A pogányok útja helyett…

“A pogányok útját ne tanuljátok el…” (Jer 10:2, RKB).

Isten vágya az, hogy a népe ne úgy éljen, ahogyan a világ él. E ténnyel kapcsolatban érdemes szemügyre venni két idézetet, mely megmutatja, hogy modern világunkban milyen állapotban van a kereszténység, és mennyire tudja betölteni Istennek ezt a vágyát. R. C. Sproul (teológus, lelkipásztor és egyetemi tanár) A keresztyén hit alapigazságai (KIA, Bp. 2002) című könyvében a Gallup Intézet 1980-as felmérése konklúzióját így fogalmazza meg: “…a keresztyén ‘hit’ alig vagy sehogy sem hat sem az emberek életére, sem az amerikai kultúrára” (p. 11.). Ehhez hasonló gondolatokat fogalmaz meg a holland származású, Magyarországon élő misszionárius, Marco de Leeuw Weenen is a Tanítványság — út a lelki érettséghez (KIA, Bp. 2005) című könyvében: az emberek “nem látnak szembeötlő különbségeket hívők és nem hívők között” (p. 19.).

A kialakult helyzettel szemben Isten Igéjének tanítása világos — népét erre hívja: “A pogányok útját ne tanuljátok el” (Jer 10:2). Az Úr azt akarja, hogy az ő népe ne úgy éljen, mint a világ. Azt akarja, hogy legyen szemmel látható különbség a mi életünk, és azoké között, akik nem ismerik őt. Az az ideális eset, amikor nem mi, keresztények tanuljuk el és vesszük át a világ cselekedeteit, hanem kitartunk Isten igazsága és alapelvei gyakorlása mellett még akkor is, ha ez épp nem népszerű a társadalmunkban. Így a világ megláthatja a különbséget: a hitünket, az engedelmességünket, az Istennek tetsző cselekedeteinket. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor számíthatunk arra, hogy Jézus ígérete is beteljesül majd: “Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16, RKB).

A leghatékonyabb bizonyságtétel, a leghatékonyabb eszköz, amellyel mások figyelmét Istenre irányíthatjuk az engedelmességünk. Ha megőrizzük Istentől kapott identitásunkat, és nem illeszkedünk bele az Istentől távol élő világba, hitelesen tudunk másokat az Ő imádatára hívni.

Reklámok

A pogányok útja helyett… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.