Jóel próféta üzenete a gyülekezetről

Jóel próféta a könyvében Isten ítéletéről számol be, és közben megemlíti a sáskajárást is, mint a totális pusztítás jelképét: “Nekirontanak a fegyvernek, és nem lehet megállítani őket. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, bemásznak a házakba, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek” (Jóel 2:8-10). Manapság egy másfajta “sáskajárás”-tól való félelem keríti hatalmába az embereket — a szélsőséges iszlám fundamentalizmus és terror veszélye. Közben pedig az egyháznak meg kell őriznie hivatását a világban, és a remény üzenetét kell hirdetnie. Ezért biztatók Jóel szavai.

Kalinowski & McBee: Bee the Church

Kalinowski & McBee: Bee the Church

Jóel három fontos területet említ meg Isten népével kapcsolatban, melyek megerősíthetnek minket küldetésünkben.

1. Imádság a gyülekezetért 

“Szánd meg, URam, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között: Hol van az ő Istenük?” (Jóel 2:17).

Amikor a próféta szembesül a nehézséggel, a lehető legjobb megoldást választja: Istentől kér segítséget. Napjaink problémái és nehézségei közepette (akár egyéni életünkben, akár az egyház egészét nézve) a legjobb, ha ugyanezt tesszük. Ne emberekben, politikusokban, tanácsadókban bízzunk; elsősorban Istenbe vessük bizalmunkat, és kiáltsunk hozzá a megoldásért. Miközben imádkozunk, ne a magunk kényelme vezéreljen minket, hanem az Úr nevének dicsősége. Könyörögjünk azért, hogy ne gyalázzák őt a hitetlenek, és általunk szerezzen érvényt szentségének, igazságának és dicsőségének.

2. Ígéret a gyülekezetnek

“Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert az ÚR nagy tetteket vitt véghez. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az ÚR megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ehettek majd jóllakásig, és dicséritek az ÚRnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izráellel vagyok, és hogy én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek, senki más! Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé” (Jóel 2:21-27).

A próféta leírása szerint nem nyomorúságos végre kell számítanunk. Végül ugyanis Isten fog győzni, mi pedig a győztes oldalán állunk és harcolunk. Az Úr ígérete az, hogy népe növekedni és gyarapodni fog — életét termékennyé teszi. Ennek pedig az az alapja, hogy mindenki megtudja, hogy a mi Istenünk az Úr, az egyetlen Király. Ő kitart a népe mellett, és nem hagyja el egyházát. A mi feladatunk pedig az, hogy ugyanígy kitartsunk mellette, ne alkudjunk meg a hitünkben, és őt képviseljük ebben a gonosz, tőle elfordult világban. Ahol ugyanis egyre nagyobb a sötétség, ott van egyre nagyobb szükség a világosságra.

3. Küldetés a gyülekezetnek

“Hirdessétek ki ezt a népek között: Készüljetek szent háborúra! Buzdítsátok a vitézeket! Jöjjenek, vonuljanak föl a harcosok mind! … Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló” (Jóel 4:9, 13).

A gyülekezet küldetése nem más, mint az evangélium hirdetése. Egy olyan világban, amely elfordul Istentől, nem egyszerű feladat jó bizonyság lenni a Teremtőről. Valódi harc ez, melyben azonban nem testi és fizikai, hanem lelki fegyvereket kell alkalmaznunk: a hitet, az Igét, az imádságot, a Szentlélekkel való együttműködést. Az egyházban ma nem szunnyadozó, elkényelmesedett, vasárnapi keresztényekre van szükség, hanem olyanokra, akik teljesen elkötelezik magukat Isten mellett, odaszánják magukat arra, hogy az ő munkáját végezzék, és mindenben neki engedelmeskedjenek. Csak akkor tudunk elérni másokat az evangéliummal, ha ránk hatással volt, és a mi életünket, értékrendünket, gondolkodásunkat már megváltoztatta.

Mit tegyünk?

Imádkozzunk a gyülekezetért! Bízzunk Isten gyülekezettel kapcsolatos ígéreteiben! Éljünk a gyülekezet küldetésével összhangban. Így szerezzünk dicsőséget Istennek ebben a világban…

Reklámok

Jóel próféta üzenete a gyülekezetről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.