Hogyan növekedhet a gyülekezet?

Mostanában a reggeli csendességeim során Ezsdrás és Nehémiás könyveit olvasom. A benne leírt események nagyban hasonlítanak ahhoz, amit ma láthatunk Izraelben: a nép visszatér országába, és megpróbálja azt újjáépíteni; ezt a ténykedésüket a környező népek rossz szemmel nézik, és megpróbálják ebben gátolni őket. E két könyv azonban a gyülekezeti élet szempontjából is fontos igazságokat tartalmaz. Ezsdrás könyvének 10. fejezetében például ezt olvashatjuk: “…igen nagy tömegben sereglettek hozzá Izráelből…” (Ezsd 10:1, RKB). Ki ne akarná, hogy a gyülekezet így növekedjen?!

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

A növekedés kulcsa három összetevőből áll, melyet a 10. fejezet tár elénk. Nem olyan kulcs ez, mely egy biztos módszert tartalmaz, melyet ha követünk, automatikusan növekedni fog a gyülekezet. Ez a kulcs inkább a növekvő gyülekezet lelkiségét mutatja be.

1. Imádság

“Miközben Ezsdrás imádkozott, sírva és földre borulva bűnvallást tett Isten háza előtt, igen nagy tömegben sereglettek hozzá Izráelből férfiak, asszonyok és gyermekek, és a nép is keservesen sírt” (10:1, RKB).

“Az imádkozó gyülekezet erős gyülekezet” — mondta Spurgeon. Minden csatánkat imádságban kell megvívnunk. Ahhoz, hogy a gyülekezet növekedni tudjon, olyan légkörre van szükség, melyben az új megtértek Isten jelenlétét élik át. Ennek alapja pedig az imádság, mely a megfelelő lelkületet teremti meg a gyülekezetben.

Ha kitartóan imádkozunk valamiért, abból Isten látja, hogy az igazán fontos nekünk. Gyülekezetünkben rendszeresen azért könyörgünk, hogy (1) Isten a világból megtértekkel, és ne gyülekezeti vándorlókkal növelje közösségünket, valamint (2) a vasárnap járó keresztényekből elkötelezett gyülekezeti munkások legyenek, és velünk együtt éljék meg a közösséget más alkalmakon is. Ennek az imádságnak pedig már aratjuk az első gyümölcseit.

Az imádság az Istennel való kapcsolat kifejeződése. A nem keresztényeket az evangelizáció által arra hívjuk, hogy kapcsolatban legyenek Istennel. Ha azonban a gyülekezetben nem működik az elszánt és kitartó imádság, azaz az Istennel való kapcsolat megélése, hogyan várhatnánk, hogy majd “nagy tömegben sereglenek” hozzánk az emberek?!

2. Isten Igéjének megtartása

“Cselekedjünk a törvény szerint” (10:3b, RKB).

A szakaszban ez a bátorítás hangzik el — arra biztatják egymást, hogy engedelmeskedjenek Isten Igéjének. A legjobb dolog, amire jelenlétünkkel, szavainkkal és cselekedeteinkkel egymást bátoríthatjuk nem más, mint az Istennek való engedelmesség. Azt pedig, hogy mi az ő akarata, nem tudhatjuk máshonnan, mint a Bibliából.

A növekvő gyülekezet ezért elképzelhetetlen akkor, ha a tanításnak, a teológiának, a liturgiának és a szokásoknak az alapja nem a Biblia, hanem a modern kor filozófiái, eszméi. Akkor tud egészségesen növekedni a gyülekezet, ha olyan tagokból áll, akik “reszketve gondolnak Istenünk parancsolatára” (3. v.). Az engedelmesség olyan légkört teremt a gyülekezetben, melyben a főszerep Istené. Isten pedig keresi azokat, akik neki engedelmeskednek. Sok olyan közösség van, melyet nem az jellemez, hogy a Bibliát alapvető mérceként fogadnák el. Ahol azonban a Szentírás az alapigazság, oda bátran küld Isten megtérőket, mert tudja, még ha nem is tökéletes, de  helyre kerülnek.

3. Az igazság elfogadása

“Ekkor fölkelt Ezsdrás pap, és azt mondta nekik: Vétkeztetek, mert… Az egész gyülekezet fennhangon így felet: Így van” (10:10-12, RKB).

Ezsdrás olyat tett, amiért ma nem biztos, hogy népszerű lenne. Rávilágított a nép vétkére, és ezt nyíltan el is mondta nekik. Manapság a keresztények egy része nem szeret azzal szembesülni, hogy mi az igazság velük, a bűnükkel, az életmódjukkal kapcsolatban. Pontosabban fogalmazva azok nem szeretik hallani az igazságot, akik hazugságban élnek, és ezen nem is akarnak változtatni.

A növekedéshez azonban elengedhetetlen az, hogy az evangélium tiszta légköre uralja a gyülekezetet. Pál a korinthusiaknak felrója, hogy pártolják a bűnt, és nem tisztítják meg a közösségüket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy keresztes hadjáratot kell folytatni a tökéletlen emberek ellen — hiszen mind azok vagyunk. Arról van szó, hogy egymást intenünk kell, ha valami rosszat, vétket fedezünk fel egymásban. A gyülekezetnek pedig akkor cselekednie kell, ha valaki ezt a vétket nem akarja elhagyni, és ezzel az egész gyülekezetre hatással van — mint ahogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti.

Az igazság nem más, mint Jézus Krisztus (Jn 14:6). Ehhez az Igazsághoz pedig akkor is ragaszkodnunk kell, amikor az általa képviselt eszmék ellentétesek a ma népszerű elképzelésekkel. Az egészséges gyülekezetre az jellemző, hogy nem az éppen aktuális divat alapján határozza meg önmagát és tanítását, hanem a változhatatlan Krisztushoz méri magát (Zsid 13:8).

Imádságra hívás

Mindazok, akiknek fontos a gyülekezet és annak növekedése, felelősek vagyunk azért, hogy imádkozzunk és cselekedjünk érte. Minden azzal kezdődik, ha imádkozunk érte, hogy saját gyülekezetünket jellemezze…

…az imádságban megélt kapcsolat Istennel,
…az Igéjének való engedelmesség,
…és az igazsághoz való ragaszkodás.

Reklámok

Hogyan növekedhet a gyülekezet? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.