Bensőséges kapcsolatban Istennel

A Biblia tanítása szerint azok, akik Jézusban hisznek, igazán bensőséges kapcsolatba kerülhetnek Istennel. Olyan kapcsolat ez, mely nem csak a különleges kenettel felruházottaknak, a beavatottaknak vagy egy elit rétegnek adatik meg, hanem mindenkinek, aki Jézuson keresztül jön Istenhez. Ő ugyanis nem csak egy a sok lehetőség közül, hanem az egyetlen út. Maga Jézus nyilatkozta ezt önmagáról: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14:6). Gondoljuk át a következő igeverseket, melyek az Istennel Jézus által megélhető kapcsolat bensőséges voltára világítanak rá.

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

1. Aki hisz, abban lakozást vesz az Atya

“Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne” (1Jn 4:15-16).

“Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten; aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is” (2Jn 9).

2. Aki hisz, abban lakozást vesz a Fiú

“…hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva…” (Ef 3:17).

“Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által” (Róm 8:10).

“Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok” (2Kor 13:5).

“És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5:10-12).

3. Aki hisz, abban lakozást vesz a Szentlélek

“…az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14:17).

“Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által” (Róm 8:9-11).

“Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6:19).

Kérdések

  • Milyen hatással van az életemre, hogy Istennel kapcsolatban vagyok?
  • Hogyan nyilvánul meg rajtam, hogy bennem lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek?
  • Mit teszek azért, hogy testem és életem méltó otthona lehessen a Szentháromság-Istennek?
Reklámok

Bensőséges kapcsolatban Istennel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.