Mit tehetünk, hogy imádságaink meghallgattassanak?

Hatalmas kiváltság, hogy Istent megszólíthatjuk az imádságainkban. Azzal a bizalommal jöhetünk elé, hogy amikor őt imádjuk, neki hálát adunk, hozzá kéréseinket intézzük, ő figyel ránk. Az imádságainkra pedig válaszol — hol igennel, hol nemmel, hol pedig azzal, hogy további várakozásra int minket. Jézus ezt ígérte: “…ha valamit kérni fogtok tőlem az én nevemben, én teljesítem azt” (Jn 14:14).

. . .

. . .

A gyakorlatban azonban sokszor nehéz megállapítanunk, hogy kéréseinket az ő nevében intézzük-e hozzá. A The Message parafrázisa szerint ez azt jelenti, hogy az ő személyével és cselekedeteivel összhangban kérjük őt. Nincs egy bűvös varázsige (pl.: “Jézus-nevében-ámen”), amit elmondhatnánk annak érdekében, hogy az imáinkra biztosan olyan választ találjunk, amilyet remélünk. A zsidókhoz írt levél szerzője azonban három dologra hívja fel a figyelmünket, amely alapja lehet a meghallgatott imádságainknak.

1. Istenfélelem

Jézusról szól a következő megállapítás: “Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért” (Zsid 5:7).

Az első dolog, amit megemlíthetünk nem más, mint az istenfélelem. Ez nem az Istentől való beteges rettegést jelenti. Egyszerűen arról van szó, hogy tisztában vagyunk vele, hogy ki Isten — a mindenható Úr, aki fölöttünk áll. Magunkat nem úgy pozicionáljuk be, mintha egyenrangú partnerei lennénk, hanem megalázkodunk előtte. Tiszteljük őt, és egészséges félelmet érzünk azzal kapcsolatban, hogy megbánthatjuk őt vagy szégyent hozhatunk a nevére.

Minden azzal kezdődik, hogy egészségesen látjuk Istent, és annak megfelelően viszonyulunk hozzá, aki ő — a Királyunk.

2. Engedelmesség

A szentíró így folytatja: “Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki” (Zsid 5:8).

Az Istennel való személyes kapcsolatunknak — így az imaéletünknek is — alapja az iránta való engedelmességünk. Véleményem szerint Istennek ez a szeretetnyelve; ebből látja meg a legjobban, hogy szeretjük őt, és nem pedig a szavainkból vagy az énekeinkből. Amikor neki engedelmeskedünk, az hatással van a szívünkre és az elménkre egyaránt. Ráhangolódunk Istenre, és képesek leszünk olyan dolgokért imádkozni, melyek összhangban vannak az akaratával. Éppen ezért pedig azt fogjuk észre venni, hogy egyre több imameghallgatásunk van.

3. Növekedés

A harmadik dolgot pedig így fogalmazza meg a levél szerzője: “Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére” (Zsid 5:11-14).

A harmadik szükséges dolog a lelki növekedés iránt való elköteleződés. Isten nem akarja, hogy a hitben kiskorúak maradjunk (vö. Ef 4). A célja az, hogy elérjük a Krisztusban való nagykorúságot. Miközben erre törekszünk, rádöbbenünk, hogy bizonyos önző kéréseink és vágyaink nincsenek összhangban Isten akaratával — és ezért átalakul az imaéletünk. Amint egyre érettebbek vagyunk, egyre érettebbé válnak az imádságaink is.

Nincs biztos trükk

Az imameghallgatás tekintetében nincs biztos trükk vagy recept. Nincsenek néhány pontból álló módszerek, melyekkel rávehetjük Istent, hogy teljesítse a kéréseinket. Van azonban egy lelki út, mely hatással van az imaéletünkre. Ha ezen az úton járunk, akkor az imádságaink összhangban lesznek Isten személyével és akaratával, és nagyobb a valószínűsége, hogy válaszokat kapunk — természetesen Isten akarata szerint. Ezt az utat pedig az istenfélelem, az engedelmesség és a lelki növekedés kövei szegélyezik.

Reklámok

Mit tehetünk, hogy imádságaink meghallgattassanak? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.