A megtestesülés csodája

A niceai-konstantinápolyi hitvallás megszületése, azaz 381 óta a keresztény egyház a megtestesüléssel kapcsolatban ezt vallja Jézusról: “Értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett.” A következő négy szempont segíthet nekünk átgondolni a megtestesülés csodáját, és annak jelentőségét a lelki életünk szempontjából.

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Deészisz-mozaik, Hagia Szophia, 12. század

A keresztény hitnek természetesen nem csak 381-től képezi részét a megtestesülés tanítása. János evangéliuma is tényként állapítja meg a maga emelkedett stílusában e csodát: “Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél… S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be” (Jn 1:1-2, 14, SZIT).

Az Ige testté lett. De mi volt ennek az oka?

(1) Az Ige testté lett, hogy minket Istennel kiengeszteljen és üdvözítsen:

  • “A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül” (1Jn 4:10).
  • “Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül” (1Jn 4:14).
  • “Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, s hogy benne nincs bűn” (1Jn 3:5).

(2) Az Ige testté lett, hogy mi megismerhessük Isten szeretetét:

  • “Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk” (1Jn 4:9).
  • “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3:16).

(3) Az Ige testté lett, hogy ő legyen számunkra a szentség példaképe:

  • “Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát” (Mt 11:29).
  • “Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet — válaszolta Jézus. — Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (Jn 14:6).

(4) Az Ige testté lett, hogy mi az isteni természet részesei lehessünk:

  • “Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében” (2Pt 1:4).
  • “Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van” (1Jn 3:2).
  • “Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által” (2Kor 3:18).
Reklámok

A megtestesülés csodája bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.