Ferenc pápa és Isten gyermekei

Több médium is hírt adott arról, hogy Ferenc pápa nagycsütörtökön egy olaszországi menekülttábort választott a szokásos lábmosás színhelyének. A kiválasztott csoport tagjai között voltak muszlimok, hinduk, kopt keresztények és katolikusok egyaránt. A pápa pedig minden egyes menekült előtt letérdelt, megmosta és megcsókolta a lábukat. Ferenc pápa homíliájában így nyilatkozott: “Mi mindannyian, muszlimok, hinduk, katolikusok, koptok, evangelikálok, testvérek és nővérek — ugyanannak az Istennek a gyermekei — békében akarunk élni.” E mondat egységre és elfogadásra törekvő tartalma mellett azonban veszélyt is rejt magában.

Kép: Osservatore Romano/AFP

Kép: Osservatore Romano/AFP

Az elhangzott mondat történelmi kerete egyrészt a brüsszeli merénylet, másrészt pedig a feltámadás ténye. A brüsszeli támadások részét képezik az Iszlám Állam tevékenységének. Olyan időket élünk, amikor Európa nagy számú menekültet fogad, köztük olyanokat is, akik nem a terror elől menekülnek hozzánk, hanem épp azt hozzák magukkal — mivel ez az egyetlen ismert módszerük céljuk elérésére és akaratuk érvényesítésére. Európa bizonytalan és fél — félti békéjét és az életét.

Másrészt Jézus feltámadása arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten komolyan veszi a bűnt. A saját Fiát küldte el ebbe a világba, hogy szembesítsen minket a bűnünkkel és Isten szentségével, és mindezek felismerése után utat mutasson Istenhez.

Amikor a pápa azt mondja, hogy muszlimok, hinduk és keresztények egyaránt ugyanannak az Istennek a gyermekei, komoly teológiai tévedést hirdet, mely Jézus kereszthalálának megváltó és üdvösségszerző értékét kisebbíti. A Biblia tanítása szerint ugyanis biológiai alapon senki nem Isten gyermeke. Veszélyes abban a tévhitben tartani bárkit is, hogy Isten gyermeke, ha valójában nincs köze hozzá. Azt pedig, hogy kinek van köze Istenhez, kit fogad ő a családjába gyermekeként, világosan tanítja a Szentírás:

  • Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek” (Jn 1:12-13, MBT).
  • Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8:14, MBT).

Nem azok tehát Isten gyermekei, akik az emberiség nagy családjának részeként születtek (tehát biológiai alapon mindenki), sem nem azok, akik valamilyen istent vagy természetfelettit ismerni vélnek és imádnak, de még csak nem is azok, akikről a pápa ezt állítja. János és Pál apostol szavai szerint azok Isten gyermekei, akik hittel befogadják Jézust, és akikben a Szentlélek lakik, akiket ő irányít.

A magam részéről kedvelem Ferenc pápát, és sok megjegyzésével azonosulni tudok. Ezen a ponton azonban fel kell ismerni, hogy a tágkeblűségével olyanokat is Isten gyermekei közé fogad, akik nem tesznek eleget az ezzel kapcsolatos újszövetségi feltételeknek.

Híradások az esetről:

Reklámok

Ferenc pápa és Isten gyermekei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.