A krónikák második könyve és a gyülekezeti közösség

Reggel, még mielőtt a család többi tagja felébredt volna, a Krónikák második könyvét olvastam. Közben pedig azon gondolkodtam, hogyan gyakorolja gyülekezetünk a közösséget. A 23. fejezet pedig néhány alappillért mutatott be arról, hogy Jóás királlyá választása idején a nép hogyan élte meg egységét és közösségét. A mai gyülekezeteknek is fontos lenne, hogy kövessék a zsidó nép akkori példáját, miközben Királyuk, Jézus Krisztus köré gyűlnek.

Kép: instagram, @theanchor_gilroy

Kép: instagram, @theanchor_gilroy

A 2Krón 23 bemutatja, hogyan hajtott végre a nép a papok és a hadsereg vezetésével puccsot a zsarnok Ataljá királynő ellen, és hogyan tették királyukká Jóást. Közben pedig többször is előfordul az “egész nép” kifejezés — különféle vonatkozásban, melyek a közösség megélésének egyes szempontjait vázolják.

(1) Közösség a gyülekezetben: “Az egész nép pedig legyen az ÚR házának udvaraiban” (2Krón 23:5, RKB). A nép közösségben volt Isten Templomában, ahogyan a keresztények ma közösséget vállalnak egymással egy helyi gyülekezetben.

(2) Közösség az engedelmességben: “Az egész nép tartsa magát az ÚR parancsához” (2Krón 23:6). Miközben a nép részt vett az új király beiktatásában, és ünnepelték a reformot, a Mózesi Törvénynek engedelmeskedtek. A keresztények pedig a királyok Királyát és urak Urát ünneplik. Ehhez az örömünnephez pedig elengedhetetlen, hogy engedelmesen kövessék mindazt, amit Isten a Bibliában parancsol.

(3) Közösség az imádatban: “…az egész föld népe örül, fújja a kürtöket, és látta az énekeseket a hangszereikkel, amint a dicsőítő énekeket vezették” (2Krón 23:13). A lehető legjobb dolog, amiben ezen a világon egységben és közösségben lehetünk, az nem egy futball meccs, sem egy közös érdeklődés alapján szerveződő klub — hanem Isten imádata. Az örökkévalóságban is ezt fogjuk tenni, így jó, ha már itt a földön is megtanuljuk együtt imádni Istent.

(4) Közösség az elköteleződésben: “…szövetséget kötött… az egész nép…, hogy az ÚR népe lesznek” (2Krón 23:16). A nép elköteleződött arra, hogy Jahve tulajdona lesznek, és annak megfelelően fognak élni. Mivel a hit nem magánügy, hanem közösségbe foglal minket, ezért fontos, hogy gyülekezetileg együttesen tudjunk elköteleződni arra, hogy betöltjük rendeltetésünket és elvégezzük küldetésünket, mellyel Jézus megbízott.

(5) Közösség az igazságban: “És bement az egész nép a Baal templomba, lerombolta azt, és oltárait meg bálványképeit összetörte” (2Krón 23:17). A nép együttesen rombolta le a hamis vallás templomát, és törölte el a föld színéről mindazt a hazugságot, amely megrabolta Jahve dicsőségét. A gyülekezeti közösség együttes felelőssége ma is az, hogy az igazságért harcoljon (aki nem más, mint Jézus Krisztus — Jn 14:6), és küzdjön mindaz ellen, ami Isten dicsőségét megcsorbítja.

(6) Közösség a bizonyságtételben: “Az ország egész népe örvendezett, és a város is megnyugodott” (2Krón 23:21). A város békessége a nép hálaadásából és öröméből fakadt — kiterjedt mindenkire. Ehhez hasonlóan a társadalmunkra is pozitív hatással van, ha Isten népeként közösségben vagyunk egymássál, hálát adunk a megváltásért, megéljük az örömünket, és az evangélium bizonyságával lépünk ki az emberek elé.

A közösség témáját nehéz kimeríteni. A fentieket mégis érdemes átgondolni, és ezekhez igazítani saját gyülekezetünket, ill. az abban való saját jelenlétünket.

Reklámok

A krónikák második könyve és a gyülekezeti közösség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.