Bibliai szövegválogatás a házasságról

Hármas fonál — Bibliai szövegválogatás a házasságról. Ezzel a címmel adott ki a Magyar Bibliatársulat 2015-ben egy könyvecskét. A cím önmagáért beszél. Nem tanulmányokat tartalmaz a párválasztás és a házasság témájában, hanem szemelvényeket közöl a Szentírásból, melyek a témával kapcsolatban hasznosak lehetnek elmélkedésre és imádságra.

Hármas fonál, Magyar Bibliatársulat, Bp. 2015.

Hármas fonál, Magyar Bibliatársulat, Bp. 2015.

A könyv hátsó borítója ezt írja: “A Biblia történetei, tanításai és költői vallomásai, örökérvényű gondolatai évszázadok óta mutatnak utat, és segítenek eligazodni az élet nagy kérdéseiben. Ez a kis könyv az Ó- és az Újszövetség szövegeiből ad tematikusan rendezett, átfogó válogatást a házastársi kapcsolat fontos területeiről: megismerkedés és elköteleződés; a házasság alappillérei; Isten ajándékai: a szerelem és a szexualitás; munka és család; feszültségek, viszályok és kommunikáció; szeretteink megtérése; nehézségek, veszteségek, szenvedés. Ajánljuk házasságra készülőknek, házasságban élőknek és mindazoknak, akik szeretnének biztos kapaszkodóra lelni az emberi kapcsolatok útvesztőiben.”

Íme az egyes területek és a hozzájuk kapcsolódó igeszakaszok, melyeket érdemes imádságos szívvel átgondolni.

I. Megismerkedés és elköteleződés

 1. “Alkotok hozzáillő segítőtársat” | 1Móz 2:4-25
 2. “Őt rendelted” | 1Móz 24:1-29, 50-67
 3. Ruth és Bóáz: tisztelet, szeretet és jóakarat | Ruth 2:1-23
 4. “Szolgálok neked hét esztendeig a kisebbik lányodért, Ráhelért” | 1Móz 29:1-30
 5. “Úgy lett, ahogyan az Úr angyala parancsolata neki, és feleségül vette őt” | Mt 1:18-25
 6. “Már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza” | Mt 19:1-12

II. A házasság alappillérei

 1. “Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!” | Zsolt 105:1-9
 2. Az új ember felöltözése | Kol 3:1-17
 3. A szeretet | 1Kor 13:1-13
 4. Egymás szolgálata | Jn 13:1-17
 5. “Engedelmeskedjetek egymásnak…” | Ef 5:21-6:9
 6. Boldog együttlét | Én 7:1-8:7
 7. Kölcsönös függésben | 1Kor 11:2-16
 8. “Az Úr Krisztusnak szolgáljatok!” | Kol 3:18-4:2

III. Isten ajándékai: a szerelem és a szexualitás

 1. “Ujjongva örüljünk” | Én 1:1-17
 2. Az egymásra találás | Én 5:6-6:9
 3. “Ne fosszátok meg magatokat egymástól” | 1Kor 7:1-9
 4. A más asszonya és a feleség | Péld 5:1-23

IV. Munka és család

 1. Elégedetlenkledés | Mt 20:1-16
 2. Imádság és munka | Mk 1:29-39
 3. Mire van igazán szükség? | Lk 10:38-42
 4. “Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt” | 5Móz 5:12-15
 5. Isten népének nyugalma | Zsid 4:1-13
 6. A derék asszony példája | Péld 31:10-31

V. Feszültségek, viszályok és kommunikáció

 1. A felelősség áthárítása | 1Móz 3:1-24
 2. Bántó szavak | 2Sám 6:1-23
 3. A nyelv megszelídítése | Jak 3:1-12
 4. “A nap ne menjen le haragotokkal” | Ef 4:17-32
 5. “Önző kívánságok” | Jak 4:1-12
 6. Az élő víz | Jn 4:7-30
 7. Jézus engedelmessége | Fil 2:1-11
 8. Önmegtagadás és kereszthordozás | Lk 14:25-35

VI. Szeretteink megtérése

 1. “Salamon szívét… más istenekhez fordították” | 1Kir 10:23-25, 11:1-13
 2. A börtönőr és családja | ApCsel 16:16-40
 3. “Vajon megmentheted-e…” | 1Kor 7:10-16
 4. “Nem pusztítom el a tízért” | 1Móz 18:16-33
 5. A példamutatás ereje | 1Pt 3:1-7
 6. “Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket” | 1Jn 4:7-21
 7. A buzgó imádság ereje | ApCsel 12:1-19
 8. Próbatétel és áldás | 1Móz 22:1-19
 9. Épüljetek együtt Isten hajlékává! | Ef 2:11-22

VII. Nehézségek, veszteségek, szenvedés

 1. Gyermekáldásra várva | 1Sám 1:1-28
 2. “Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” | Jób 1:1-22, 2:7-10
 3. “Most is van tanúm a mennyben, és kezesem fenn a magasságban” | Jób 16:1-22
 4. “Ne aggódjatok” | Mt 6:19-34
 5. “Meghallgatta könyörgésemet az Úr” | Zsolt 6:1-10
 6. “Hitetek próbája állhatatosságot eredményez” | Jak 1:2-18
 7. Jézus együtt érez velünk | Jn 11:1-44
 8. “A Lélek esedezik értünk” | Róm 8:18-27
 9. “Jobban boldogul kettő, mint egy” | Préd 4:7-12
 10. “Vissza tudom-e még hozni őt?” | 2Sám 12:15-25
 11. Semmi sem szakíthat el Isten szeretetétől | Róm 8:28-39
 12. “Megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat” | 2Kor 1:3-11
Reklámok

Bibliai szövegválogatás a házasságról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.