Hogyan törekedhetünk a kegyelmi ajándékokra?

Pál apostol ezt a biztatást írta a korinthusi keresztényeknek első levelében: “Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra… Törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat” (1Kor 12:31, 14:1, RKB). Pál biztatása szerint az “értékesebb” (RKB, BD), vagy más fordítások szerint a “fontosabb” (RÚF), “nagyobb” (CSIA, VIDA, KNB) ajándékokat kell keresnünk. Hogy egy adott helyzetben az Újszövetségben felsorolt ajándékok közül melyik az értékesebb, nagyobb vagy hasznosabb, az attól függ, hogy melyikre van szükség. Ha a bölcsesség igéjére van szükség, nem sokra megyünk pl. a gyógyítások kegyelmi ajándékával stb. Pál gondolata azonban felvet még egy kérdést…

Kép: brandxco.com

Kép: brandxco.com

Arra biztat az apostol, hogy “törekedjünk” ezekre az ajándékokra — tehát valamilyen tudatos cselekedetre gondol, melyet tennünk kell, miközben vágyakozunk Isten Szentlelkének megnyilvánulása iránt. De hogyan tudunk “törekedni” ezekre az ajándékokra? A következő öt lépés szerintem jól kijelölheti a törekvés útját:

1. Jelenlét

A Szentlélek ajándékai a gyülekezet épülésére adatnak: “A Lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12:7, RKB). Akkor tudunk mások hasznára lenni a nekünk adatott ajándékkal, ha jelen vagyunk a gyülekezetben, a testvérek között élünk és közösséget vállalunk velük. Így ha törekedni akarunk ezen kegyelmi ajándékok elnyerésére és használatára, fontos, hogy legyen gyülekezet-tudatunk, éljünk közösségben a testvéreinkkel, és ne engedjük, hogy bárki vagy bármi elválasszon minket a gyülekezettől. A lényeg ugyanis nem az ajándék elnyerése, hanem használata. Ha pedig nincs olyan testvéri közeg körülöttem, akiknek a javára kamatoztatni tudnám, akkor miért is adna nekem Isten bármilyen kegyelmi ajándékot?!

2. Vágyódás

Ha jelen vagyunk a helyi gyülekezetben, észre fogunk venni olyan területeket, ahol éppen valamilyen hiány mutatkozik. Talán nincs elég férfi, akik az Igét hirdetik. Talán a gyülekezetben nincs jelen a bátorítás ajándéka, és mindenki elcsügged az élet nehézségei alatt. Talán nincsenek olyan buzgó tagok, akik az evangéliumot hirdetni akarnák a külvilágnak. Ha a hiányokat meglátjuk, a következő lépés az, hogy elkezdünk arra vágyakozni — és imádkozunk is azért –, hogy Isten betöltse azokat Szentlelke ajándékaival. És nagyon is elképzelhető, hogy ha mi vettünk észre egy ilyen hiányt, ha a mi szívünkben születik meg a vágy, és mi kezdünk el ezért buzgón imádkozni, akkor éppen általunk adja majd meg Isten Lelke ajándékát a közösségnek. Nem véletlen, ha észrevettünk egy fehér foltot a gyülekezetben — Isten munkájának első fázisa ugyanis az, hogy valakinek látást ad.

3. Engedelmesség

Isten — a bibliai beszámolók tanúsága szerint — soha nem tökéletes embereket használt fel munkája elvégzésére, hanem olyanokat, akiknek készséges volt a szíve és engedelmes az élete. Ha azt szeretnénk, hogy Isten használjon minket, akkor fontos, hogy engedelmes életet éljünk. Ne csak olvassuk az Igéjét, hanem teljesítsük is mindazt, amire felhívja a figyelmünket. Legyen életünk szerves része a bibliaolvasás és az imádság, és ezáltal hangolódjunk rá még jobban Isten imádatára. Amikor Isten körülnéz a világban, hogy olyan embereket keressen, akik a munkáját el fogják végezni, biztosan azokat választja, akik engedelmes életet élnek, és nem azokat, akik nem törődnek Isten akaratával.

4. Hűség

Az engedelmesség mellett egy másik jellemvonás, amelyet Isten keres a szolgáiban, nem más, mint a hűség. Érdemes elolvasni Jézus példázatát a talentumokról, mely Máté evangéliumának 25. fejezetében található (Mt 25:14-30). Ennek üzenete egyszerű, mégis gyakorlatias: ha hűségesek vagyunk azon a kevésen, melyet Isten már ránk bízott, és végezzük a munkánkat, akkor számíthatunk arra, hogy Isten más, nagyobb feladatokkal is meg fog bízni minket.

5. Szeretet

Miközben Pál apostol az 1Kor 12. és 14. fejezetében a kegyelmi ajándékokról és azok működéséről értekezik, beiktatja a 13. fejezetet, melyet Szeretethimnuszként ismerünk. A 12. fejezetet így fejezi be: “És ezenfelül megmutatom nektek a legkiválóbb utat” (1Kor 12:31b). A 14. fejezetet pedig így kezdi: “Törekedjetek a szeretetre” (1Kor 14:1a). Nem a kegyelmi ajándékok birtoklása és használata a legkiválóbb út, hanem a szeretet megélése. A szeretet pedig több irányba is mutat: Isten felé, a testvéreink felé, a hitetlen embertársaink felé. A karizmák használatának módját a szeretet befolyásolja. A karizmák olyanok, mint a testrészek, melyek működését és irányítását a szív és az agy végzi. Ha nem a szeretet befolyásolja életünket, akkor megint csak kisebb a valószínűsége, hogy Isten valamilyen kegyelmi ajándékot rajtunk keresztül adna meg a gyülekezetnek. Ha viszont életünket áthatja Isten, a testvérek és a felebarátok szeretete, akkor nagyobb eséllyel választ majd minket Isten, hogy egy számunkra testhez álló feladattal bízzon meg a gyülekezetben.

Reklámok

Hogyan törekedhetünk a kegyelmi ajándékokra? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.