4 ok, amiért jó Istenben bízni

“Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen termi gyümölcsét” (Jer 17:5-8).

Fotó: Eduard Bonnin

Fotó: Eduard Bonnin

Miért jó Istenben bízni? 

1. Azért, mert ha benne bízom, akkor mindig közel maradok az élet forrásához, amely táplál és fenntart. Jézus a samáriai asszonynak Jákób kútjánál élő vizet ajánlott, mely tartósabb hatást ér el, mint a fizikai víz (Jn 4). Amikor pedig megkísértette őt a Sátán negyvennapos böjtje során Júdea pusztaságában, ezt mondta: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából jön” (Mt 4:4, 5Móz 8:3). Isten az Igéjén keresztül táplál, mely olyan, mint az élő vízforrás, mely frissességet, lendületet és életet ad.

2. Azért, mert ha benne bízom, nem kell félnem a közelgő bajoktól. Pál apostol szavai nyomán biztosan tudhatom: “Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róm 8:28). Nem kell félnem, mert tudom, hogy bármit is hozzon az élet, azt Isten a javamra használja fel. És akármivel is kell szembenéznem, nem vagyok egyedül, mert velem van az Úr: ő Immánuel — Velünk az Isten (Mt 1:23). Ha nem kell félelmek és aggodalmaskodás közepette élnem, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb és boldogabb leszek. Mindez az Istennel való bizalmon múlik.

3. Azért, mert ha benne bízom, a nehézségek ellenére is őszinte örömöt találok majd az életben. Pál apostol erre buzdít: “Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” (Fil 4:4). Sokan mutatják, hogy boldogok, de valójában belül sírnak és keseregnek. A külső látszat nem a valóságot tükrözi. Ha azonban Istenben bízom, akkor nem kell megjátszanom magam, az életemről mindig az az őszinte nyugalom és öröm fog tükröződni, amely a körülményektől független. Miként a fa esetében: “lombja üde zöld marad”.

4. Azért, mert ha benne bízom, az életem gyümölcstermő lesz. Olyan sokan élnek hiábavaló életet — és maguk is érzik, hogy nincs semmi értelme és célja az életüknek. Ha azonban Istenben bízok, azzal a személlyel kerülök kapcsolatba, aki megteremtett engem, és tudja, miért alkotott. Tudja, mi a célja velem. A belé vetett bizalmam pedig megnyitja az ajtót előtte, hogy tervének megfelelően cselekedjen velem. Elkezdek értelmet találni a mindennapok történései mögött, az életem pedig elkezd gyümölcsöt teremni. Jézus a Jn 15-ben arról beszélt, hogy szoros közösségben kell maradnom vele annak érdekében, hogy gyümölcsöt tudjak teremni. A gyümölcstermés pedig dicsőséget szerez Istennek. Mi lehetne nagyobb örömem, mint az életemmel dicsőíteni azt, aki ennyire szeretett engem, és saját Fiát adta értem…

Reklámok

4 ok, amiért jó Istenben bízni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.