A Szentlélekkel teljes élet jelei

Mi a jele annak, ha életünk a Szentlélekkel teljes? A Szentlélek munkájával kapcsolatban ma jelentős káosz uralkodik az egyházon belül. A szélsőséges karizmatikus gyülekezetek és tanítók olyan jellemvonásokat határoznak meg a Szentlélekkel beteljesedett élet ismertetőjeként, melyeknek nyomait a Bibliában nem látjuk. Velük szemben pedig az anti-karizmatikus gyülekezetek és tanítók olyan jelentéktelenné teszik a Szentlélek személyét és munkáját, mely szintén ellentétes a Szentírással. A következő szempontok és a hozzájuk kapcsolódó igeversek segíthetnek, hogy helyesen lássuk, milyen is egy Szentlélekkel teljes élet.

Forrás: The Calvary Distinctives Poster

Forrás: The Calvary Distinctives Poster

1. Megvalljuk és elhagyjuk a bűnt, amint tudatára ébredünk

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1Jn 1:9, RÚF). „Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer” (Péld 28:13).

2. Folyamatosan Isten vezetésére bízzuk magunkat

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 12:1-2).

3. Komolyan vesszük Isten Igéjét, és engedjük, hogy hatással legyen az életünkre

„Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.” (Jn 15:3). „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság” (Jn 17:17). „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek” (Kol 3:16).

4. Időnket az imádságra és Isten imádatára szenteljük

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8:26). „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3:18). „De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk” (Jn 4:23-24).

5. Szoros közösségben élünk más keresztényekkel, és kerüljük a világ dolgaiba való elegyedést

„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap” (Zsid 10:24-25). „Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta” (2Tim 2:4). „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1Jn 2:15-17).

6. Szorgalmasan és folyamatosan Istenért munkálkodunk

„Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd” (Préd 9:10). „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek” (Mt 6:33).

7. Úgy viszonyulunk a kísértéshez és a bűnhöz, ahogyan Isten szeretné

Határozottan nemet mondunk a test bűnös kívánságaira: „…hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre” (1Kor 9:27). Úgy élünk, mintha meghaltunk volna a bűn számára: „Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban” (Róm 6:11). Kísértés idején segítségért imádkozunk Istenhez: „Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál” (Péld 18:10). Határozott lépéseket teszünk, hogy a bűnt kerülni tudjuk: „Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól: jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre” (Mt 18:8). „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe” (Fil 4:8).

8. Uralkodunk a gondolatainkon

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe” (Fil 4:8). „Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre” (2Kor 10:5).

9. Nem én-központúak, hanem Krisztus-központúak vagyunk

„Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek” (Jn 16:14).

Forrás: William MacDonald: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket…” – A tanítvány kézikönyve, Jó Hír Iratmisszió, Budapest, 2015. p. 107. A bibliai idézetek forrása: Revideált új fordítás (RÚF), Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2014.

Reklámok

A Szentlélekkel teljes élet jelei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.