A történelmi Mária nyomában

Nagy divat mostanában “a történelmi Jézusról” beszélni — arról a személyről, akit megfosztottak minden csodás tettétől, minden emberfölötti tanításától, arról, aki a szkeptikus történészek és liberális teológusok szűrőjén át tud férni. Talán erre a helyzetre is elmondható: könnyebb Jézusnak átmenni a tű fokán, mint a liberális teológusok szűrőjén. Ám ugyanerre vállalkoztam most Máriával kapcsolatban. Elkezdett foglalkoztatni a Katolikus Egyház (ideértve az ortodox és a keleti egyházakat is) mariológiája. Érdekel, miért hiszik azt, amit hisznek, és hogyan lehet lefejteni a Máriára rakódott rétegeket, hogy eljussunk az Újszövetség valódi Máriájához.

Ferenc pápa és Mária

Ferenc pápa és Mária

A bibliai Mária ugyanis ezt mondta magáról: “Íme, az Úr szolgálóleánya” (Lk 1:38). A katolikus dogmatika azonban Isten Anyját, társmegváltót és közbenjárót faragott belőle. És amíg a II. Vatikáni Zsinat nagy hangsúlyt fektetett az ökumenizmusra, a keresztények egységére, és ezért hajlandó volt háttérbe szorítani a Mária-kultuszt, addig II. János Pál, akinek már jelmondata is ez volt: Totus Tuus sum Maria (Mindenestől a tiéd vagyok, Mária), újra előtérbe helyezte Mária alakját. Erről érdemes elolvasni közvetlen forrásként II. János Pál pápa 1987. március 25-i keltezésű enciklikáját “a Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében” Redemtoris Mater címmel.

A tisztesség úgy kívánja, hogy mielőtt valamit kritizálni kezdenénk, ismerjük meg azt. Ezért arra vállalkoztam, hogy áttanulmányozom a Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK) és a Katolikus Egyház hivatalos dokumentumait (pápai enciklikák, homíliák stb.), amik a mariológia témája tekintetében fontosak lehetnek. Egy dolgot már most is tisztán látni: az Újszövetség és a történelem Máriája nem egyezik meg a Katolikus Egyház Szűz Máriájával. Valahol az évszázadok folyamán “az Úr alázatos szolgálóleányából” Mária előlépett “Isten Anyjává” és “a Menny Királynőjévé”.

Kutatásom kezdetén ezek az idézetek megmutatják, mit tanít a Katolikus Egyház Máriáról. Az idézetek A Katolikus Egyház Katekizmusából származnak (Szent István Társulat, Budapest, 2013.).

A katekizmus szerint Mária:

  • “Mária, Isten szentséges Anyja, a mindig Szűz, a Fiú és a Lélek küldésének legnagyszerűbb műve az idők teljességében.” (KEK 721)
  • “…a mindenség királynéjává tette őt az Úr…” (KEK 966)
  • “Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek.” (KEK 969)
  • “…te, aki… aki imáid által megszabadítod lelkünket a haláltól…” (KEK 966)
  • “…szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait…” (KEK 969)
  • “Rábízhatjuk minden gondunkat és kérésünket.” (KEK 2677)

A következő idézetek pedig pápáktól származnak, és bemutatják, hogy milyen különleges és központi szerepe van Máriának a katolikus üdvtanban:

  • XV. Benedek: “Így aztán igazán elmondhatjuk róla, hogy Krisztussal együtt megváltotta az emberi fajt.” (Inter soldalica, AAS 1918, 181.)
  • X. Pius: “[Mária] azt a feladatot is kapta, hogy gondozza és táplálja [Krisztust], sőt a kijelölt időpontban fel is ajánlja ezt az Áldozatot az oltáron.” (Ad Diem Illum, 12.)
  • XIII. Leó: “Minden kegyelem mérhetetlenül sok kincséből, melyet az Úr hozott el számunkra, semmit sem kapunk meg, csak Márián keresztül; azért, hogy miként senki sem mehet a magasságos Atyához, csak a Fiún keresztül, majdnem ugyanígy, senki ne mehessen Krisztushoz, csak Anyján keresztül.” (Octobri mense, 22.)

Ezzel szemben Péter, akit a katolikusok az első pápának tekintenek, két levelében egyetlen szóval sem említi Máriát. Több témáról is ír, melyek az üdvösség szempontjából fontosak: kegyelem (1Pt 5:5, 10, 12), imádság (1Pt 3:7, 12, 4:7, 5:7), irgalom (1Pt 1:3, 2:10), megmentés (1Pt 1:9-10, 2:2, 2Pt 3:15), megváltás (1Pt 1:18-19, 2:24), az ördögnek való ellenállás (1Pt 5:7-8), bűnbánat (2Pt 3:9) — de Máriáról és az ő üdvtani jelentőségéről nem ejt szót, mint ahogyan az Újszövetség többi könyve sem.

Ahogy azonban a Katolikus Egyház dokumentumait olvasom, megdöbbentő és elszomorító állításokat olvasok Szűz Mária személyéről és jelentőségéről. Bár sok más téma is elválasztja egymástól a protestánsokat és a katolikusokat, a mariológiának külön figyelmet érdemes szentelni.

Reklámok

A történelmi Mária nyomában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Hozzászólások lezárva.