20 gondolat Isten megismeréséről

Tegnap végeztem az utolsó feladatokkal is, melyek még hátra voltak teológiai tanulmányaim aktuális félévéből. Ma reggel pedig J. I. Packer gondolatain elmélkedtem, melyek Isten megismerésével kapcsolatosak. Az anglikán teológustól származó idézetek, melyek az Igaz istenismeret (Harmat, Budapest, 1994.) című könyvében jelentek meg, jó alapot szolgáltatnak, ha szeretnénk a helyes kegyesség és az Istennel való mély kapcsolat mikéntjéről elmélkedni.

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

(1) “…az egyház gyöngesége ma legnagyobb részt Isten nem ismeréséből, Isten útjainak és a vele való közösségnek az elhanyagolásából fakad.”

(2) “Ha a teológiai tudást öncélúan keressük, ha a Biblia tanulmányozására nincs nemesebb okunk, mint az, hogy okosabbak legyünk másoknál, egyenesen besétáltunk az önelégültség és az önámítás csapdájába.”

(3) “Isten dolgait abból a célból kell tanulmányoznunk, hogy őt magát minél jobban megismerjük.”

(4) “Minden egyes Istenről megtudott igazságot Isten előtti elmélkedés tárgyává kell tennünk, hogy Istenhez szóló imádsághoz és magasztaláshoz vezessen.”

(5) “Isten megismeréséből egy csipetnyi többet ér az Őróla szóló sok-sok tudománynál.”

(6) “…egészen más dolog tapasztalatból ismerni Istent, mint pusztán hallomásból.”

(7) “Amikor valaki megismeri Istent, akkor többé már nem tartja számon: mennyi mindent veszített és tűrt.”

(8) “Aki ráeszmélt, hogy semmi sem fontosabb, mint Istent megismerni, annak számára az élet legtöbb nehézsége úgyszólván magától a helyére kerül.”

(9) “Az élet akkor kap értelmet, ha szemünk előtt valami nagy dolog lebeg, elég nagy ahhoz, hogy rabul ejtse képzeletünket és többé ne is eressze el magától… Lebeghet-e bárki előtt magasabb, nemesebb és csábítóbb cél, mint az, hogy Istent megismerje?”

(10) “Isten megismerése először is abban áll, hogy hallgatunk Isten szavára és saját magunkra alkalmazva úgy fogadjuk azt, ahogyan a Szentlélek értelmezi.”

(11) “Istent megismerni nem ugyanaz, mint ismereteket szerezni róla.”

(12) “Isten ismerete nem csak szellemi és akarati, hanem érzelmi kapcsolat is — enélkül nem is lehetne mély, személyek közötti kapcsolat.”

(13) “Végső soron tehát nem az a döntő, hogy én ismerem Istent, hanem ami ezt megelőzi és lehetővé teszi: hogy Ő ismer engem.”

(14) “Isten nagyságának ismerete erősen ösztönzi a keresztény bizalom és hódolat érzését.”

(15) “Félelmetes fölismerés: az élet minden pillanatát egy olyan Teremtő jelenlétében töltöm, aki előtt semmi sem maradhat rejtve.”

(16) “Az első lépés Isten nagyságának megértéséhez: belátni, hogy bölcsessége, jelenléte és hatalma milyen korlátlan.”

(17) “Isten tudja, mit cselekszik, és ‘mindent jól cselekszik’, ha egyelőre nem is teregeti ki előttünk a kártyáit. Bízhatunk és örvendezhetünk benne akkor is, ha rejtve van előttünk az útja.”

(18) “Noha Isten nagy Király, nem kíván távol lenni alattvalóitól. Épp ellenkezőleg: azért alkotott minket, hogy örökké együtt járhassunk vele szeretetben.”

(19) “Ha tudjuk, hogy utunk végén Isten ítélete vár, nem fogunk ugyanúgy élni, mint különben élnénk.”

(20) “Hogy szolgának lenni szégyen vagy dicsőség, az attól függ, kinek a szolgája az ember.”

Reklámok

20 gondolat Isten megismeréséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, idézetek

Hozzászólások lezárva.