Jeruzsálem

Nincs még egy olyan város, mint Jeruzsálem. A városnak egyszerre tulajdonít jelentőséget mindhárom monoteista világvallás: a judaizmus, a kereszténység és az iszlám. A szűk utcákon egyszerre van jelen a múlt és a jelen. A különféle vallási szent helyek között bazársorokat, alkudozó, portékáikat eladni próbáló árusokat, sétáló szerzeteseket és papokat, bámészkodó és fényképező turistákat láthatunk. Illatok és hangulatok keverednek az utcákon és tereken, a múlt, a vallás és a kultúra sokfélesége pedig kézzel foghatóvá válik a látogató számára.

Jeruzsálem

Jeruzsálem

Első alkalommal, amikor egy szentföldi körutazást tettem, elhatároztam, hogy Jeruzsálembe még vissza fogok menni. Akkor egy nap alatt kellett bejárni, és csak a jelentősebb helyek gyors megtekintésére volt lehetőségünk. Most viszont néhány napot csak ebben a városban szeretnék eltölteni — bebarangolni az utcáit, imádkozni a Siratófalnál (Nyugati fal), meglátogatni a Héber Egyetemet, megtekinteni a holt-tengeri Ézsaiás-tekercset, kiülni az Olajfák-hegyére, és befogadni azt a látványt, amit Jézus oly gyakran szemlélhetett.

Erre az utazásra készülve igyekszem megismerni a város történelmét, és jelentőségét a három vallás számára. Ugyanis a judaizmus, a kereszténység és az iszlám is aktívan jelen van, és gyakorolja a maga hitét és vallását a különféle szent helyeken, melyeknek komoly jelentőséget tulajdonítanak. Egy olyan városról van szó, mely hosszú ideig a Izrael fővárosa és királyi székhelye volt, ahol Salamon Temploma és a Második Templom állt — ahol ma a Siratófal a legszentebb hely a zsidó népnek. De itt fogyasztotta el Jézus az utolsó vacsorát a tanítványaival, itt ítélték el, itt vitte a keresztet a Golgotáig, ahol meghalt, majd harmadnapon feltámadt. És ez a város a harmadik legszentebb hely (Mekka és Medina után) a muszlimoknak, ahonnan Mohamed a Korán 17. szúrája szerint lova hátán elragadtatott a mennybe egy rövid látogatás erejéig. A Szikla dóm azon a sziklán áll, melyen a hagyomány szerint a Szentek Szentélye volt, és melyen korábban Ábrahám fel akarta áldozni Izsákot, és amelyről az égbe ragadtatott Mohamed.

Mivel a vallások ennyire keverednek egy mindössze 600,000 fős városban, érdemes külön-külön szemügyre venni a várost egy zsidó, egy keresztény és egy muszlim szemével. A következő három blogbejegyzésben erre teszünk kísérletet. Aki szeretne, tartson velem ezen a virtuális jeruzsálemi sétán.

Ráhangolódásképp pedig álljon itt a 122. zsoltár, mely szintén e város jelentőségét emeli ki (forrás: RKB):

“Örvendezem, amikor azt mondják nekem:
Menjünk el az ÚR házába!
Lábunk ott áll kapuidban, ó, Jeruzsálem!
Jeruzsálem, te szépen épült,
jól egybeszerkesztett város!
Ahová följárnak a nemzetségek, az ÚR nemzetségei,
bizonyságul Izráelnek, hogy ott dicsérjék az ÚR nevét.
Mert ott állnak az ítélőszékek, Dávid házának székei.
Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért.
Legyenek boldogok a téged szeretők!
Békesség legyen várfalaid között,
csöndesség palotáidban.
Testvéreimért és barátaimért
hadd mondhassam: béke veled!
Az ÚRnak, a mi Istenünknek házáért
hadd kívánjak jót neked.”

Reklámok

Jeruzsálem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.