4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

Manapság nem túl népszerű dolog a gyülekezet és a gyülekezetbe járás. Érthető, hogy a nem keresztények nem lelkesednek érte, és nyűgnek tekintik még azt is, hogy karácsonykor vagy húsvétkor elmenjenek egy istentiszteletre. Ennél is szomorúbb az, hogy a keresztények között is sokan vannak, akik nem tartják fontosnak a gyülekezetbe járást. A tökéletes gyülekezet illúziója, vagy a helyi közösségben látott hibák távol tartják őket attól, hogy egy gyülekezet elkötelezett tagjaivá váljanak. Ezékiel könyvének 44. fejezetében négy olyan okról olvastam, ami miatt azonban érdemes gyülekezetbe járni.

Kőteleki templom, fotó: Jäger Ádám

Kőteleki templom, fotó: Jäger Ádám

Ez a négy ok nem meríti ki a bibliai indokok teljes tárházát, azonban érdemes figyelembe venni és megfontolni őket.

1. Itt megláthatjuk Isten dicsőségét

“…és láttam, hogy az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát, én pedig arcra borultam” — írja Ezékiel próféta az egyik látomása kapcsán, melyet Isten házáról, a Templomról látott (Ez 44:4). A testvéri közösségben Jézus Krisztus jelen van, hiszen maga ígérte: “Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt 18:20). Az ilyen közösségben pedig megláthatjuk, felismerhetjük Istent, az ő jelenlétét és dicsőségét.  Amikor Isten megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy a gyülekezetben meglássuk az ő dicsőségét, nem tudunk mást tenni, mint előtte leborulni és imádni őt.

2. Megtanulunk Istennek engedelmeskedni

“Az ÚR ezt mondta nekem: Emberfia! Jól figyeld meg, nézd meg a szemeddel, halld meg a füleddel mindazt, amit elmondok neked az ÚR házára vonatkozó előírásokról és törvényekről” (Ez 44:5). A gyülekezet nem emberi találmány, így nem nekünk kell megalkotni a működésére vonatkozó szabályokat sem. Jézus Krisztus az egyháznak és a helyi gyülekezetnek is a Feje (Ef 4:15) és Főpásztora (1Pt 5:4). Ő az, aki építi a saját egyházát (Mt 16:18) a saját törvényei és alapelvei szerint. Miközben részévé válunk egy gyülekezeti közösségnek, szembesülünk ezekkel az alapelvekkel, melyek elkezdik felülírni a saját elképzeléseinket. Ez az út az engedelmesség útja, melyen megtanuljuk követni és betartani Isten ránk és a gyülekezetre vonatkozó akaratát.

3. Megtanulunk helyes döntéseket hozni

Ezékiel az Úr szavait tolmácsolva a Templomban szolgálatot teljesítő papok feladatát így határozza meg: “Tanítsák meg népemet a szent és a közönséges közti különbségtételre, és oktassák őket a tisztátalan és a tiszta közti különbségtételre” (Ez 44:23). Isten azt akarja, hogy tudjunk helyes döntéseket hozni — olyanokat, melyekben megmutatkozik a neki való engedelmességünk. A gyülekezetben ezért rendelt vezetőket, akik felkészítik a keresztényeket arra, hogy Istennek tetsző módon tudjanak élni, szolgálni és imádatot bemutatni (vö. Ef 4:11-13). Ugyanebben erősít és támogat minket a testvéri közösség is, hiszen a gyülekezet arra hivatott, hogy jó cselekedetekre és Jézus Krisztus várására biztasson minket (Zsid 10:24-25).

4. Megtanulunk Lélekben járni

A próféta megtapasztalta a Szentlélek munkáját, hiszen könyvében több alkalommal is arról vall, hogy megragadta és magával vitte őt a Lélek. A most tárgyalt fejezetet is ezekkel a szavakkal kezdi: “Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához…” (Ez 44:1). A Lélek megragadta, és elvitte — oda, ahová akarta. Pál apostol egyik levelében ezt az utasítást adja nekünk, keresztényeknek: “Intelek titeket: a Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne teljesítsétek” (Gal 5:16). A Templomról szóló látomásában Ezékiel beszél a Lélek munkájáról, és arról, hogyan akar magával vinni minket, hogy még mélyebbre hatoljunk Isten megismerésében. A gyülekezet az a hely, ahol az Igét tanulmányozva, Istent imádva, a testvérekkel közösségben élve még jobban megtapasztalhatjuk életünkben a Szentlélek megújító munkáját, és megtanulunk vele még jobban együttműködni.

Éljünk közösségben!

Tökéletes gyülekezet nincs. A feladatunk nem az, hogy várjuk, amíg egy gyülekezet elég jó lesz ahhoz, hogy mi csatlakozzunk hozzá, hanem az, hogy elköteleződjünk mellette. Inkább kövessük az első keresztények példáját, és csatlakozzunk a hívők közösségéhez, hogy jobban átélhessük Isten munkáját az életünkben.

“Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, ujjongással és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (ApCsel 2:41-42, 46-47).

Reklámok

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.