Hogyan lehet a szeretet hőfokát növelni a gyülekezetben?

Most nem arról szeretnék gondolkodni, hogy mit tehetnek a gyülekezet egyes tagjai azért, hogy közösségük szeretőbb legyen. Inkább a lelkipásztor oldaláról közelítem meg a kérdést: Mit tehet egy pásztor annak érdekében, hogy gyülekezetét jobban áthassa és jellemezze a tagok egymás iránti szeretete? A Biblia szerint ugyanis az egymás iránti szeretetünk igenis fontos: “Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13:34-35, RÚF).

. . .

. . .

A következő három vezetői tevékenység fontos eszköz lehet abban, hogy a magunk gyülekezetét a szeretettel teljesebbé tegyük:

1. Imádkozzunk érte

Minden az imádsággal kezdődik. Ha felismerünk valamit, akkor először ne a cselekvésbe vessük bele magunkat aktívan, hanem inkább ereszkedjünk a térdünkre, és kezdjünk el odaszántan imádkozni a változásért. Ez mindenre igaz, ami a gyülekezet növekedésével, fejlődésével, odaszántságával kapcsolatos, de különösen a valódi szeretet megélésére és átélésére. A következő, Pál apostoltól származó imádságok a segítségünkre lehetnek abban, hogyan kezdjünk el imádkozni azért, hogy gyülekezetünk olyan hely legyen, melyet a kölcsönös szeretet jellemez:

  • “…és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel” (Fil 1:9).
  • “…titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket” (1Thessz 3:12).
  • “[azért imádkozom, hogy] képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok” (Ef 3:18-19).

2. Tanítsunk róla

Az imádság után a következő eszköz a kezünkben az, ha tanítunk róla. Isten a vezetőket “pásztorokul és tanítókul” hívta el (Ef 4:11), így fontos, hogy a különböző kérdésekről biblikus, érthető és alkalmazható tanítások hangozzanak el a gyülekezetben. Miközben azt szeretnénk, hogy a szeretet eluralkodjon a testvérek között, érdemes olyan szakaszok átfogó elemzésébe belekezdeni, mint a következők:

  • 1Kor 13 — a szeretethimnusz arról, hogy milyen a valódi szeretet
  • Ef 3:14-19 — Pál apostol imádsága a szeretetben való növekedésről
  • Ef 4:1-16 — a gyülekezeten belüli egységről, és arról, hogy az miért fontos a növekedés és a szeretet szempontjából
  • 1Jn 4:7-21 — János gondolatai arról, hogy mit jelent számunkra, keresztényeknek, hogy Isten maga a szeretet

Azt mondják, hogy az ember azzá válik, amit megeszik. Ha ezt lelki értelemben is igaznak tekintjük, akkor nem mindegy, mivel “tápláljuk” a gyülekezet tagjait. Az üzenet, amit hallanak, hatással van rájuk — ez által formálhatóvá válnak. Így rendkívül fontos tudatosan megtervezni, hogy miről hangozzanak el tanítások a gyülekezetben. Ha a jövőre vonatkozó célokat lefektetjük, és azzal összhangban tanítjuk is a gyülekezetet, sokkal hatékonyabbá válhat a megvalósítás.

3. Mutassunk benne példát

A tanítás mindaddig eredménytelen marad, míg egy lelkipásztor nem tud példát is mutatni a szeretet gyakorlásában. (Fontos azonban megjegyezni, hogy a szeretetet gyakran félreértik, és olyan megnyilvánulásokat várnak el a lelkészektől, melyeknek a Bibliához és a kereszténységhez semmi köze nincs!) Jézus a farizeusokkal kapcsolatban ezt a tanácsot adta a tanítványainak: “Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak” (Mt 23:2-3). Mennyivel jobb, ha a tetteink (azaz a példánk) és a szavaink teljesen összhangban vannak egymással, kiegészítik egymást! Így sokkal könnyebb elérni a célt, és látni, ahogy a gyülekezet körülöttünk eltelik Isten szeretetével.

Reklámok

Hogyan lehet a szeretet hőfokát növelni a gyülekezetben? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.