Mit akar Isten tőlünk?

A Biblia egyik alapvető üzenete az, hogy létezik Isten, és ő teremtette az embert. Ha pedig ő teremtett minket, akkor célja van az életünkkel. Nem cél és értelem nélkül alkotott meg minket, hogy e világ törvényszerűségei befolyásolják az életünk irányát. Neki van elképzelése arról, hogy miért teremtett meg, és mit szeretne, hogy az életünk alappillére legyen. Pál apostol egyik levele, amelyet Galácia tartományába címzett, néhány szempontot ad ahhoz, hogy ezt az értelmet megtaláljuk.

GAF Library, Yunli Song

Kép: GAF Library

A Galata 1. fejezetét végigolvasva a következő sarkalatos pontok tűnnek elő, melyek meghatározzák életünk irányát. Ha követjük őket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten akarata valósul meg az életünkben, és az ő uralma alatt élünk.

1. Isten ki akar szabadítani minket ebből a jelenvaló gonosz világból. “[Jézus Krisztus] önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint” (Gal 1:4, RKB). Ez a világ a Genezis (Teremtés könyve) elbeszélése alapján bűnbe esett, és úgy halad napról napra, hogy abból Isten ki van rekesztve. Isten elsődleges akarata pedig az, hogy ebből a bűnös világból kiszabadítson minket, és az evangélium üzenetével megváltson minket maga számára. Erről Pál gyönyörű költői leírást ad egy másik levelében (Ef 1). Ő mindent megtett annak érdekében, hogy megmentsen minket — gondoskodott egy helyettesítő áldozatról a Fia, Jézus személyében. A kérdés innentől kezdve már az, hogy mi hogyan reagálunk erre az áldozatra, és mihez kezdünk Jézussal…

2. Isten azt akarja, hogy maradjunk meg az igazi evangélium tanítása mellett, és semmiféle hazugsághoz ne térjünk át. “Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom: Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azonkívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen” (Gal 1:6-9). Isten megoldása a bűnre Jézus Krisztus — ez az evangélium szíve (1Kor 15:1-5). Manapság mégis sokan vannak, akik különféle, sokszor egymásnak ellentmondó üzenettel állnak elő arra nézve, hogy hol találhatjuk meg a boldogságot, a kielégülést, életünk értelmét. Isten azonban nem akarja, hogy a tiszta és egyszerű evangéliumi üzenet helyett inkább más, hamis “evangéliumokra” figyeljünk. A Gonosz cselszövése az, hogy az egyetlen rossz hírt, mely a kárhozatról szól, olyan szépen csomagolja be, hogy emberek örömmel fogadják el. Isten azonban azt szeretné, ha a tiszta evangélium megváltoztatná az életünket.

3. Isten azt akarja, hogy ne emberek tetszésére éljünk, hanem az övére. “Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája” (Gal 1:10). Sokféle módon törekedhetünk arra, hogy az embereknek tetszünk. Például eltitkolhatjuk előlük azt, hogy keresztények vagyunk, és Jézust követjük — csak azért, hogy ne nézzenek ránk rossz szemmel. Dönthetünk úgy, hogy inkább a hitetlen családtagjainknak engedünk, és nem Istennek engedelmeskedünk. Mindannyiunk életében más és más módon jelentkezik ez a kísértés. A megoldás azonban mindig ugyanaz: úgy kell döntenünk, hogy abból világos legyen, hogy fontosabb nekünk Isten véleménye, mint az embereké.

4. Isten azt akarja, hogy a népével egységben és összhangban szolgáljuk őt. “Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét” (Gal 1:18-19). A második fejezet első néhány versében újra megerősíti Pál, hogy szolgálata az apostolok és az egyház szolgálatával összhangban és közösségben folyt. A keresztények nem magányos harcosok, akik egyedül próbálnak hőstetteket véghez vinni. Testvérek vagyunk, és Isten azt akarja, hogy egymással közösségben legyünk, és így szolgáljunk. A tanítványok ismertetőjele Jézus szerint nem az, hogy mennyit szolgálnak és mi mindenre képesek egyedül, hanem az, hogy közösségben vannak egymással és szeretik egymást (Jn 13:34-35).

5. Isten azt akarja, hogy teljes “pálforduláson” menjünk keresztül. “…csak azt hallották, hogy aki minket egykor üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított” (Gal 1:23). A megtérésünk a gondolkodás- és cselekvésmódunk teljes megváltozását jelenti (gr. metanoia). Isten úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk, de nem akarja, hogy örök életünkre olyanok is maradjunk. Szentlelke által dolgozik rajtunk, hogy formálódjunk és változzunk (2Kor 3:18). Így jogos elvárás részéről, hogy változzon és fejlődjön az életünk, és teremjünk a megtérésünkhöz illő gyümölcsöket.

6. Isten azt akarja, hogy az életünk őt dicsőítse. “És dicsőítették értem Istent” (Gal 1:24). Az életünk célja az, hogy Istent imádjuk. Ezt Pál az Ef 1-ben úgy fogalmazza meg, hogy legyünk “kegyelme dicsőségének magasztalására” (Ef 1:6) és “dicsőségének magasztalására” (Ef 1:12). Akkor ér célba az életünk, ha az Isten imádatáról szól; ha elfoglaljuk méltó helyünket a térdeinken trónja előtt. És akkor tudunk igazi és maradandó hatással lenni a társadalmunkra, ha olyan életet élünk, melyet mások látnak, és elkezdik Istent imádni (Mt 5:16).

Ez a fenti hat szempont körvonalazza számunkra, hogy milyen életet kellene élnünk, ha Isten tetszését keressük. Önmagunktól nem lennénk rá képesek. De hála Istennek, amiért ő “munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint” (Fil 2:13).

Reklámok

Mit akar Isten tőlünk? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.