Hogyan imádkozott Pál Isten népéért

Andrew Hess, a ChurchLeaders.com portál szerkesztője állított össze egy 10 pontból álló listát, melyen bemutatja, hogyan imádkozott Pál Isten népéért, a gyülekezetért. Hess a Denver Seminary-n végzett, jelenleg pedig a Colorado Christian University-n tanít bibliaismeretet és pszichológiát. Kommentárt nem fűzött az egyes idézetekhez, mert azok csoportosítva magukért beszélnek. Én is csupán összegyűjtöm magyarul, és az Olvasók elé tárom elmélkedésre ezeket az imádságokat — hagy formálják azt a módot, ahogyan mi Isten népéért imádkozunk.

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (17. század)

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (17. század)

A bibliai idézetek forrása minden esetben az Egyszerű fordítás (EFO, BibleLeague International, World Bible Translation Center, 2012.).

1. Imádságban hálát adott mindnyájukért: 

 • “Először is hálát adok értetek Istenemnek Jézus Krisztus által” (Róm 1:8).
 • “Mindig hálát adok Istenemnek értetek” (1Kor 1:4).
 • “…én is mindig hálát adok Istennek, amikor imádkozom értetek” (Ef 1:16).
 • “Hálát adok Istenemnek, valahányszor rátok gondolok. Mindig örömmel imádkozom értetek” (Fil 1:2-3).
 • “Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk” (Kol 1:3).
 • “Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, amikor csak értetek imádkozunk” (1Thessz 1:2).
 • “Testvéreim, mindig hálával tartozunk Istennek értetek” (2Thessz 1:3).
 • “Amikor imádkozom — éjjel és nappal –, mindig érted is könyörgök, és hálát adok Istennek, akit tiszta lelkiismerettel szolgálok, akárcsak az őseim tették” (2Tim 1:3).
 • “Mindig hálát adok Istenemnek, amikor érted imádkozom, Filemon” (Filem 4).

2. Imádkozott békességért és ismeretért:

 • “Azt kérem, hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya-Isten töltsön be titeket a Szent Szellemmel, aki bölccsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Istent” (Ef 1:17).
 • “Amióta ezeket a jó híreket hallottuk felőletek, szüntelen imádkozunk értetek: Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és belátással” (Kol 1:9).

3. Imádkozott, hogy telve legyenek reménnyel: 

 • “Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt” (Ef 1:18).
 • “Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel — a benne való hitetek által — s így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen” (Róm 15:13).

4. Imádkozott, hogy békességben és egységben éljenek: 

 • “Isten, akitől a kitartást és a bátorítást kapjátok, adja meg nektek, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértésben és harmóniában éljetek egymással! Mindnyájan egy szívvel-lélekkel dicsőítsétek Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!” (Róm 15:5-6).
 • “Maga a Békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békességet!” (2Thessz 3:16).

5. Imádkozott, hogy lelkileg erősek legyenek: 

 • “Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a ‘belső embert’ bennetek a Szent Szellem segítségével” (Ef 3:16).
 • “Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben” (Ef 1:18-19).
 • “Kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben” (Kol 1:11a).

6. Imádkozott, hogy megtanuljanak Krisztusban megmaradni:

 • “Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön” (Ef 3:17b).
 • “Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen” (Ef 3:18-19).

7. Imádkozott, hogy növekedjenek az egymás iránti szeretetben: 

 • “Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe” (Ef 3:17b).
 • “Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet” (Fil 1:9a).

8. Imádkozott az igazságosságukért és tisztaságukért: 

 • “Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértés, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára, és hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szerezzetek neki” (Fil 1:9-11).
 • “Kérjük, hogy az életetek méltó legyen az Úrhoz, sok örömet szerezzetek neki” (Kol 1:10a).
 • “Azért imádkozunk Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek… Fontosabb, hogy valóban azt tegyétek, ami jó és helyes” (2Kor 13:7).
 • “Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és egész valótokat őrizze meg: szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt, amíg Urunk, Jézus Krisztus vissza nem jön! Isten, aki hív benneteket, hűséges és megbízható, ezért mindezt meg is fogja tenni” (1Thessz 5:23-24).

9. Imádkozott, hogy túláradjon bennük Isten dicsőítése és a hálaadás — miközben maga is dicsőíti őt:

 • “Áldott legyen az Isten — Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja –, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása” (2Kor 1:3).
 • “Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki Krisztusban megáldott bennünket minden szellemi áldással a Mennyben” (Ef 1:3).

10. Imádkozott lehetőségért, hogy szolgálni tudjon közöttük és feléjük: 

 • “Hogyan is tudnánk Istennek illendően megköszönni, hogy ennyi örömöt szereztetek nekünk? Mennyire hálásak vagyunk értetek! Isten előtt éjjel-nappal örömmel és teljes szívvel-lélekkel imádkozunk értetek, hogy végre szemtől-szembe láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait” (1Thessz 3:9-10).
Reklámok

Hogyan imádkozott Pál Isten népéért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés, spiritualitás

Hozzászólások lezárva.