A lelkipásztori hivatás célja

“Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért…” (Tit 1:1-2). Ezekkel a szavakkal kezdi Pál apostol a fiatal munkatársának, Titusznak címzett pásztori levelét. E néhány szóban pedig tömör összefoglalását adja, miről is kell szólnia a lelkipásztori munkának. Lássuk, hogy mire gondolok…

Kép: National Geographic

Kép: National Geographic

Miután Pál a saját elhívására való hivatkozással megkezdi a levelét, három fontos dolgot említ meg saját szolgálatával kapcsolatban. Munkájának célja az, hogy a keresztények:

  1. higgyenek
  2. megismerjék az igazságot
  3. az igazi kegyesség szerint éljenek

Három rövid megjegyzés, mégis olyan nagy mélységek tárulnak bennük fel, ha a pásztori hivatás céljait kezdjük el vizsgálni a segítségükkel. Elmondhatjuk, hogy a lelkipásztor munkájának célja az, hogy…

…a hitetlenek hitre jussanak

A zsidókhoz írt levél szerzője így ír a hitről: “A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek… Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsid 11:1-2, 6).

Isten azt akarja, hogy az emberek üdvözüljenek. Az üdvösségnek pedig elengedhetetlen feltétele a Jézus Krisztusba vetett hit (Jn 1:12-13, ApCsel 4:12). Egy lelkipásztor feladata az, hogy segítsen az Isten iránt érdeklődő személyeknek, hogy megismerhessék őt. Olyanok ők, mint az eltévedt turisták, akik segítséget kérnek valakitől, aki ismerős azon a környéken, hogy útba igazítsa őket céljuk felé.

…a hívők tanítvánnyá váljanak

Pál azt írja, hogy munkája célja az, hogy az emberek “megismerjék az igazságot”. Akik már hitre jutottak, rendezték a korábban rendezetlen kapcsolatukat Istennel. Bűneik bocsánatot nyertek, és Isten gyermekei lettek. Újszülöttek, akiknek mostantól kezdve megfelelő lelki táplálékra van szükségük a növekedéshez. Isten ugyanis azt szeretné, hogy egyházában lelkileg érett, Krisztusban nagykorú tagok éljenek és szolgáljanak.

Isten azért adott pásztorokat, hogy “felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét. Mert azt akarja, hogy többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak…, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus” (Ef 4:12-15).

Egy csecsemőnek a növekedéshez külső segítségre van szüksége. Nem képes a maga élelmét elkészíteni és egyedül elfogyasztani. A szüleire, és legfőképp az édesanyjára van utalva, aki kielégíti ezen szükségleteit. Ehhez hasonlóan a lelki újszülötteknek is az érettebb keresztények segítségére van szükségük, hogy növekedni tudjanak, és elérjék a Krisztusban való felnőttkort.

…hogy a megfelelő kegyesség szerint gyakorolják a hitüket

Sokféle kegyességi és lelkiségi irányzat létezik a kereszténységen belül. Vannak köztük olyanok, melyek a bibliai alapokhoz hűek és közel állnak, és vannak szélsőségesek is, amelyek eltértek az igazságtól. Isten azt szeretné, ha nem a szélsőséges magatartásunkról és lelkiségi gyakorlatainkról lennénk híresek, hanem arról, hogy hitünket az evangéliumi és apostoli minta alapján éljük meg.

A szélsőségek között említhetünk olyanokat, amelyek kötelező érvényűnek tekintik a nyelveken szólást (és egyéb más megnyilvánulásokat), mint az újjászületés jelét. Szerintük ha valaki nem szól nyelveken, az nem is tért meg és született újjá. Ugyanilyen szélsőséges irányzat az is, amikor azt hirdetik, hogy minden kereszténynek meg kell gyógyulnia.

A lelkipásztor feladata az, hogy ő maga egészségesen táplálkozzon Isten Igéjéből, a Bibliából, és az egészséges tanítás szerint éljen. Ha ő maga így él, ennek megfelelően tudja vezetni a rá bízott nyájat is.

Bátorítás

Minden pásztornak bátorítók — és akár kijózanítók is — lehetnek ugyancsak Pál apostol szavai, melyeket Timóteusnak írt: “…légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban…; legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot… Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is” (1Tim 4:12-16).

Reklámok

A lelkipásztori hivatás célja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.