
 • Élő (Jézusban) — Ef 2:4-5
 • Isten keze munkája, akit jó cselekedetekre teremtett — Ef 2:10
 • Isten közelében élhetek — Ef 2:13
 • Krisztus testének tagja — Ef 3:6, 5:30
 • Világosság — Mt 5:14, Ef 5:8
 • Mennyei polgár — Fil 3:20
 • Teljes vagyok Krisztusban — Kol 2:9-10
Reklámok

Önismeret – ahogyan Isten ismer bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.